Experimentálne vakcíny

25. 08. 2014

(13. 8. 2014; Televízna stanica TA 3; 24 hodín vo svete; 21.00; por. 1/1; Vladimír Lichvár)

Vladimír Lichvár, moderátor: „Pri téme ebola ešte zostávame. V štúdiu so mnou sedí Fedor z Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Dobrý večer."

Fedor Čiampor, Virologický ústav SAV: „Dobrý večer prajem."

Vladimír Lichvár: „Tak ako sme počuli, Svetová zdravotnícka organizácia odsúhlasila použitie vakcíny, ktorá ešte nebola testovaná na ľuďoch. Je to štandardný postup?"

Fedor Čiampor: „Nie je to štandardný postup, pretože príprava a testovanie očkovacej látky trvá niekedy roky až desaťročia, pretože sa netestuje len účinnosť, ale testujú sa všetky vedľajšie účinky, čo potrebuje veľmi rozsiahlu skupinu testovaných zvierat, potom samozrejme ľudí, ale v takomto prípade, kde ohrozenie je tak veľké, že úmrtnosť tohto ochorenia je takmer 75 až 80 percentná, si myslím, že sa urobila výnimka, kde je možné vyskúšať túto experimentálnu vakcínu, o ktorej nikto nevie, ako budú ľudia reagovať, pretože je testovaná len na zvieratách."

Vladimír Lichvár: „Keď sa teda uchýlila WHO k použitiu tejto vakcíny, znamená to teda, že situácia je vážna. Môžu nastať nejaké problémy pri tejto experimentálnej vakcíne?"

Fedor Čiampor: „Jeden problém môže byť ten, že bola účinná na zvieratách, nebude účinná na ľuďoch. Takých prípadov vo virológii poznáme niekoľko, že veľmi dobre pripravená a veľmi kvalitná očkovacia látka fungovala na zvieracom modeli, nefungovala na ľudskom modeli, nedostatočne sa tvorili protilátky, nedostatočne chránila tá očkovacia látka toho nakazeného. Samozrejme, že to sa ukáže pri použití, ale súbor 1 000, 1 500 dávok ešte nemusí byť dostatočný na to, aby sa preukázalo, že to je dostatočne funkčné. Výhodou je, že ebola je vírus, ktorý krížovo reaguje jednotlivé rôzne kmene. Poznáme ebola Zair, ebola Pobrežie Slonoviny, ebola Sudán a potom je ebola, ktorá má označenie Marburg. Marburg nereaguje s tými ostatnými, tieto medzi sebou reagujú, čiže o to je to jednoduchšie, že vytipuje sa vhodný antigén, to znamená vhodná látka z tohto vírusu, ktorá potom po podaní navodí tvorbu protilátok. To je vlastne tá obranná reakcia, ktorá je potrebná pre očkovanie. Či tvorba tých protilátok bude dostatočná na to, aby neutralizovala, likvidovala vírus, to ukáže až terénna prax."

Vladimír Lichvár: „Môže sa stať, že pri aplikovaní tejto vakcíny, že možno ešte viac uškodí týmto pacientom?"

Fedor Čiampor: „Ja si myslím, že nie. Nepoznám výrobný postup, samozrejme, to nikto doteraz nepovedal, ale predpokladám, že sa nepoužije nejaká oslabená alebo atenuovaná vakcína, ktorá ako my hovoríme nevyvolá ochorenie, že sa použije očkovania látka, kde sa nepoužije celý vírus, ale len jeho jednotlivé bielkoviny, ktoré sú dôležité za tvorbu protilátok. Ja si myslím, že poškodiť nemôže."

Vladimír Lichvár: „Viete nám povedať zhruba koľko trvá výskum takýchto vakcín?"

Fedor Čiampor: „Viete, to závisí aj od vírusu, ako sa chová, ako tvorí protilátky, akú má štruktúru. Tak napríklad výskum očkovacej látky proti vírusu HIV už trvá desaťročia a nedospelo sa k žiadnemu výsledku. Očkovacia látka proti variole alebo proti pravým kiahňam, bola pripravená veľmi jednoducho, pretože tá funguje úplne perfektne. Viete, že sa podarilo pravé kiahne eradikovať. Nepoznám, ako reaguje a aká je imunológia celého ebola vírusu. Je možné, že stačí niekoľko povrchových bielkovín, ktoré navodia dostatočnú tvorbu vírus neutralizačných protilátok a tie vírus zlikvidujú. Ale či to tak je, ťažko povedať."

Vladimír Lichvár: „Čo sa asi deje v tele po aplikácii látky, predpokladám, že im to vpichnú."

Fedor Čiampor: „Samozrejme, v tele po pichnutí očkovacej látky, to znamená po vpichnutí agensu začne imunitný systém reagovať a vytvárať protilátky. Tvorba tých protilátok môže u jednotlivcov alebo jednotlivých vírusov trvať povedzme dva týždne. U chrípky tvorba protilátok po očkovaní trvá dva týždne. Ako je to u eboly, presne neviem. To znamená, treba počítať s dobou, kedy sa vytvorí dostatočná hladina protilátok. Ďalej sa musí zistiť, že či tá očkovacia látka v tej forme, ako sa používa, je dostatočná alebo potrebuje nejakú pomocnú látku, ktorá zvýši jej antigénnosť, to znamená navodí rýchlejšiu a kvalitnejšiu tvorbu protilátok."

Vladimír Lichvár: „Nigéria požiadala dnes Spojené štáty o dodanie experimentálneho lieku, ktorý dostali práve humanitárni pracovníci, ktorých previezli do USA a ich stav sa údajne zlepšil. Ale ten americký výrobca oznámil, že nemá dostatok tohto lieku. To znamená, že je problém vyrobiť tieto vakcíny vo veľkom množstve?"

Fedor Čiampor: „Vakcíny pripraviť vo veľkom množstve, hovorili ste o lieku, hovorili sme o vakcínach. Čiže jedna vec je liek, jedna vec je vakcína. Príprava vakcíny závisí od toho, ako sa tá vakcína pripravuje. Ak sa pripravuje na bunkách tkaninových kultúr, tak ten výťažok nie je veľký. Čiže treba tú vakcínu, ten vírus namnožiť, ten vírus treba vyčistiť, to všetko treba otestovať, čiže veľké množstvo toho vírusu sa ťažšie pripraví. Napríklad očkovacia látka proti chrípke sa pripravuje na kuracích embryách. Tam to nie je taký problém, tam je výťažok veľmi veľký. Zatiaľ čo u eboly nevie, ktorý systém použili, ale predpokladám, že množenie toho vírusu a prípravu očkovacej látky nie je tak veľké, že by boli schopní v krátkej dobe pripraviť veľké množstvo očkovacej látky."

Vladimír Lichvár: „WHO oznámila, že ďalšia potenciálne riziková krajina je Keňa, že by sa tam práve ebola mohla rozšíriť pomocou leteckej dopravy. Keňa už prijala nejaké prísnejšie opatrenia, aké možno?"

Fedor Čiampor: „No tak opatrenia, ktoré sa dajú aplikovať na letiskách, je testovanie teploty cestujúcich, to sa robilo aj počas infekcie SARS a počas hrozby vtáčej chrípky. Čiže oni odmetajú teplotu každému cestujúcemu pri výstupe z lietadla. Ak má niekto zvýšenú, dajú ho bokom do karantény. To je jediná možnosť, ako to môžu zistiť, pretože inkubačná doba eboly je od štyroch dní do troch týždňov, takže ten pacient môže bez akýchkoľvek príznakov alebo ten cestujúci, ešte nie pacient bez akýchkoľvek príznakov môže pricestovať do krajiny. Do šesť dní tvorí dostatočné množstvo vírusu, ktoré má už v krvi. To začne vylučovať rozličnými výlučkami, slinami, močom, ejakulátom, menštruačnou krvnou, čiže to šírenie je potom veľmi rýchle. Ale testovanie je možné len pomocou včasných príznakov, či náhodou nemá zvýšenú teplotu."

Vladimír Lichvár: „Na ebolu už zomreli aj špičkoví lekári, jeden bol z Libérie, druhý zo Sierra Leone. Čomu to možno prikladáte, nedávali si dostatočný pozor?"

Fedor Čiampor: „Ja si myslím, že oni boli dostatočne informovaní, vzdelaní a neviem, v akých podmienkach tam pracovali, to je veľmi dôležité. Potom by sa bolo možné podrobnejšie o tom vyjadriť. Ja si skôr myslím, že tam zlyhali niektoré karanténne opatrenia. Pri veľkom návale chorých žiadajúcich o vyšetrenie možno sa opomenuli niektoré základné veci, ktoré sú dôležité pri takomto ochorení a tak sa mohli nakaziť, lebo inak si to neviem predstaviť."

Vladimír Lichvár: „Podľa vášho názoru, dá sa táto epidémia zastaviť alebo teda aspoň spomaliť?"

Fedor Čiampor: „Epidémia eboly sa dá zastaviť, dá sa spomaliť, ale vyžaduje si to veľmi prísne a veľmi striktne dodržiavané karanténe opatrenia. V minulosti to bola kmeňová choroba. Kmeň ochorel, 75 percent 80 z kmeňa umrelo, tých zakopali a bolo po epidémii. Dnes je v Afrike úplne iná situácia, ľudia taja svojich chorých, nevedia svoje kontakty, snažia sa migrovať z jednej krajiny do druhej, respektíve snažia sa dostať niekde mimo Afriku a tým pádom zatajujú svoje včasné príznaky a tým sú aj tie karanténe opatrenia sťažené a preto sa to šíri."

Vladimír Lichvár: „Podľa vášho názoru môže sa to rozšíriť aj do Európy? Je starý kontinent reálne ohrozený?"

Fedor Čiampor: „Ja si myslím, že starý kontinent nie je ohrozený, pretože cestujúci, ktorí prichádzajú z tejto oblasti, letecké spoločnosti o nich vedia, že prichádzajú z týchto oblastí, na letisku sú testovaní, potom sú podrobovaní lekárskemu vyšetreniu, sú povinní sa hlásiť pri akýchkoľvek drobných príznakoch alebo podozrení, že nie je s ich zdravím niečo v poriadku. Hneď sú izolovaní, vedia pomenovať a vymedziť svoje oblasti a svoje kontakty a keď sa takýto ľudia a ich kontakty izolujú, tak sa v Európe nemôže ebola rozšíriť."

Vladimír Lichvár: „Pán Čiampor ja vám ďakujem za informácie a za návštevu v štúdiu. Pekný večer ešte."

Fedor Čiampor: „Ďakujem aj vám."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MB)

Kľúčové slová:
klinické lekárske vedy, zdravotné vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač