V4: treba vsadiť na vedu

01. 07. 2014

(24.06.2014; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 7/17; Ivo Kunsch / Zuzana Straková Wenzlová, Norbert Dolinský)

Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka: "Višegrádska skupina - motor rastu Európy, pod týmto ambicióznym sloganom hostila Budapešť stretnutie predsedov vlád krajín V4. Rokovanie sa uskutočnilo pri príležitosti zavŕšenia maďarského predsedníctva v tejto skupine. Od júla predsedníctvo prevezme Slovensko."

Ivo Kunsch, reportér TA 3: "Lídri hovorili najmä o programe Európskej únie pre vedu a výskum. Rámcový program Horizont 2014 - 200, ktorý podporili všetky členské krajiny, znamená pre štáty V4 viac prostriedkov na vedu a výskum."

Robert Fico, predseda slovenskej vlády: "Našou prioritou je zameranie investícií na také kľúčové odvetvia rastu, akými sú najmä oblasť výskumu, vývoja a inovácií. Aj dnes na stretnutí s pánom komisárom Hahnom na Slovensku, sme s radosťou konštatovali, že tento operačný program bude prakticky najväčší a výrazne sa zvýši podiel výdavkov na výskum, vedu, vývoj a inovácie."

Ivo Kunsch: "Veda a inovácie sú podľa predsedov V4 šancou, ako obstáť v globálnej súťaži, kedže stredná Európa je z hľadiska prírodných zdrojov chudobná a tým je voči ostatným hendikepovaná. Premiéri sa zhodli na tom, že krajiny by mali viac investovať do vedy a výskumu, keďže v tejto oblasti sú veľké rezervy. Zvyšovanie dynamiky a konkurencieschopnosti regiónu zostáva ústrednou témou pre všetky krajiny zoskupenia. Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso kládol dôraz na zdokonaľovanie digitálnej techniky a zvýšenie kvality vzdelávania vo všetkých oblastiach."

José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie: "V budúcnosti netreba spúšťať inštitucionálnu debatu o problémoch Európskej únie, ľudia chcú ekonomický rast a jeho odraz v ich vlastných životoch."

Ivo Kunsch: "Maďarský premiér Viktor Orbán rozšíril debatu a pálčivých otázkach únie na fiškálny pakt, zdôraznil, že zmluvy vo všeobecnosti sa musia plniť a otváranie fiškálneho paktu podľa toho, ako sa to niekomu hodí, je veľmi nebezpečné."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(AO)
Tlač