Múzeum školstva a pedagogiky pripravilo výstavu k výročiu SNP

25. 08. 2014

Triedu ľudovej školy zo 40. rokov minulého storočia, film o  židovskom učiteľovi a účastníkovi SNP Alexandrovi Bachnárovi a množstvo dobových materiálov a predmetov ponúka nová výstava Múzea školstva a pedagogiky. Nesie názov Slovenskí učitelia v odboji a Slovenskom národnom povstaní a širokej verejnosti predstavuje činnosť pedagógov počas tejto významnej etapy našich dejín.

 

„Vítam každú popularizáciu takej významnej udalosti, akou bolo SNP. V rezorte školstva urobíme všetko pre to, aby každý žiak a študent vedel nielen kedy povstanie vypuklo, ale aj čo bolo jeho podstatou,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini.

Slávnostná vernisáž sa uskutoční v pondelok 25. augusta 2014 o 10.00 hod. v priestoroch múzea na Hálovej ulici v Petržalke. Rezort školstva bude na podujatí zastupovať štátny tajomník Vladimír Kováčik. Pre verejnosť bude otvorená od 26. augusta 2014 do 13. novembra  2015.    

Múzeum súčasne pripravilo okrem publikácie k výstave aj vzdelávacie programy pre školy, sprievodné programy, prednášky a besedy. Výstava vznikla pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v spolupráci so SNM – Múzeom židovskej kultúry v Bratislave, Múzeom SNP v Banskej Bystrici, Zväzom protifašistických bojovníkov a ďalšími inštitúciami.

Zdroj:

MŠVVaŠ SR

(AO)

Kľúčové slová:
politické vedy , historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač