Môže nás ohroziť ebola?

14. 08. 2014

(12.08.2014; Televízna stanica JOJ; Noviny o 12:00; 12:00; por. 8/19; Dana Strculová, Ivan Janda / Dana Strculová, Ivan Janda)

Dana Strculová, moderátorka: "V štúdiu máme teraz odborníka zo Slovenskej akadémie vied a zaujíma nás, či sa môže stať ebola aj problémom Slovenska. Dobrý deň, Ivan Janda."

Ivan Janda: "Doktor Boris Klempa, Virologický ústav Slovenskej akadémie vied. Vitajte. Možno začneme tým, čo najjednoduchšie vysvetliť, čo tá ebola vlastne je."

RNDr. Boris Klempa, Virologický ústav SAV (hosť v štúdiu): "Ebola je ochorenie, ktoré spôsobuje vírus, je to ebola vírus. Je asi dôležité povedať, že je to takzvaný zoonotický vírus, čiže vírus, ktorý sa primárne, ten prvýkrát sa človek nakazí od divo žijúceho zvieraťa. Tie dôkazy z posledného obdobia naznačujú, že tým prirodzeným hostiteľom, tým rezervoárovým hostiteľom sú takzvané fruktivorné netopiere, teda také netopiere, ktoré sa živia ovocím, ale infikovať sa človek môže aj od iných primátov, od opíc, ktoré tiež trpia ebolou."

Ivan Janda: "Ale to je vždy vlastne ten bod, ako keby bod nula, ten prvý nakazený..."

RNDr. Boris Klempa: "Presne tak."

Ivan Janda: "A potom už sa tá ebola šíri medzi ľuďmi."

RNDr. Boris Klempa: "V podstate väčšina doterajších epidémií eboly sa dala vystopovať tak, že prišlo k jednému jedinému prenosu vírusu do ľudskej populácie a ďalej sa šíril len medzi ľuďmi."

Ivan Janda: "Pre vás ako odborníka, čo znamená tá správa o smrti pacienta v Španielsku. Dostal liek, o ktorom si mnohí mysleli, že bude tým zázrakom, ktorý ukončí celú epidémiu."

RNDr. Boris Klempa: "Tak, určite každá takáto smrť je sklamaním a tragédiou, ale príliš by som tento výsledok nenadhodocoval, pretože išlo o jediný prípad, išlo o pomerne staréh človeka. Pravdepodobne ten liek bol podaný pomerne neskoro..."

Ivan Janda: "Takže z vášho pohľadu má zmysel ako skúšať, napriek tomu, že ten liek je v nejakej experimentálnej fáze. Proste teraz je doba, keď treba si zjednodušiť tie princípy, ako sa liek dostáva k pacientovi a pokračovať?"

RNDr. Boris Klempa: "Áno, s týmto je spojené množstvo etických problémov, práve, aké máme, či tá epidémia je naozaj tá situácia, ktorá nám umožní vlastne použiť experimentálne lieky, ktoré doteraz neboli testované na ľuďoch. Každopádne tie experimentálne lieky alebo aj vakcíny, ktoré momentálne sa skúmajú pri testoch na zvieratách, ukazujú pomerne sľubné výsledky."

Ivan Janda: "Teraz sa dostanem k tej Dankinej otázke. Lebo vlastne máme tu prvé úmrtie v Európe. Aj keď je to pacient, ktorého priviezli z Afriky. Je ebola hrozbou aj pre Európu?"

RNDr. Boris Klempa: "Z môjho pohľadu určite nie. Určite nie v takom rozsahu, ako to teraz vidíme v Afrike, pretože podmienky pre vznik takejto epidémie jednoznačne súvisia s tou veľkou chudobou, ktorá je v Afrike, s tou absolútne zlou situáciou zdravotníctva, s veľkou mierou nedôvery miestnych ľudí voči autoritám a zdravotníckemu systému ako takému, takže som presvedčený, že ak by k zaneseniu infekcie na Slovensku prišlo, táto by bola pomerne rýchlo izolovaná a k šíreniu medzi ľuďmi priamym kontaktom by pravdepodobne neprišlo."

Ivan Janda: "Tá ebola sa ale šíri, myslím, tekutinami, krvou, výkalmi, myslím, že priamo dotykom..."

RNDr. Boris Klempa: "Šíri sa telesnými tekutinami všetkými infikovaného pacienta, dokonca sa berie do úvahy aj možnosť, že by mohlo prinášať... prichádzať k prenosu aj potom. Každopádne je potrebný priamy kontakt a zatiaľ žiadne správy nenaznačujú, že by mohlo prichádzať k prenosu vzduchom."

Ivan Janda: "Veľkým rizikom je asi možno to, že je tam istá inkubačná doba, ak sa nemýlim, že ak pacient pristane povedzme v Bratislave na letisku, tak hneď neuvidíte, že má ebolu."

RNDr. Boris Klempa: "To je pravda. Tá inkubačná doba býva obvykle okolo jedného až dvoch týždňov. Každopádne v čase inkubačnej doby, keď pacient ešte nemá žiadne symptómy, takisto ani nie je infekčný."

Ivan Janda: "Že to je dôležité. On je infekčný vo chvíli, keď..."

RNDr. Boris Klempa:  "Až keď uňho prepuknú tie prvé príznaky."

Ivan Janda: "Ak sa nemýlim, na Slovensku nie je ani vzorka tej eboly, teda ani v laboratóriách, že sa priamo s ňou nepracuje."

RNDr. Boris Klempa: "Na Slovensku nie je živý vírus dostupný, pretože práca s týmto vírusom vyžaduje práve to laboratórium s úrovňou zabezpečenia číslo štyri, ktoré na Slovensku nemáme. Preto živé vírusy tohto typu u nás sa nevyskytujú. Napriek tomu diagnostické metódy súčasné umožňujú diagnostikovať tento vírus bez toho, aby sme mali k dispozícii živý vírus."

Ivan Janda: "Na to som sa chcel opýtať. Že bežný lekár povedzme, ak by prišiel pacient s istými príznakmi, dokázal by normálny obvoďák prísť na to, že je tu nejaká hrozba?"

RNDr. Boris Klempa: "Tie prvotné príznaky sú veľmi nešpecifické, veľmi podobné u veľkého množstva vírusových ochorení, takže prepdokladám, že nie. V súvislosti s touto súčasnou mediálnou kampaňou, by ho to určite napadlo, práve naopak skôr v súčasnosti sú trendy, že ľudia prehnane reagujú a ako ebola podozriví sú považovaní aj ľudia, ktorí mali minimálnu alebo nulovú šancu sa nakaziť."

Dana Strculová: "A kedy zistíme, že už je to vážne? Ako sa prejavuje to ochorenie v tom vyššom štádiu?"

RNDr. Boris Klempa: "Tak, po tom prvom veľmi nešpecifickom štádiu, kedy prichádza skutočne k veľmi prudkému zvýšeniu teploty, prudké bolesti hlavy, celková únava, nevoľnosť, hnačky, zvracanie, tá kritická fáza prichádza vtedy, keď dochádza vlastne k tým hemoragickým prejavom, čiže k tomu krvácaniu, prichádza aj k určitej tvorbe vyrážok, ktorá je práve u tých afrických pacientov pomerne zle viditeľná a dochádza teda k tým prejavom krvácania, čiže tí pacienti aj zvracajú krv, môžu krvácať zo slizníc, z očníc a podobne."

Ivan Janda: "Už sme si povedali, že vlastne do veľkej miery hygiena hrá svoju úlohu. Povedzme počasie. Predsa len tu nie je tak horúco ako v Afrike. Môže to takisto zohrávať istú úlohu pri šírení?"

RNDr. Boris Klempa: "Už pri tom priamom šírení z človeka na človeka počasie nepovažujem za dôležitý faktor, keďže skutočne je potrebný priamy kontakt."

Ivan Janda: "Dobre. Posledná otázka, ktorá sa týka eboly z toho globálneho hľadiska. Ešte nikdy to nebolo tak zle, ako je to teraz? Myslím, že..."

RNDr. Boris Klempa: "Toto je doteraz najväčšia epidémia. Je to vôbec prvá v západnej Afrike. A práve tie okolnosti toho, že ide o krajiny takmer najchudobnejšie vôbec vo svete, súčasne obyvateľstvo pomerne pohyblivé s tou nízkou dôverou voči zdravotníctvu, voči vládam, autoritám, to všetko vlastne spôsobuje to, že tieto krajiny majú veľký problém tú epidémiu zvládať."

Ivan Janda: "Dobre, ale posledná teda domáca otázka. Napriek tomu všetkému, ostávate optimistom a považujete za minimálnu pravdepodobnosť, aby ebola bola hrozbou pre Slovensko?"

RNDr. Boris Klempa: "Áno, absolútne minimálna hrozba pre Slovensko."

Ivan Janda: "Dobre. Veľmi pekne ďakujeme, doktor Boris Klempa - Virologický ústav Slovenskej akadémie vied. Ďakujeme.

RNDr. Boris Klempa: "Ďakujem..."

Dana Strculová: "Ďakujeme vám veľmi pekne, my budeme pokračovať ďalej."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(AO)

Kľúčové slová:
základné lekárske vedy a farmaceutické vedy, zdravotné vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač