Podpora vedy a výskumu daňovými úľavami

14. 07. 2014

(5. 7. 2014; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; por. 10/13; Peter Hanák/Michal Katuška)

Michal Katuška, moderátor: „Štát bude podporovať vedu a výskum firiem daňovými úľavami. Budú si môcť z daní odpočítať časť výdavkov na výskumné projekty. Pôjde o takzvaný superodpočet, teda skutočné výdavky na výskum si budú môcť firmy navýšiť o dvadsaťpäť percent."

Peter Hanák, redaktor: „Zámer daňovo zvýhodniť firmy investujúce do výskumu oznámil Robert Fico na minulotýždňovom sneme strany Smer SD."

Robert Fico, predseda vlády SR (Smer SD): „Každá firma, ktorá uskutočňuje projekt výskumu a vývoja, bude mať nárok odpočítať si dvadsaťpäť percent zo svojich nákladov na projekt, dvadsaťpäť percent z medziročného nárastu nákladov na vedu a výskum, ale aj dvadsaťpäť percent zo mzdových nákladov na nových zamestnancov v tejto oblasti z radu absolventov."

Peter Hanák: „Ministerstvo financií pre Rádiožurnál upresnilo, že hoci podnikatelia si aj doteraz mohli do výdavkov započítať všetky náklady na výskum, teraz pôjde o superodpočet, teda že si k skutočným výdavkom budú môcť pripočítať ešte dvadsaťpäť percent. Róbert Kičina z Podnikateľskej aliancie Slovenska sa obáva, či takáto pomoc firmám bude účinná."

Róbert Kičina, Podnikateľská aliancia Slovenska: „Ak sa vrátime desať rokov dozadu, tak sa prijímala daňová reforma a v rámci nej sa rušili výnimky, lebo práve výnimky boli neefektívne a znižovali príjmy štátneho rozpočtu. Zneužívali sa a v podstate takéto dotovanie vedy, výskumu cez tú daňovú úľavu je istým spôsobom výnimka."

Peter Hanák: „Rastislav Machunka za zamestnávateľov tvrdí, že takýto nástroj na podporu vedy vo firmách zamestnávatelia už dlhodobo žiadali. Predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek hovorí, že súkromný sektor na Slovensku by mal viac financovať vedu a výskum a preto aj táto daňová úľava by mohla byť väčšia."

Jaromír Pastorek, predseda Slovenskej akadémie vied: „Ja by som uvítal aj viac ako dvadsaťpäť percent."

Peter Hanák: „Projekt výskumu, ktorý si bude firma chcieť odpísať z daní, nebude podliehať schvaľovaniu vopred. Kontrolovať ho bude až prípadná daňová kontrola."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MI)
Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač