Dôležitosť výživy v rannom veku

11. 08. 2014

Obezita v rannom  vekuObezita je medzi deťmi čoraz bežnejšia, pričom 60 % obéznych detí pred pubertou má nadváhu aj v skorej dospelosti. Nedávny výskum však ukazuje, že môže existovať spôsob, ako zastaviť obezitu už vo veľmi ranom veku.

Vedci z 36 inštitúcií v 15 štátoch v Európe, Spojených štátov a Austrálie spojili svoje sily do projektu s názvom Výživa v rannom veku.

Obezita je medzi deťmi čoraz bežnejšia, pričom 60 % obéznych detí pred pubertou má nadváhu aj v skorej dospelosti. Nadmerná hmotnosť predstavuje nielen zdravotné riziká, ale je spojená aj s nízkou sebaúctou, sociálnou izoláciou a relatívnou neúspešnosťou v škole. Nedávny výskum však ukazuje, že môže existovať spôsob, ako zastaviť obezitu už vo veľmi ranom veku...

Projekt VÝŽIVA V RANOM VEKU je v súčasnosti najväčším projektom zameraným na výskum účinkov výživy v prenatálnom a ponatálnom veku na obezitu u tisícok európskych detí. V rámci projektu sa uskutočňuje ambiciózny výskum, ako môže výživa v týchto dôležitých štádiách „naprogramovať“ alebo predisponovať deti smerom k nadváhe, ktorá ovplyvňuje dlhodobé zdravie a pohodu v dospelosti a staršom veku. Tím dúfa, že tieto zistenia sa využijú na boj s narastajúcim a nákladným problémom obezity v Európe vylepšením politík EÚ súvisiacich so stravovaním a na preklenutie medzery medzi vedeckým pokrokom a každodenným životom pomocou praktických odporúčaní rodičom a opatrovníkom.

Projekt, ktorý je koordinovaný z Nemecka, spája výskumníkov z 36 inštitúcií v 15 krajinách v Európe a mimo nej: v Španielsku, Taliansku, Rakúsku, Belgicku, Írsku, Veľkej Británii, Holandsku, Austrálii, USA, Grécku, Poľsku, Nórsku a Dánsku.

Najnovšie informácie o projekte nájdete, keď budete sledovať tím na Twitteri@EarlyNutrition

Kontakty/Webová stránka projektu

 
Zdroj a fotozdroj:

Webová stránka projektuNEWSLETTER 5 – 6/2014 – Aktuálne zo sveta vedy a výskumu (Generálne Riaditeľstvo pre Výskum a Inovácie Európskej komisie)


(MI)

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač