Nová lebka mu zlepšila život

20. 08. 2014

(17.08.2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 13/23; Zdeno Zubák / Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: "Deväť rokov od úrazu hlavy prežil tridsaťročný Juraj Stopka len vďaka starostlivosti rodiny. Pomoc potreboval pri jedle, aj pri základnej hygiene. Všetko zmenili odborníci v Košiciach. Zo špeciálnej zliatiny titánu pre neho vyrobili náhradu lebečnej kosti. Juraj dnes chodí sám a vrátil sa do plnohodnotného života."

Zdeno Zubák, redaktor: "Po páde zo štvormetrovej výšky do betónovej šachty utrpel ťažkú zlomeninu lebky a lekári v pražskej nemocnici mu museli odstrániť jednu tretinu lebky a nahradiť akrylátovým implantátom. Ten však tlačil na mozog a Juraj postupne prichádzal o cit v rukách a nohách a o rovnováhu. Odkázaný bol na pomoc."

Darina Stopková, matka zraneného Juraja: "Chodili sme tým chodúrom, ale aj tak sme ho museli držať ešte, lebo to on nemal stabilitu. On sa nemohol ani napiť z pohára, fľašku mal."

Zdeno Zubák: "Lekári v Košiciach spolu s odborníkmi z biomedicínskeho inžinierstva vyrobili tento špeciálny stodvadsaťpäť gramov vážiaci a na mieru odliaty 3D implantát zo špeciálnej práškovej zliatiny titánu. Operácia trvala šesť hodín."

Andrej Jenčo, klinika maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ Košice: "Museli sme poodpájať niektoré oblasti pod bázou lebečnou, väzné štruktúry, cievy pouvoľňovať, pretože ten implantát nie je vidieť, je to len na röntgenovej snímke, že on ide až ku stredoušiu, dovnútra. A sme rekonštruovali aj spodnú časť lebky."

Zdeno Zubák: "Po operácii sa pacient zotavoval veľmi rýchlo na prekvapenie lekárov."

Andrej Jenčo: "Sa prebudil, za dve hodiny bol taký, keď som ho išiel pozrieť, že je to v poriadku. To som sám bol prekvapený."

Zdeno Zubák: "Po deviatich rokoch sa Juraj vracia do plnohodnotného života. Aj keď rečové centrum už zrejme ostane poškodené natrvalo."

Darina Stopková: "Chodí sám na toaletu, umyje sa ráno. Už vyjde na poschodie sám po schodoch s paličkou, čo sme ho dvaja viedli, aj dvaja dole."

Juraj Stopka, pacient: "Sa cítim super, hlava nebolí. ... trošku stuhlo stehno."

Zdeno Zubák: "Biomedicínski inžinieri s technológiou za stovky tisíc eur dnes nepoznajú obmedzenia a vyrobiť dokážu akúkoľvek kostnú náhradu."

Jozef Živčák, katedra biomedicínskeho inžinierstva Technickej univerzity Košice: "Pracovná komora technológie, ktorá je, je taká, že niet taký implantát, ktorý by tam nevošiel."

Zdeno Zubák: "Všetky náklady, ktoré sa pri implantácii pohybujú od deväť až do dvadsaťsedemtisíc eur, uhradila v plnej výške zdravotná poisťovňa."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(AO)

Kľúčové slová:
klinické lekárske vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač