Zásluhou študentov matematiky a fyziky z Univerzity Komenského získala slovenská reprezentácia zlato

17. 07. 2014

Bratislava 17. júla 2014: Študenti Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK) pripravovali študentov stredných škôl na medzinárodnú súťaž mladých fyzikov IYPT (International Young Physicists' Tournament) a ako tím vybojovali zlatú medailu.

lektor Boris Vavrík, študent UKDružstvo študentov zo slovenských stredných škôl, ktoré sa zúčastnilo v dňoch 3. – 10. júla 2014 v anglickom Shrewsbury na medzinárodnej fyzikálnej súťaži, obsadilo v absolútnom poradí druhé miesto a získalo zlaté medaily (pozn.: prvé štyri víťazné tímy získali zlaté medaily). Ich príprave sa počas celého roka venovali študenti UK. Naposledy sa podarilo Slovensku získať zlato na IYPT 2001. Súťaž IYPT je jednou z najväčších fyzikálnych súťaží, na ktorej sa zúčastňujú tímy z celého sveta. Do medzinárodného kola sa tento rok zapojilo 28 krajín sveta, každá s minimálne piatimi reprezentantmi.

Slovenskú reprezentáciu tvorili stredoškoláci: Matej Badin, Jakub Chudík, Mário Lipovský (všetci z Gymnázia Jura Hronca), Natália Ružičková (1. Súkromné gymnázium v Bratislave) a Marek Bašista (Gymnázium Pavla Horova). Lektormi žiakov a súčasťou delegácie boli RNDr. Pavol Kubinec, CSc., študenti FMFI UK Michal Hledík a Boris Vavrík, vedúcimi delegácie boli RNDr. Martin Plesch, PhD., a doc. RNDr. František Kundracik, CSc. „Tím počas celého roka skúmal 17 náročných fyzikálnych problémov, ktoré nemajú jasné vysvetlenie. Na súťaži musel prezentovať pred odbornou porotou a oponentmi 5 náhodne vybraných problémov,“ opisuje priebeh súťaže lektor Boris Vavrík, študent UK. „Táto súťaž je nielen o fyzikálnych vedomostiach, no žiaci musia byť schopní aj stručne a zrozumiteľne obhajovať a argumentovať,“ dodáva B. Vavrík.

Tímu zo Slovenska, ktorý skončil na 2. mieste, chýbala na absolútne víťazstvo iba desatina bodu. Prvé miesto si vybojoval tím zo Singapuru. Za slovenským družstvom ostali aj silné konkurenčné tímy, akými sú Čína, Poľsko, Kórea či Nový Zéland.

„Úspech mladých slovenských fyzikov, pod ktorým sú výrazne podpísaní práve študenti našej univerzity, je ďalšou ukážkou pevného miesta Univerzity Komenského nielen v slovenskom, ale i medzinárodnom vzdelávacom priestore,“ vyzdvihuje úspech rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Bližšie informácie:
PhDr. Andrea Földváryová
vedúca Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave

Tel.: +421 2 592 44 355
Mobil: +421 910 901 205
E-mail: andrea.foldvaryova@rec.uniba.sk
www.uniba.sk
www.facebook.com/Comenius.University

Na fotografii je lektor Boris Vavrík, študent UK.

(MB)

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač