Vedcov vymenili turisti

15. 07. 2014

(11. 07. 2014; Televízna stanica TA 3; Dobré správy; 19.50; por. 10/16; Lucia Lukošová/Pavol Kirinovič)

Pavol Kirinovič, moderátor: „Smolenický zámok využívajú počas roka vedci z celého sveta. Je to totiž také centrum, kde sa vedci stretávajú, školia sa, robia prednášky a podobne. To ale neplatí počas prázdnin. Cez leto sa brány zámku otvárajú aj pre návštevníkov a turistov, ktorí si chcú pozrieť túto historickú stavbu. Všetkých láka najmä nádherný a očarujúci výhľad zo zámockej veže."

Lucia Lukošová, redaktorka: „Zámok je bohatý na históriu, ale nie na historické exponáty, v 15. storočí bol pôvodne postavený ako hrad a hneď sa stal sídlom miestneho panstva."

Kristína Vizváryová, recepčná, Kongresové centrum Smolenice, SAV: „Počas 18. storočia sa tadiaľto prehnala Napoleonova armáda a niekoľkokrát hrad vypálili."

Turistická sprievodkyňa: „Vlastnili ho dva známe rody prví boli Erdödyovci, a potom neskôr Pálffyovci."

Lucia Lukošová: „Práve rod Pálffyovcov zámok využíval ako letné sídlo na rekreáciu. Pred takmer 70 rokmi sa jeho majiteľom stal štát a už roky je v správe Slovenskej akadémie vied. Kým počas roka je zámok kongresovým centrom pre vedcov, v lete láka turistov. Počas dvoch mesiacov ho každoročne navštívi viac ako 14 tisíc ľudí."

Kristína Vizváryová: „Máme tu 25 kusov retrokočíkov, druhou veľmi zaujímavou výstavkou je výstavka papierových modelov."

Lucia Lukošová: „Na jednom mieste nájdete v zmenšenej podobe Bratislavský hrad, Michalskú vežu, či levočskú radnicu.

Čo sa ti tu najviac páčilo na zámku?"

(začiatok ankety)

Dievča: „Bratislavský hrad tento, potom ešte tie kočiare a ďalej ten zámok sa mi páči."

Chlapec: „Mne sa najviac páči, že sa tam môžeme tu naháňať a môžeme tu aj bežať a chytať sa."

Návštevník: „Som tu prvýkrát a celkom sa mi tu páči, tento kraj."

(koniec ankety)

Lucia Lukošová: „Najväčší lákadlom pre turistov je výhľad zo zámockej veže. Po vyšliapaní 99 schodov si z výšky 33 metrov môžu pozrieť okolie Smoleníc."

Kristína Vizváryová: „Za pekného počasia je vidieť prakticky až na obrys Považského Inovca, tak isto môžu vidieť v diaľke mesto Hlohovec, mesto Trnavu."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač