Mladý slovenský historik Tomáš Králik má za sebou unikátny archeologický nález v Izraeli

05. 08. 2014

(29.07.2014; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18.18; por. 3/3; - / Marta Jančkárová)

Marta Jančkárová, moderátorka: "Slovák v spoločnosti viac ako šesťdesiatich profesionálov a dobrovoľníkov z Ameriky, Kanady a Izraela na archeologickom prieskume v Izraeli. Je jediný zástupca starého kontinentu a hneď zožal veľký úspech. Podarilo sa mu objaviť pečatný kameň z biblických čias. Úspech, o ktorom treba hovoriť, a preto nás linky spájajú s mladým slovenským historikom a doktorandom na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied Tomášom Králikom. Dobrý večer."

Tomáš Králik, historik, doktorand na Historickom ústave SAV, (telefonát): "Dobrý večer."

Marta Jančkárová: "Pán Králik, v úvode blahoželám k objavu. Povedzte, ako a kde ste sa k nemu prepracovali a čím je vlastne kameň výnimočný?"

Tomáš Králik: "Tak, k môjmu objavu som sa dopracoval s dosť veľkou dávkou šťasteny počas čistenia nedávno odhaleného múru, pri ktorom krátko predo mnou pracoval môj nadriadený profesor Christopher Monroe, som našiel čierny kamienok vo veľkosti asi prerastenej fazule. Bol hladko opracovaný a na jednej strane plochy.

Po profesionálnom očistení sa ukázal byť nepoškodený, a tiež sa ukázal aj obrázok troch ľudských postáv. Prostredná z týchto postáv vystiera ruky dohora, ako keby sa modlila, zatiaľ čo dve vedľajšie postavy ju podopierajú. Keďže ide o pomerne nový nález, zatiaľ je ťažké odhadnúť, aký má celkový význam. Doteraz sa objavili zatiaľ dve interpretácie. Jedna hovorí o príbehu Mojžiša, Hura a Árona, ktorí sa modlili za víťazstvo Izraelitov v boji proti Amalekitom. Ďalšia taká interpretácia hovorí o príbehu o Gilgamešovi, kde kráľ Gilgameš poráža spolu s jeho priateľom Enkiduom obra Chumbabu.

Zatiaľ môžeme povedať, že tieto pečatné kamene sú v Izraeli pomerne nie celkom bežné, v podstate svoj pôvod odvádzajú z Egypta, a vlastne sa využívali na potvrdzovanie dokumentov pečaťou, ktorá sa zvykla vryť do vosku. Majiteľmi týchto pečatí boli zväčša panovníci, alebo významní hodnostári. Môžem tak povedať, že nález potvrdil význam toho miesta, na ktorom sa vlastne robili tieto vykopávky."

Marta Jančkárová: "Čím je zaujímavá táto oblasť z pohľadu histórie?"

Tomáš Králik: "... sa spomína aj v Biblii na niekoľkých miestach, je to vlastne jedno z tých najvýznamnejších kanaánskych miest, vlastne je to taká spojnica medzi Mezopotámiou a Egyptom, a medzi Východom a Stredozemným morom. V podstate zo strategického hľadiska ide o malý pahorok, ktorý sa nachádza priamo v údolí, z ktorého vlastne je možné celé toto údolie kontrolovať."

Marta Jančkárová: "Ste jediným reprezentantom z Európy a zo Slovenska, ktorý sa na projekte zúčastňuje, ste v medzinárodnej spoločnosti profesionálov i nadšencov, ako ste sa v tejto skupine ocitli?"

Tomáš Králik: "V podstate som vždy túžil ísť na vykopávky do Izraela, no a v podstate taký detský sen sa mi podarilo naplniť práve teraz. V podstate, ako sa hovorí, že všetko je na webe, tak vlastne informácie, ktoré som potreboval, som našiel na internete, na webstránke hebrejskej univerzity, ktorá vlastne tento projekt financuje a vlastne podporuje. Cez nich som sa vlastne kontaktoval s hlavnými vedúcimi tohto projektu, menovite to bol vlastne Robert Mulin."

Marta Jančkárová: "Viem, že vykopávky ste na istý čas museli prerušiť pre aktuálny izraelsko-palestínsky konflikt. Do akej miery tá situácia poznamenáva vašu misiu? Nebojíte sa?"

Tomáš Králik: "V podstate počas tretieho týždňa došlo k útoku na Izrael zo strany Libanonu, kedy, to sme sa vlastne už dopočuli neskoršie, mali byť vystrelené štyri rakety, ktoré zasiahli územie Metuly. Tam práve sme kopali. Z tých štyroch vlastne doletela na územie Izraela len jedna raketa. No a tá zasiahla príjazdovú cestu, po ktorej išiel náš autobus. Každý deň sme vlastne chodili z ubytovne priamo na tento Tel, na kopec, kde sa nachádzalo to mesto, a práve na tú príjazdovú cestu, tak zhruba štyridsať minút pred tým, ako sme my tam prišli, spadla teda jedna raketa a poškodila cestu. Práve vďaka tomuto vlastne sa naši vedúci rozhodli ukončiť túto našu expedíciu, a celú expedíciu, a vlastne všetkých nás prepustili domov. Ten konflikt, izraelsko-palestínsky konflikt ale neovplyvnil len nás. Čo som sa dozvedel, tak viaceré tieto archeologické projekty museli kvôli tomuto konfliktu ukončiť svoju činnosť. Včera som bol v Ashkelone, čo je asi tak 13 kilometrov od Gazy, kde sa práve bojuje. Tiež som tam vlastne našiel opustené archeologické nálezisko, kde ešte stále sa nachádzali predmety a náradia, ktoré sa vlastne používajú pri archeologických vykopávkach. Čiže v podstate tiež museli náhle odísť odtiaľ."

Marta Jančkárová: "Ďakujem pekne za rozhovor. Želám ešte šťastný návrat z Izraela a ďalšie úspechy. Dopočutia."

Tomáš Králik: "Dopočutia. Ďakujem pekne."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(AO)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač