Priority rezortu školstva

11. 07. 2014

(9. 7. 2014; Televízna stanica TA 3; Tak takto?!; 21.30; Norbert Dolinský)

Norbert Dolinský, moderátor: „Tak takto, priatelia, napriek letným prázdninám sa na ministerstve školstve dejú veľké zmeny. Bývalého šéfa rezortu Dušana Čaploviča nahradil nový minister Peter Pellegrini. Tesne po uvedení do funkcie povedal, že má v pláne urobiť z rezortu modernú, flexibilnú a najmä dynamickú organizáciu. Napriek tomu si školstvo ťahá so sebou množstvo problémov. Ešte z minulosti. O tom, či sa učitelia napokon dočkajú zvýšenia platov, ako školstvu môžu pomôcť peniaze z eurofondov, ale aj o ďalších prioritách ministerstva sa budem zhovárať s mojím dnešným hosťom a tým je priamo nový minister školstva pán Peter Pellegrini. Vitajte, pekný večer vám prajem."

Peter Pellegrini (Smer-SD), minister školstva: „Pekný večer aj vám."

Norbert Dolinský: „Som rád, že ste prišli, lebo teraz máme taký futbalový ošiaľ práve. Práve dnes sa hrá druhé semifinále Holandsko - Argentína. Máte teraz vôbec čas na ministerstve sledovať niečo? Ste týždeň vo funkcii."

Peter Pellegrini: „Musím povedať, že veľmi málo, ale včera som si dával aspoň hlásiť výsledky toho zápasu, ktorý dopadol tak, ako dopadol. Je to naozaj úplná zmena a náročná situácia napriek tomu, že sú prázdniny a leto. Pre mňa to znamená ešte práve viac práce a žiadnu letnú dovolenku, ale to už k tomu patrí a ja pevne verím, že nejako to spolu s kolegami zvládneme."

Norbert Dolinský: „Napriek tomu, že ste len týždeň vo funkcii, zatiaľ tomu bude presne týždeň, čo ste boli menovaný do funkcie, napriek tomu už máte zásadné vyjadrenia niektoré za sebou. Čo plánujete, možno aké máte priority toho obdobia?"

Peter Pellegrini: „Tak viete, predsavzal som si, že nechcel by som byť brzdou nejakého vývoja školstva v tom zmysle, že nástupom nového ministra teraz všetko zastane na pol roka alebo na rok a neposunieme sa ďalej. Preto sa snažím hneď pokračovať aj v nejakom programe. Včera som absolvoval stretnutie so všetkými rektormi vysokých škôl a zúčastnil som sa rokovania ich rektorskej konferencie. Dnes sme mali oficiálne rokovanie s kolegami z odborov, aby sme si povedali, akým štýlom by sme mali viesť alebo budeme viesť spoločné diskusie a ktoré sú otvorené otázky. No a samozrejme musím prevziať úrad ako taký. A keď som zadefinoval, že ministerstvo by naozaj malo byť modernou a dynamickou organizáciou, tak chcel by som to ministerstvo často krát porovnať s tým, ako funguje ministerstvo financií. Pretože idem z rezortu, ktorý má aj medzinárodné ocenenia a patrí naozaj k tej špičke štátnych úradov a viem, ako vie efektívne fungovať s dobrými kolegami a odhodlanými kolegami štátny úrad. A bol by som rád, ak by sme minimálne tak zdynamizovali aj prácu na ministerstve školstva."

Norbert Dolinský: „Tak minimálne pozitívne je to, čo hodnotia vaši kolegovia, že ste generačne asi najmladší minister školstva, to znamená, je tu reálne šanca nejakej dynamizácia toho rezortu. Ale vy ste spomenuli, boli ste tu pred nejakým časom ako štátny tajomník rezortu financií vtedy a hovorili sme o peniazoch a práve peniaze sú asi ten základný problém v školstve, to hovorili aj vaši predchodcovia aj na nižšej úrovni rôzni úradníci v školstve, že naozaj peňazí je stále málo. Využijete možno vaše vzťahy ešte v rámci ministerstva financií pri vyjednávaní rozpočtu na rok 2015? Dá sa to?"

Peter Pellegrini: „Samozrejme, že by som to rád využil, ale musím rešpektovať, že sedím na druhej strane stola. Mám výhodu oproti možno iným kolegom, ktorí nesedeli na ministerstve financií, že som bol už viackrát pri tvorbe štátnych rozpočtov, takže viem, aká je situácia v štátnej pokladni. A musím povedať, že pri prekročení hranice dlhu 55 percent sa spustili sankčné mechanizmy dlhovej brzdy, ktorá spôsobí určité problémy. Tak v tomto roku tým, že bolo potrebné vyviazať 300 miliónov EUR v rámci celého štátneho rozpočtu a bude veľmi zložité aj vyjednávať o rozpočte na rok 2015, pretože v zmysle pravidiel výdavky roku 2015 by nemali byť vyššie ako tie, aké sú v roku 2014.

Takže ideme naozaj do zložitého obdobia, sme limitovaný dlhovou brzdou. Takže prvé, čo je mojou povinnosťou spraviť, je hľadať peniaze u nás doma. To znamená na rezorte, nie u učiteľov, nie na školách, ale primárne som sa najprv zameral na rezort ako taký, kde si myslím, že sú rezervy. A chcem z toho miesta potvrdiť, že ak sa mi podarí v tomto roku ušetriť akékoľvek euro, tak bude primárne použité pre učiteľov. Ja nájdem spôsob, ako im tie usporené prostriedky buď jednorazovo alebo nejakým iným spôsobom doručiť. Takže pomaličky skresávame počet pracovníkov kancelárie ministra, pozriem sa, aký máme rozsiahly vozový park a či nám taký treba.

Ministerstvo financií, pardon, školstva, no vidíte, to ešte je taký zvyk, som akurát dnes čítal, že dva roky a 84 dní som bol v štátnej službe na ministerstve financií, takže to ešte zostalo vo mne, ale vrátim sa naspäť. Ministerstvo školstva je relatívne rozvetvená organizácia s veľkým množstvom podriadených organizácií, ktoré priamo riadne rôzne ústavy vzdelávacie, takže tu vidím tiež veľký priestor, aby sme zredukovali ich počet a na ich prevádzke ušetrili prostriedky, aby sme poskytovali kvalitný servis pre našich učiteľov a školy ako taká."

Norbert Dolinský: „A o tom sa samozrejme môžeme rozprávať v našom ďalšom rozhovore, ale ešte predtým kolegyňa Hanka Džurná mapovala prvé kroky vás vo funkcii ministra školstva. My si to teraz spoločne pozrieme. Nech sa páči, tu je reportáž."

Hana Džurná, redaktorka TA3: „Nový minister je vo funkcii len od minulého týždňa, no už teraz je jasné, že rezort školstva si bude poriadne uťahovať opasky a bude sa prepúšťať. Zaniknúť má niekoľko pracovísk, ušetrené peniaze chce dať minister tam, kde ich naozaj potrebujú, teda do škôl a pre učiteľov."

Peter Pellegrini (Smer-SD), minister školstva: „Začínam hľadať úspory priamo na rezorte, či už zužovaním počtu pracovníkov kancelárie ministra, zúžením počtu pracovníkov protokolu, ústavov, ktorých je to nesmierne množstvo. Šetrenie bude prebiehať len tam, kde to nebude mať vôbec žiadny vplyv na kvalitu vzdelávacieho procesu."

Hana Džurná: „Zástupcovia učiteľov a odborárov si od výmeny vedenia v rezorte školstva sľubujú veľa. Výsledok vzájomnej spolupráce by chceli vidieť najmä vo svojich peňaženkách."

Vladimír Crmoman, Slovenská komora učiteľov: „Treba zvýšiť ten nástupný plat učiteľa, aby sa stalo to povolanie učiteľa atraktívnejšie pre mladých učiteľov. A to navýšenie začína vlastne riešiť situáciu od desať percent hore."

Erika Drgoňová, riaditeľka ZŠ Ostredková Bratislava: „Majú trikrát nižší plat ako vysokoškolsky vzdelaný človek v inej oblasti."

Hana Džurná: „Pellegrini už ako bývalý štátny tajomník ministerstva financií pri rokovaniach s odborármi o zvýšení platov bol, podľa neho preto zmeny neprídu rýchlo."

Peter Pellegrini: „Nebude to jednoduché, pretože viem, aký veľký je rozpočet, hlavne aký je problém s dlhovou brzdou."

Hana Džurná: „Svoju pozornosť by mal minister upriamiť aj na vybavenie škôl, doterajšia digitalizácia podľa učiteľov zaplátala len malé nedostatky, volajú aj po asistentoch a psychológoch pre deti, ktoré ich potrebujú."

Vladimír Crmoman: „Digitalizácia nie je naozaj všetko, pokiaľ na škole sú tridsať rokov staré rôzne pomôcky pre fyziku alebo v chemických laboratóriách, potreby pre asistentov, špeciálnych psychológov a pedagógov nie sú doriešené."

Pavel Ondek, predseda Odborové zväzu pracovníkov školstva a vedy: „Aby bolo dostatok učebníc a tiež aby bolo viac finančných prostriedkov na vedu a výskum." Hana Džurná: „Aspoň v tejto oblasti má nový minister prvú dobrú správu."

Peter Pellegrini: „Mali by sme z ministerstva financií získať zdroje na navýšenie počtu asistentov a to až v takom objeme, ktorý umožní od 1. septembra zamestnať skoro tisíc nových asistentov."

Norbert Dolinský: „Tak takto, pán minister, padlo tam niekoľko problémov, ktoré je naozaj nutné riešiť momentálne v školstve a sú dosť, by som povedal, rozsiahle. Ale predsa len začnime tým, čo bolo na úvod tej reportáže. Vy ste avizovali personálne zmeny, už ste to aj spomenuli v tejto relácii. Môžeme byť konkrétnejší, koho sa to dotkne? A dotkne sa to priamo len ministerského aparátu alebo tie zmeny pôjdu aj na nižšiu úroveň trošku?"

Peter Pellegrini: „Určite, nemôžem byť ešte dnes konkrétny a keď k tomu dôjde, tak najprv sa o tom dozvedia tí dotyční priamo odo mňa. Na druhej strane by som zase nerád vytváral nejakú atmosféru strachu, ak pozerajú kolegovia z ministerstva školstva. Je tam množstvo šikovných ľudí, ktorí chcú pracovať, ale nemôžu, takže im treba vytvoriť trochu lepšie podmienky. Alebo im trošku viac rozviazať ruky alebo im dať viac kompetencií a právo rozhodovať a meniť veci. Ale áno, bude to samotné ministerstvo, bude to zmena organizačnej štruktúry, lebo potrebujeme to vyladiť tak, aby sme boli riadení ako sa patrí na organizáciu v 21. storočí s jasnými kompetenciami, ale aj s jasnou zodpovednosťou, aby každý vedel, čo má robiť, ale potom aj za čo zodpovedá.

Určite logicky musí dôjsť aj k určitým personálnym výmenám alebo zániku pozícií pri zlučovaní jednotlivých podriadených organizácií. Takže áno, na určitých konkrétnych pozíciách dôjde k týmto zmenám. Ja to nechcem robiť unáhlene. Ja práve využijem tieto letné mesiace, aby sme to ministerstvo skonsolidovali tak, ako si myslím, že by malo vyzerať, aby sme, keď sa začne školský rok, aby sme sa mohli plne venovať už potom tomu procesu. Videli ste v tej ukážke, že tých problémov je veľké množstvo, takže máme čo robiť. "

Norbert Dolinský: „No my si ich rozoberieme. Ja len, predsa len by som sa vrátil k tým personálnym zmenám. Asi hlavným cieľom toho je ušetriť nejaké finančné prostriedky. Budú primárne tie ušetrené peniaze určené len na platy učiteľov?"

Peter Pellegrini: „To by som chcel ešte raz potvrdiť, áno, všetky, čo ušetrím, ponúknem učiteľom buď formou odmien alebo aj iným spôsobom tak, aby tieto prostriedky naozaj dostali do rúk oni a nikto iný. Ja vám poviem len taký príklad. Ak začneme síce s drobnosťami, ale z drobných vecí sa skladá veľký celok. Viete, keď sme hovorili o tom protokole, tak ja nemôžem rešpektovať stav, že pred mojou cestou do školy napríklad v Nových Zámkoch hodinu predtým idú nejakí kolegovia predpripraviť môj príchod alebo niečo také. Ja som povedal a zopakujem to znova, ja som dospelý človek, ktorý sa nestratil nikde, kde sa vybral, takže mne stačí povedať adresu a ja tam už zájdem aj sám. To sú také drobnosti. Ale naozaj, ak tých drobností je veľa a na rôznych úrovniach, tak to môže byť postupne celkom zaujímavá suma. A tu naozaj z tohto miesta ešte raz deklarujem a jasne chcem povedať, túto sumu použijem výlučne na jednorazové alebo akékoľvek zvýšenie platu učiteľov."

Norbert Dolinský: „Tak hovoríte o jednorazovom, nejakej injekcii asi."

Peter Pellegrini: „Z týchto úspor asi áno."

Norbert Dolinský: „Predsa len, učitelia už dlhodobo volajú po zvýšení platov. Minulý rok sa im to podarilo o päť percent, čo podľa niektorých nie je úplne dostatok, v tom príspevku to aj zaznelo. V akom časovom horizonte ste ako nový minister naklonený k zvýšeniu, k celoplošnému zvyšovaniu platov učiteľov?"

Peter Pellegrini: „Bol by som zlý minister, keby som povedal, že nebudem sa snažiť pokračovať v tomto trende. Pán redaktor, tie platy učiteľov sa podarilo zvýšiť už dvakrát po sebe po päť percent, takže ja som bol pri oboch týchto vyjednávaniach, keďže som bol poverený aj kolektívnym vyjednávaním za stranu ministerstva financií. A budeme sa snažiť, aby sme pokračovali v tomto trende aj naďalej, ale vzhľadom na to prostredie, o ktorom sme hovorili. Som veľmi rád, že priemerná mzdy pedagogického pracovníka nám po dlhých rokoch konečne prevýšila priemernú mzdu v národnom hospodárstve. To sme si dnes potvrdili aj s odborármi, s ich číslami a ja by som bol veľmi rád, keby sme tento stav udržali a keby sme tie nožnice medzi priemernou mzdou pedagogického pracovníka a mzdou v národnom hospodárstve čo najviac roztvárali. A samozrejme má to svoje limity a budeme robiť všetko preto, aby sme sa priblížili k nejakému stavu, ktorý bol niekedy definovaný. Ja netvrdím, že sa to podarí urobiť hneď, ale naozaj budeme vďační aj za ten trend, ktorý bude vzďaľovať priemernú mzdu našich učiteľov od priemernej mzdy v národnom hospodárstve, samozrejme smerom hore."

Norbert Dolinský: „V nejakom časovom horizonte, nevieme teraz povedať ešte?"

Peter Pellegrini: „Ja by som bol rád, keby sa mi podarilo aj v roku 2015, aj v roku 2016 docieliť nejaké percentuálne zvýšenie platových taríf učiteľov. Pretože zvýšenie v tarifách je už potom nemenné a platí na nasledujúci rok. Takže išiel by som rád cestou zvyšovania tarifných platov."

Norbert Dolinský: „Ja som sa v tejto televízii mimochodom minulý rok celý venoval rezortu školstva, takže trošku ovládam aj tých pedagógov z praxe. S mnohými som sa rozprával a práve problém zvýšenia platov oni vnímajú tak, že reálne sa im tie platy nezvýšili, aj keď vravíte, že dvakrát po sebe to išlo o päť percent, pretože osobný príplatok im zase klesol a napriek tomu, že ten základný plat išiel hore, tak zostali na tom istom."

Peter Pellegrini: „Viete, ale to už je problém ani nie tak ministerstva alebo ministra, ale často krát problém zriaďovateľov a niekedy, žiaľbohu, aj samotných riaditeľov škôl. Pretože tí majú potom právomoc narábať s tým mzdovými prostriedkami. A my sme boli často krát svedkami toho, že niekedy ten manažment školy si vyplatil naozaj tučné odmeny na úkor niekedy učiteľov a často krát na úkor nepedagogických pracovníkov, to znamená na úkor kuchárok, upratovačiek, školníkov a tak ďalej, čo samozrejme nie je fér. Ale tá debata by nemala začať a skončiť vždy len o platoch, pretože učitelia majú aj iné problémy.

Učitelia sú zavalení často krát veľkou byrokraciou. A chcem s nimi o tom hovoriť a budem sa pýtať, na čo všetko je nám treba všetky tie údaje, ktoré od nich vyžadujeme, či ich reálne využívame. Všade tam, kde budem mať pochybnosť, či ministerstvu treba takéto údaje, tak odbremením učiteľov do maximálnej miery, ako to bude možné od nejakých zbytočných byrokratických aktivít a hlavne chcem im umožniť, aby sa venovali tomu, na čo sú, teda vzdelávaniu našich detí a našej mládeže. Takže to sú ďalšie veci.

Nerád by som teda hovoril iba o platoch, o tom bude ešte veľká diskusia na jeseň. Spustí sa, myslím, k 15. júlu oficiálne kolektívne vyjedávanie nielen za učiteľov, ale aj pedagogických, nepedagogických a odborných pracovníkov, ale aj za všetkých pracovníkov vo verejnej a štátnej službe. Takže tieto vyjednávanie budú súčasťou tohto veľkého kolektívneho vyjednávania, tak na to máme ešte čas, si myslím. Jesenné a zimné mesiace nám ukážu, čo sa nám podarí alebo nepodarí. A popri tom by som rád postupne riešil veci, ako sú byrokracia, ako je postavenie učiteľa. Máme problém s tým, že naši učitelia sú v dnešnej dobe často krát predmetom agresivity a to už nielen žiakov, ale aj samotných rodičov. A preto je náležité, aby sme to postavenie učiteľa zadefinovali tak, aby mal primeranú nielen vážnosť, ale aj ochranu."

Norbert Dolinský: „Práve status učiteľa je mimoriadne diskutovaná téma, môžeme sa k tomu posunúť. Ešte váš predchodca Dušan Čaplovič pri nástupe v roku 2012 dokonca aj s premiérom Robertom Ficom hovorili o tom, ako je potrebné zmeniť zákon o pedagogických pracovníkov, ktorí práve rieši aj tú byrokraciu a celkovo aj ten status učiteľa v spoločnosti, ale zatiaľ k zmenám nedošlo. Pripravujete, ja viem, je to ešte skoro, ste ešte krátko ministrom, ale pripravujete možno už aj nejaké zmeny v tomto zákone?"

Peter Pellegrini: "Pozrite, na stole máme celý balík legislatívy od financovania samotného školstva, o vysokom školstve, odbornom vzdelávaní, o športe a v rámci celého tohto legislatívneho procesu myslím nie je problém nájsť priestor, aby sme konečne do zákona ukotvili také postavenie učiteľa ako mu prináleží. Ono častokrát sa hovorí o postavení ako verejného činiteľa. Ale my musíme zvážiť zase takú formu, aby sme tou definíciou učiteľovi neublížili. Aby sme mu naozaj dali len tú ochranu a nespôsobili mu ešte potom nejaký stres, aby sa zase na neho vzťahovali nejaké iné paragrafy, ktoré by ho ako verejného činiteľa mohli obmedzovať nejako vo svojej činnosti."

Norbert Dolinský: „Práve hovoríme o statuse učiteľov, ktorý, by som povedal, nie je taký ako voľakedy. Pamätáme si, keď sme my chodili do školy, učiteľ bol niekto, dnes to už tak nie je. Či to už tie deti vnímajú inak, prípadne samotní rodičia ho tak nevnímajú. Ale predsa len mám pocit, že niekedy ten status učiteľa skĺzava len do otázky platovej, že chceme vyššie platy, ale asi zrejme to nie je tak. Možno by vašou prácou na ministerstvo bolo dobré aj zvýšiť povedomie tých učiteľov, že naozaj robia dôležité povolanie."

Peter Pellegrini: „Myslím, že ste to úplne vystihli, pretože každý sa pýta len na platy. A ja som teraz posledné dni rozmýšľal, že kedy som počul v médiách alebo nejakú osobnosť, ktorý by verejne poďakoval učiteľom za to, čo robia. Často krát sa k tomu nedopátrate, keby ste hneď skúšali niečo nájsť. Každý hovorí len o problémoch a málokedy si vieme oceniť tú prácu, pretože tí učitelia majú tie problémy a často krát učia v nevyhovujúcich priestoroch, často krát bez zodpovedajúceho technického vybavenia. Idú do práce každý deň s odhodlaním, že idú si naplniť to poslanie, ktoré si v tom svojom živote vybrali. Myslím si, že málo o tom hovoríme, málo sa informuje verejnosť o osobnostiach, ktoré sa venujú vzdelávaniu, málo ďakujeme učiteľom za to, čo robia. Preto si myslím, že sme dnes v takom stave, o akom ste hovorili vy. A ja sa budem snažiť, aby sme to povedomie učiteľa a to jeho postavenie v spoločnosti naozaj povýšili na tú úroveň, ako si zaslúži a akú si ešte my dvaja určite pamätáme, keď sme chodili do školy, akú vážnosť mal učiteľ, keď vošiel do triedy a ako sme ani nemukli, keď povedal, že máme byť ticho."

Norbert Dolinský: „Dnes to tak už, bohužiaľ, niekedy tak nie je. Ale teraz to nevyriešime. Možno by sme sa mohli posunúť k špeciálnemu školstvu, lebo to je osobitná kapitola ministerstva. Naozaj špeciálni pedagógovia, ktorí robia tú prácu, ju robia preto, lebo ju majú radi. Je to naozaj mimoriadne zložité. Ja som sa bol pozrieť na jednej zo špeciálnych škôl v Bratislave, kde teda je tam menej detí v triedach, musia sa venovať oveľa pozornejšie tým deťom, dokonca tam učitelia nemajú ani prestávky, sú s tými deťmi stále. A stále volajú práve títo špeciálni pedagógovia možno nie tak po nových pomôckach, lebo čo som bol v Bratislave na tej škole, tak to bolo celkom fajn, ale skôr po tej personálnej výpomoci, lebo predsa len tí žiaci vyžadujú veľmi veľa pozornosti. Uvažujete aj v tejto súvislosti na ministerstve?"

Peter Pellegrini: „Áno."

Norbert Dolinský: „Chcete pomôcť asistentmi napríklad?"

Peter Pellegrini: „Určite áno, to bude prvý krok, ktorý by sme chceli riešiť hneď už od 1. septembra tohto roku, tohto školského roku. Máme pripravené prostriedky, ktoré sme obdržali od pána ministra financií, ktorý tak isto podporuje túto myšlienku, a malo by dôjsť k navýšeniu počtu asistentov naozaj v stovkách. To je číslo, ktoré sa bude blížiť možno aj k tisícke. A tým by sme radi posilnili práve túto oblasť. Bol by som veľmi rád, preferujeme, ak by tieto novovytvorené miesta boli obsadené novými pedagógmi, respektíve absolventmi pedagogických škôl, aby to nebolo len doplnenie úväzku existujúcich učiteľov. Bol by som rád, keby sme takýmto spôsobom vytvorili nové pracovné príležitosti pre nových pedagógov, ktorí hľadajú miesto a toto by mohol byť spôsob ako aj vytvoriť nové pracovné miesto v oblasti školstva a udržať tam možno aj nových pedagógov, ktorí sa pre tú prácu rozhodnú."

Norbert Dolinský: „Poďme k peniazom z eurofondov. Tie sú veľmi dôležité. Nedávno sa podarilo podpísať, respektíve uzavrieť partnerskú dohodu pre roky 2014 až 2020. Ešte nie sú známe operačné programy, to bude tuším niekedy do októbra známe, ale keď sa vrátime do toho minulého alebo toho končiaceho programovacieho obdobia, tak tam bol operačný program Vzdelávanie. A ja mám údaj z roku 2012, že to čerpanie bolo na veľmi malej úrovni, len niečo okolo 14 až 15 percent. Kde je chyba, podľa vás, že sa tak málo čerpalo peňazí napriek tomu, že bolo v tom programe alokovaných 600 miliónov EUR, čo je dosť pekný balík."

Peter Pellegrini: „Áno, potvrdzujem, že tá alokácia je zhruba necelých 600 miliónov EUR. Ja mám číslo k 30. 6. tohto roka a to čerpanie dnes predstavuje asi 253 miliónov, čo je niekde na úrovni 46 percent. Čo je síce lepšie, ako ste povedali vy, ale vzhľadom k tomu, že sa to programovacie obdobie končí budúci rok, tak je to žalostne málo. A aj v tomto operačnom programe, ako aj v operačnom programe Výskum a vývoj reálne hrozí, že môžeme prísť o prostriedky, že môžu reálne prepadnúť. Ja budem musieť urobiť všetko preto, aby sme tie straty zmiernili. Ale nemôžem dnes garantovať, vzhľadom k stavu, v ktorom sa operačné programy nachádzajú, že sa to podarí. Ale to riziko tu stále je.

Čo je príčinou toho stavu? No často krát sú to veľmi zdĺhavé procesy verejného obstarávania, kde sa jednotliví účastníci do nekonečna napádajú, často krát oprávnene ale často krát aj neoprávnené, pretože na Slovensku to tak funguje, keď ja nie, tak ani ty, bez ohľadu na to, aký to má dopad na prospech tejto krajiny. No a samozrejme, musím povedať kriticky, že v niektorých procesoch je to vinou aj úradníkov, ktorí často krát využívajú lehoty, ktoré majú k dispozícii, do posledného dňa a niekedy ich predĺžia aj neúmerne dlho. Je pre mňa neúnosné, aby ma informoval rektor univerzity, že jeho projekt je na posudzovaní na nejakom odbore kontroly pomaly štyri mesiace. Tak ako potom chceme čerpať, ak úradník nevie za štyri mesiace vyhodnotiť, či tie procesy boli vykonané správne a umožniť podpísať zmluvu a začať čerpať alebo nie? Predsa to je stav, ktorý ja nemôžem tolerovať a tieto procesy sa budem snažiť urýchliť v maximálnej miere tak, aby sme spustili ešte všetky projekty, ktoré už majú obstarané, kde všetky procesy sú správne, aby sme tak eliminovali možné straty.

Tak isto operačný program Výskum a vývoj, kde je alokácia až 1 miliarda 200 miliónov, je dnes čerpaný asi na 53 percent. Takže je pred nami ešte viac ako 500 a 600 miliónov EUR, ktoré máme dočerpať do konca roka 2015, tak si viete predstaviť asi, aká je to veľká suma peňazí a koľko energie a úsilia to bude stáť, aby sa to podarilo a hlavne, podotýkam, to aj efektívne minúť. Lebo ja nie som fanúšikom toho minúť, aby sme minuli, ale radšej o niečo menej, ale aby to čo minieme, bolo efektívne, aby to prinieslo tie prínosy, ktoré to priniesť má."

Norbert Dolinský: „Otázka je, či práve z týchto chýb, ktoré ste spomínali, by sme sa nemali poučiť možno aj do toho nového programovacieho obdobia do roku 2020. Prípadne môžeme spomenúť, aký je zámer ministerstva, na aké projekty by sa tieto peniaze z eurofondov mali využiť, čo by sa malo zveľadiť v rámci školstva?"

Peter Pellegrini: „Pozrite, jednou z priorít je budovanie predškolských zariadení. Už z terajších prostriedkov terajšieho programovacieho obdobia započneme projekt, v ktorom budú môcť starostovia obcí a primátori miest požiadať o príspevok na zrekonštruovanie alebo zväčšenie kapacity škôlok. Takýto istý program by sme radi financovali aj z rozpočtu ako dotačný program popri tomto financovaní. Evidujem a naozaj súhlasím s tým, že nemôžeme sa spoliehať len na digitalizáciu vyučovacieho procesu. Naše školy potrebujú naozaj laboratóriá, či už chemické alebo biologické, alebo vybavenie pre výučbu fyziky. A to sú všetko veci, kde by sme mohli eurofondy použiť.

Pri vede a výskume, tam naozaj sa budeme musieť zacieliť na tie oblasti, ktoré prinesú potom aj reálne efekty, aby sme neskúmali len preto, že vykážeme nejakú výskumnú činnosť, ale aby sme sa venovali tým oblastiam, kde máme odborníkov, kde máme špičkových vedcov, kde vieme niečo z toho výskumu potom aj reálne aplikovať. Budem zástancom, aby sme tie prostriedky, časť alokovali ako národné projekty, celonárodné, ktoré vieme potom reálne aplikovať do celej školskej siete, ale samozrejme budem veľmi rád aj dopytovým projektom, kde jednotlivé školy budú môcť o projekty sa uchádzať. V oblasti výskumu tak isto podľa kvality a tej svojej výskumnej činnosti a nielen po splnení nejakých formálnych náležitostí."

Norbert Dolinský: „Tak držme si palce, aby sa to podarilo, pretože na Slovensku si myslím, že máme veľmi šikovných vedcov a výskumných, máme veľmi šikovných ľudí."

Peter Pellegrini: „Určite áno."

Norbert Dolinský: „Máme čas, pán minister, na poslednú otázku a to bude také vysvedčenie. Chcel by som sa vás opýtať, pretože máte pred sebou už len dva roky v rámci tohto obdobia, pretože v roku 2016 budú ďalšie parlamentné voľby, uvidíme ako dopadnú, ale máte nejaké také základné priority, keby ste ich vedeli zhrnúť do jednej vety, čo chcete po vašom odchode z funkcie v roku 2016, aby sa zaviedlo, čo prinesiete v rámci toho ministerstva?"

Peter Pellegrini: „Áno, to sú už necelé dva roky, čiže zázraky sa očakávať nedajú. Ale ak budem končiť v roku 2016 a zanechám za sebou skonsolidované ministerstvo školstva, fungujúcu organizáciu, ktorá neplytvá peniazmi na svoj chod, ale sa venuje plnohodnotne poskytovaniu kvalitného servisu pedagógom a školám, keď uvidím, že výplatné pásky učiteľov v roku 2016 budú vyššie, ako boli v roku 2014 a vyššie ako budú v roku 2015 a keď uvidíme, že sme zmenili tú trajektóriu a ten smer by nás mohol doviesť v ďalšom volebnom období k výsledkom, aby sme naozaj mali absolventov, ktorí sa uplatnia na trhu práce, že nám bude relatívne dobre. A v roku 2016 by nám už mohol relatívne dobre fungovať aspoň v niektorých oblastiach duálny režim vzdelávania, že študenti odborných škôl budú mať možnosť u svojich možno budúcich zamestnávateľov hľadať a získavať aj praktické zručnosti. Tak keby aspoň toto sa podarilo, tak budem spokojný. Ale ja tu nie som na to, aby som vyhodnotil sám seba a pevne verím, že v roku 2016 mi to vysvedčenie vystavíte a vystavia mi ho aj naši pedagógovia a ja urobím všetko preto, aby som sa za to vysvedčenie nemusel hanbiť."

Norbert Dolinský: „Ja si vás potom pozvem, ak dovolíte, a verím, že potom zhodnotíme."

Peter Pellegrini: „Veľmi rád prídem."

Norbert Dolinský: „Ďakujem, že ste prišli, pekný večer vám želám. Všetko dobré."

Peter Pellegrini: „Ďakujem. Všetko dobré."

Norbert Dolinský: „A ďakujem aj za váš čas, teším sa opäť niekedy nabudúce pri relácii Tak takto. Želám vám ešte pekný večer s televíziou TA 3. Dovidenia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MB)

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy , Humanitné vedy

Tlač