Študenti Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK uspeli v programátorskej súťaži ACM ICPC

03. 07. 2014

Družstvo študentov z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského zaznamenalo minulý týždeň vynikajúci úspech, keď v renomovanej programátorskej súťaži ACM ICPC získalo bronzovú medailu. V konkurencii najlepších univerzít sveta skončili študenti FMFI UK v absolútnom poradí na dvanástom mieste.

Súťaž ACM ICPC, International Collegiate Programming Contest, je prestížnou programátorskou súťažou, ktorej sa zúčastňujú všetky najlepšie univerzity. Tohto roku sa do úvodných kôl zapojilo 2286 univerzít.

Súťažia v nej trojčlenné tímy. Do svetového finále sa prebojoval tím v zložení Tomáš Belan, Peter Fulla a Ján Hozza. Trénerom tímu je Michal Forišek, v minulosti víťaz a úspešný účastník viacerých programátorských súťaží, v súčasnosti učiteľ FMFI UK.


Zľava: Viktor Koksharov, Dmitry Bugrov, James Bennighof, Alain Azagury, Tomáš Belan, Peter Fulla, Ján Hozza,
Michal Forišek, Jeff Donahoo, Bill Poucher Foto: Bob Smith

Tímy vo finále riešili dvanásť úloh za päť a pol hodiny, pričom k dispozícii mali jeden počítač. Príklady boli ozaj nezvyčajne ťažké, až by sa dalo povedať, že boli zle vybrané, aj keď ospravedlnenie organizátorov bolo, že pre najlepšie tímy z celého sveta nechceli dať ľahké problémy, aby ich neurazili. Zo 122 tímov vo finále takmer 20 nevyriešilo ani jednu úlohu a ďalších 23 vyriešilo iba jednu a viac než 4 úlohy vyriešilo len 9 družstiev.

Náš tím bol ešte hodinu pred koncom súťaže na 5. mieste. Za poslednú hodinu súťaže sa však poradie medzi najlepšími družstvami dramaticky zmenilo. Žiaľ, nášmu družstvu, aj keď malo rozrobené riešenia ďalších úloh, sa ich nepodarilo dokončiť. Družstvá na medailových pozíciách patria vždy k extra triede.

Naše umiestnenie treba chápať aj v kontexte, že medzi prvými dvanástimi miestami boli tri tímy z nášho regiónu (a ďalší bol na 17. mieste), čo len potvrdzuje vysokú úroveň nášho regiónu medzi ostatnými niekoľkými desiatkami regiónov na celej planéte, v ktorých sa súťažilo o postup do finále. Ďalšia skutočnosť je, že medzi dvanástimi najlepšími tímami boli už len štyri družstvá z Ruska, tri z Číny a po jednom z Japonska a Taiwanu.

Náš tím vyriešil štyri úlohy v sumárnom čase 454 minút a skončil na dvanástom mieste, čo znamenalo bronzovú medailu. Súťaž ovládli, podobne ako vo viacerých posledných rokoch, univerzity z východného európskeho bloku a z Ázie. Prvá skončila Petrohradská štátna univerzita, druhá Moskovská štátna univerzita, tretia Pekingská univerzita, štvrtá Národná taiwanská univerzita a piata Varšavská univerzita.

Pred naším tímom neskončila žiadna z renomovaných západných svetových univerzít v oblasti počítačových vied. MIT skončil na 24. mieste, Cambridge na 54., Stanford na 57., ETH Zürich na 65., Carnegie Mellon na 97. a Berkeley na 102. mieste. Do svetového finále sa ani nekvalifikovali Cornell, Harvard, Princeton, Oxford či Caltech.

Kompletné výsledky je možné nájsť na icpc.baylor.edu.

dekan FMFI UK prof. Jozef Masarik

Zdroj foto: ICPC News
kliknutím na foto získate plnú veľkosť

(AO)

Kľúčové slová:
matematické vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač