Veda v CENTRE – Letný špeciál: Poďte s nami na Mars!

10. 07. 2014

Pozývame Vás do vedeckej kaviarne pod názvom Veda v CENTRE, ktorú v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri CVTI SR. Raz do roka (v júli) pripravujeme Vedu v CENTRE – Letný špeciál, do ktorej pozývame mladých vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí sa presadili svojou vedeckou prácou v zahraničí.

Vo štvrtok dňa 17. 7. 2014 o 17.00 hod. príde do Letného špeciálu vedeckej kaviarne mladá nádejná slovenská vedkyňa a výskumníčka, astrobiologička Mgr. Michaela Musilová z Bristolskej Univerzity vo Veľkej Británii. Zaoberá sa výskumom života v extrémnych podmienkach na Zemi a astrobiológiou, teda štúdiom a hľadaním života vo vesmíre. Michaelin sen hľadať „mimozemšťanov“ a pracovať pre medzinárodné vesmírne agentúry ju zaviedol cez náročné expedície v Grónsku až po prácu v NASA.

Mgr. Michaela Musilová
Bristolská univerzita vo Veľkej Británii

Poďte s nami na Mars! – je názov Letného špeciálu júlovej Vedy v Centre, v ktorej sa dozvieme o výskume extrémofilov, teda mikroorganizmov, ktorým sa darí v extrémnych podmienkach na Zemi. Vyskytujú sa najmä na horúcich púšťach, hlboko v morských priekopách alebo na ľadovcoch. Extrémofily sú ideálnymi kandidátmi pre život na iných planetách s podobnými extrémnymi podmienkami, ako napríklad na Marse. Červená planéta, ako Mars nazývame, je totiž najbližšia planéta k Zemi, ktorá je obyvateľná a má prírodné zdroje potrebné pre ľudskú civilizáciu. Na jednom z najpodobnejších miest Marsu na našej Zemi, vo vysokých nadmorských výškach studenej púšte v Utahu v USA, bola vybudovaná pokusná výskumná stanica, ktorá dokonale simuluje podmienky na Marse.

Ako vyzerá život na tejto marťanskej výskumnej stanici? Aké experimenty sa tam realizovali a ako prebiehal výskum? Čo bolo cieľom tejto nevšednej expedície a aké sú jej zistenia a výsledky pre prvé budúce posádky na ceste na červenú planétu? O svojej výskumnej práci, o zážitkoch a dojmoch z tejto misie na „Mars“, ako aj o ďalších projektoch, nám porozpráva hosť Letného špeciálu vedeckej kaviarne Michaela Musilová.

 V neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň Veda v Centre sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je voľný.

(ZH, MB)

Foto: Archív M. Musilovej

 

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač