Britskí vedci u nás testujú nový liek

01. 08. 2014

(25. 07. 2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 20/23; Monika Hucáková/Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Slovensko patrí ku krajinám, kde je najviac pacientov so vzácnou genetickou chorobou čiernych kostí. Je nevyliečiteľná, no britskí vedci hľadajú spôsob, ako jej šírenie zastaviť. Výskum robia aj na Slovensku a do medzinárodného projektu zapojili aj tím zo Slovenskej akadémie vied."

Monika Hucáková, redaktorka: „Postupný rozpad kĺbov sprevádzaný silnými bolesťami, to je alkaptonúria. Ľudovo povedané choroba čiernych kostí. Na Slovensku ňou trpí takmer tristo ľudí. Podobne je na tom ešte Jordánsko a Dominikánska republika."

Jozef Rovenský, riaditeľ Nár. ústavu reumatických chorôb: „Sústredení sú najmä v regióne Kysuce. Sa brali príbuzní a vyvinulo sa toto. Sú tam genetické vplyvy, ktoré zapríčiňuje jeden enzýmový defekt, ktorý sa vyvinie už pri narodení."

Monika Hucáková: „Choroba čiernych kostí je prvým podrobne opísaným genetickým ochorením. Spozorovali ju britskí vedci pred stodesiatimi rokmi. Enzým pri nej napadá kĺby a chrbticu. Farbí ich načierno a v neskorých štádiách už napáda aj vnútorné orgány, ako pľúca, či srdce."

Jozef Rovenský: „Tak, najčastejšie to ako ochorenie je vidno na chrbtici."

Monika Hucáková: „Pacienti sú zatiaľ odkázaní len na tíšenie bolesti. Britskí vedci z Kráľovskej nemocnice v Liverpoole však vyvinuli liek, ktorého účinky teraz pozorujú na slovenských pacientoch."

Richard Imrich, klinický výskumník, podpredseda SAV: „My poskytujeme tú pacientsku bázu na jednej strane, keďže máme tých pacientov najviac na svete a na druhej strane máme tu tú silnú tradíciu v genetickom výskume."

Jozef Rovenský: „Také prvé lastovičky sú v tom, že tí pacienti majú čierny moč a po podaní niekoľko týždňov tohto lieku, ten moč sa stáva takým ako žltým."

Monika Hucáková: „Výskumníci budú pozorovať účinky lieku Nitisinone štyri roky. Dúfajú, že na záver budú môcť oznámiť, že liek, ktorý testovali, dokáže chorobu čiernych kostí zastaviť."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MI)

Kľúčové slová:
základné lekárske vedy a farmaceutické vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač