Záhadný kráter

30. 07. 2014

(18. 07. 2014; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 11/25; Veronika Ostrihoňová Patrik Švajda, Martina Šimkovičová)

Patrik Švajda, moderátor: „Záhadný úkaz na Sibíri. Vedci skúmajú kráter, ktorý objavili náhodou z lietadla."

Martina Šimkovičová, moderátorka: „Zvláštny úkaz vyzerá ako diera do pekla a zatiaľ nie je jasné, ako vznikol."

Veronika Ostrihoňová, redaktorka: „Ruský objav už má aj svoje meno. Novinári ho nazvali Pupok sveta. Z krátera na polostrove Jamal vedci odobrali vzorky pôdy a zistili jeho veľkosť."

Marina Leiybman, Ruská akadémie vied: „Pomocou GPS sme vedeli určiť veľkosť krátera, jeho priemer a tiež ako ďaleko z neho odleteli malé čiastočky. Dúfame, že nám to pomôže zistiť prečo sa tu objavil."

Veronika Ostrihoňová: „Steny šesťdesiatmetrového krátera tvorí z veľkej časti ľad a vedci nepovažujú za pravdepodobné, že by ho vytvoril pád meteoritu. Polostrov Jamal je oblasťou s bohatými zásobami zemného plynu. Jedno ložisko sa nachádza len tridsať kilometrov od jamy. Úkaz tak môže byť aj výsledkom podzemnej explózie."

Marina Leiybman: „Nenašli sme dôkaz o pôsobení termálnych prameňov, ale vieme, že tu bolo niečo tekuté. Sú tu známky vodného toku."

Veronika Ostrihoňová: „Vedci sa preto prikláňajú k teórii, že prírodný úkaz spôsobilo obrovské množstvo vytekajúcej vody. V zime sa teploty na sibírskom poloostrove pohybujú okolo päťdesiat stupňov pod nulou. A tamojší obyvatelia zriedkakedy vidia slnečný svit. Aj preto sa oblasť Jamal v eskimáckom jazyku nazýva Koniec sveta."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač