Hrozí únik vírusov z laboratórií?

12. 08. 2014

logo TV JOJ(10. 8. 2014; Televízna stanica JOJ; Veľké Noviny; 19:30; por. 7/23; Anton Adamčík/Ján Mečiar, Adriana Kmotríková)

Ján Mečiar, moderátor: „Pred časom svet vydesil nález zabudnutých vzoriek smrteľného vírusu pravých kiahní v americkom laboratóriu. No a v ďalšom laboratóriu zasa FBI riešila prípad úniku baktérií sibírskeho moru."

Adriana Kmotríková, moderátorka: „No a takto by sme mohli pokračovať. Otázka však je do akej miery je výskum takýchto živých zabijakov zabezpečený tak, aby obyvateľov neohrozoval."

Anton Adamčík, redaktor: „Rôznym nástrahám divej prírody v podobe choroboplodných vírusov a baktérií dnes človek dokáže čeliť najmä vďaka vedeckému výskumu. Na druhej strane môžu byť aj časovanou biologickou bombou, ako napríklad nedávno náhodný objav zabudnutých vzoriek vírusu smrteľných kiahní, únik baktérií sibírskeho moru alebo antraxu."

prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD., Ústav zdravotníckej etiky SZU: „Pred niekoľko málo týždňami došlo omylom pracovníkov k nákaze asi sedemdesiatich piatich vedcov."

Anton Adamčík: „Tieto zábery ste už videli. Skupina slovenských vedcov vypúšťa balón s balíčkom rôznej hávede, medzi nimi aj baktériou E.coli. Len si predstavte, čo by sa asi stalo, keby sa taká sonda uvoľnila a padla niekam do lesa na neznáme miesto."

RNDr. Ivan Košík, PhD., Virologický ústav SAV: „Ak by tam dali niečo nebezpečné, tak by to nemali povolené."

Anton Adamčík: „Ale aj tak stojí otázka, do akej miery nás vedecký výskum vystavuje nebezpečenstvu a ani o tom nevieme."

prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD.: „Musí byť pochopiteľne veľmi dôkladne zabezpečený technicky a technologicky. Predovšetkým v oblasti biomedicíny podlieha dnes veľmi prísnemu schvaľovaniu."

Anton Adamčík: „Iné podmienky platia pre výskum bežných patogénov, oveľa prísnejšie pri nebezpečných, ako napríklad antrax, sibírsky mor alebo španielska chrípka."

RNDr. Ivan Košík: „S vyšším stupňom nebezpečenstva je aj vyšší stupeň ochrany. Napríklad sú tu dvojité dvere."

Anton Adamčík: „Laboranti v kombinézach, odsávanie vzduchu, dezinfekcia a podobne. Výskum má prísne pravidlá. Za ich porušenie môže hroziť aj väzenie. No aj samotní vedci sa nákazy boja."

RNDr. Ivan Košík: „Vstupuje do toho aj faktor naozaj obavy o vlastný život."

Anton Adamčík: „Spomínané prísne pravidlá však stopercentne platia iba pre civilný výskum."

prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD.: „Výskum vojenský, ktorý bohužiaľ, nepodlieha celkom týmto pravidlám a tejto kontrole."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač