Expo Sciences Europe 2014

21. 08. 2014

AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku získala poverenie od Európskej organizácie MILSET Europe, sídliacej v Bruseli, zorganizovať prestížnu celoeurópsku prehliadku a fórum prác Expo Sciences Europe (ESE). ESE sa koná každý párny rok. AMAVET ho bude organizovať už po druhý krát, po dvanástich rokoch, nakoľko ho úspešne zorganizoval v roku 2002.

Spoluorganizátormi podujatia sú Žilinská univerzita,  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR. Podujatie je podporené z  národného projektu PoPVaT-Popularizácia vedy a techniky na Slovensku.

Prestížnosť a hodnotu podujatia vyjadruje i fakt, že záštitu nad ním prevzal J. E. Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky.

Podujatie sa uskutoční v Žiline, v priestoroch Žilinskej univerzity v dňoch 7. – 12. septembra 2014. Žilina sa tak stane centrom a domovom pre mladých šikovných vedcov – študentov stredných škôl z viacerých krajín Európy i mimo nej.

Prehliadky sa zúčastní 300 účastníkov z 24 krajín vrátane Slovenska. Predstavia spolu 86 projektov z oblasti vedy a techniky, ktoré zvíťazili na národných súťažiach. Na podujatí sa bude spolupodieľať 25 dobrovoľníkov z celého Slovenska.


Otvárací ceremoniál podujatia sa uskutoční dňa 8. septembra 2014 o 14:30 hod. v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline, Univerzitná ulica 1, Žilina. Podujatie je dostupné širokej verejnosti v dňoch 9. a 10. septembra 2014 v čase od 9:00 do 17:00 hod., kedy bude prebiehať prehliadka vedeckých projektov.

ESE dáva mladým „vedátorom“ možnosť získať nové skúsenosti, komunikovať, tvoriť, inovovať a experimentovať. Navyše majú možnosť predstaviť svoje práce rovesníkom, odborníkom a širokej verejnosti. ESE je podujatím ako stvoreným na nadväzovanie nových medzinárodných priateľstiev a spoznávanie nových kultúr.

Viac informácií o Expo-Sciences Europe 2014 nájdete na: http://www.ese2014.sk/

Zdroj:Amavet

(AO)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky, súťaže

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač