Pomoc pre začínajúce firmy

26. 08. 2014

(13. 8. 2014; Televízna stanica TA 3; Ekonomika; 16.30; por. 1/1; Marek Mašura)

Marek Mašura, moderátor: „Sledujete Ekonomiku špeciál, v ktorej sa budeme venovať začínajúcim firmám, takzvaným start upom. Mnohí mladí ľudia netušia po škole čo ďalej. Tisíce si nevedia nájsť prácu a ďalší sú s ňou nespokojní. Napríklad s platom alebo nedostatkom vlastnej realizácie. Riešením by mohlo byť rozbehnutie vlastného biznisu. To však nie je také jednoduché.

Mladí začínajúci podnikatelia hľadajú odpovede na veľa otázok. Je môj nápad životaschopný? Čo má obsahovať dobrý biznis plán a najmä kde získať potrebné peniaze? Medzi možnosti, ako si pomôcť patria rôzne granty či súťaže. Jednou z nich je Podnikateľský nápad roka, ktorý tento rok štartuje svoj tretí ročník. Jeho cieľom je oceniť nápady mladých ľudí a prispieť k ich premene na úspešné podnikanie. Výherca získa peniaze na rozbehnutie svojho biznisu a pomoc odborníkov v oblasti podnikania. Reč je napríklad o reklamnej kampani, či daňovom a právnom poradenstve. Najlepší nápad má možnosť získať balík v hodnote 330 tisíc eur na rozbeh podnikania. A to ešte nie je všetko. Okrem toho má možnosť získať investora a prístup k ďalším výhodám, ako sú cenné kontakty či rady profesionálov. Prihlásiť sa môžu všetci existujúci podnikatelia, ale aj tí, ktorí nad založením firmy ešte len uvažujú. A to do 30. septembra. O problémoch začínajúcich podnikateľov, ale aj o tom, ako sa im dá pomôcť, sa budem teraz rozprávať s našimi hosťami. V štúdiu vítam Jána Solíka, predsedu Združenia mladých podnikateľov. Pán Solík dobrý deň."

Ján Solík, predseda Združenia mladých podnikateľov: „Dobrý deň."

Marek Mašura: „A pozvanie tak isto prijal pán Branislav Šafárik, riaditeľ Slovak Business Agency. Pán Šafárik, príjemný dobrý deň aj vám."

Branislav Šafárik, riaditeľ Slovak Business Agency: „Ďakujem pekne, pekný deň aj vám."

Marek Mašura: „Pán Solík, prvé slovo máte vy. Povedzme si na začiatku možno tak ako zhrnutie pre našich podnikateľov, čo sú najväčšie výzvy pri podnikaní na začiatku, na čo by si mladí podnikatelia mali dať pozor?"

Ján Solík: „Z našich prieskumov vypláva, že sú tie problémy trošku špecifické. Pramení to najmú z tej neskúsenosti a z toho veku, ktorý majú. A tie dva základné problémy, ktoré sme identifikovali, sú financovanie tých začínajúcich firiem a druhý je nejaké odborné vedomosti, ktoré sú v oblasti reklamy, marketingu, uvedenia toho produktu na trh, či už domáci alebo zahraničný."

Marek Mašura: „Viete byť aj konkrétnejší ohľadne týchto cenných rád a tak isto nedostatku financií, ohľadne týchto dvoch problémov, akú veľkú zohrávajú úlohu, že nakoniec mladí ľudia dajú ruky preč od podnikania."

Ján Solík: „Tieto dve bariéry hodnotí ako najvýznamnejšie prekážky pri začatí podnikania viac ako 80 percent mladých ľudí podľa našich prieskumov, ktoré sme robili v minulosti. Potom s veľkým odskokom sú ďalšie problémy. Čiže asi takto."

Marek Mašura: „Pán Šafárik, vaša agentúra sa venuje okrem iného aj podpore začínajúcich projektov, takzvaných start upov. Poďme si na začiatok povedať, prečo je vlastne potrebné podporovať tieto projekty?"

Branislav Šafárik: „Otvárame veľmi širokú tému, prečo podporovať začínajúcich podnikateľov, ak v jednej tej časti začínajúcich podnikateľov, teda aj tie start upy, kde nemáme presne zadefinované, definíciu, ale povedzme, že tí ktorí majú už inovatívnejšiu myšlienku. Tak ako povedal pán Solík, my identifikujeme tie problémy. Samozrejme, vždy skončíme pri financovaní, každý nápad niečo stojí. A pravdou je aj to, že identifikujeme aj to, že tie nápady, respektíve nositelia týchto nápadov nemajú tie zručnosti, respektíve chýbajú im predovšetkým samozrejme na konci dňa skončíme vzťahom zručnosti a predaja výrobku tomu koncovému spotrebiteľovi, ale tie zručnosti sú ďaleko, ďaleko širšie. To znamená kreácia biznis plánu, a tam už prichádzame do nejakého právneho povedomia, finančných zručností, dizajn, marketing a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže áno, venujeme sa tejto oblasti, podporujeme podnikateľov, máme na to nejaké produkty, máme mikropôžičkový program a taktiež máme fondy rizikového kapitálu, kde by som spomenul najmä fond inovácie a technológii, ktorý sa venuje predovšetkým tým fázam ako je seed a start up. Myslím si, že dostatočne identifikujeme všetky tieto potreby, nakoľko priamo prichádzame do styku s potenciálnymi žiadateľmi."

Marek Mašura: „Ďakujem. Pán Solík, poďme sa ešte pozrieť na ten problém so získaním peňazí povedzme od bánk. Ak mladý začínajúci podnikateľ sa nedostane k peniazom, ako môže tento problém vyriešiť?"

Ján Solík: „Tak samozrejme pre banky je väčšina začínajúcich firiem veľmi rizikových. To sa netýka len mladých podnikateľov ale všeobecne začínajúcich firiem. V ostatných rokoch sa objavujú také inovatívne formy financovania, či už v tom, že mladý podnikateľ nájde nejakého investora, ktorý vstupuje finančne do tej firmy a spoločne túto firmu rozvíjajú. Druhým takým trendy zdrojom financovania je takzvaný crowdfunding, kde v podstate budúci zákazníci si vopred kúpia produkt, ktorý ešte nie je vyrobený a začínajúci podnikateľ, takto financuje tú produkciu. Treba ale povedať, že napriek tomu, že tie možnosti sa rozširujú, tak stále ten najväčší zdroj financovania najväčších alebo teda aj mladých podnikateľov sú vlastné úspory alebo pôžičky od rodiny alebo známych. Toto bolo v minulosti a tak to aj pretrváva."

Marek Mašura: „Pán Solík poďme si teraz povedať niečo o tom, ako vyzerá, poviem to ľudovo, start upová scéna na Slovensku, ako sa vyvíja, čo sme už dosiahli, nejaké bližšie informácie?"

Ján Solík: „Tak treba povedať, že tá scéna ide dopredu v posledných rokoch, dobiehame zameškané. V porovnaní s okolitými krajinami samozrejme máme čo dobiehať, ale ten vývoj je pozitívny. Určite keby sme porovnali situáciu pred možno dvomi, tromi rokmi a dnes, tak je tam výrazný posun dopredu. Možno čo treba povedať, že ten posun je spôsobený najmä nejakou aktivizáciou tej komunity samotnej, mnohých organizácií, ktorí robia s touto skupinou, či už sú to nejaké coworkingové centrá, inkubátory a podobne. A čomu sa ja teším, že aj štát sa začína zaujímať o túto tému a síce trošku neskoro, ale dobiehať zameškané."

Marek Mašura: „Pán Šafárik, teraz máte priestor na reakciu vy, pán Solík povedal aj to, že v porovnaní so západom naša start upová scéna a tak isto podpora ešte zaostáva. Ako na to reagujete a čo by sme mohli prípadne zmeniť, čo by mohol štát a agentúry urobiť, aby to zlepšili?"

Branislav Šafárik: „My sme sa na túto problematiku pozreli trošku širšie. Začali sme principiálne analýzou. Analyzovali sme si oblasti tejto sféry podpory a tou je Silicon Valley v rámci Ameriky, analyzovali sme si, akou formou funguje táto podpora v rámci v rámci Izraela a ako funguje v rámci vyspelých štátov single marketu Európskej únie a v rámci toho sme začali kreovať spolu s stakeholdermi, to znamená rôznymi, aj keď ich je tu relatívne málo, centier, ktoré sa zaoberajú podporou start upov, sme začali kreovať nástroje, ktoré pevne verím, že už v priebehu tohto roka uzrú svetlo sveta. Vyústením tejto iniciatívy, by som povedal, že je aj budovanie nášho Národného podnikateľského centra."

Marek Mašura: „K tomu Národnému podnikateľskému centru sa o chvíľu vrátime. Ja vám dávam ešte slovo pán Solík, aby ste zhrnuli, čo sú najväčšie problémy súčasných mladých začínajúcich podnikateľov, mám teraz na mysli start upy, čo by mala vláda podľa nich riešiť?"

Ján Solík: „Určite jedným problémov je nejaké neexistencia systémovej podpory, toho, že ak ten start up začína, aby vedel nejako rozvíjať nejaké svoje odborné zručnosti, jednak ľahko expandovať na zahraničné trhy. Toto je však z môjho pohľadu skôr taká koncovka a vidíme tu svetlo na konci tunela aj z toho, čo hovorí pán Šafárik. To, čo by tomu malo predchádzať, je nejaká intenzívnejšia príprava podnikateľského vzdelávania na školách, pretože tam to celé začína. A potom samozrejme nemenej dôležité je aj samotné podnikateľské prostredie."

Marek Mašura: „Pán Šafárik, teraz máte priestor vy, spomínali ste Národné podnikateľské centrum, ktoré je akýmsi kľúčom, ako zlepšiť situáciu, aj čo sa týka začínajúcich firiem, tak poďme si o tom povedať viac, čo plánujete zlepšiť, ako im chcete uľahčiť život?"

Branislav Šafárik: „Každopádne áno. Ja budem ešte reagovať na to, že zručnosti, finančné nástroje, preto z toho neurobiť jeden produkt. Na tomto pracujeme, samozrejme, my sme agentúra pod ministerstvom hospodárstva s ktorým úzko spolupracujeme na tvorbe hybridných produktov, kde budeme zlepšovať zručnosti podnikateľov, dávam im za mäkších podmienok finančný nástroj a podnikateľ pôjde ďalej svojím životom s mentorom, ktorý bude dbať na to, aby urobil čo najmenej tých prešľapov, ktorých reálne môže spraviť veľmi veľa. Rozprávali sme o podpore start upov. Samozrejme, my si uvedomujeme, že jeden produkt alebo jedna schéma nie je dostatočná na to, aby sme reálne podporili celý ten systém. Je potrebné vybudovať ekosystém. Ekosystém, už ako vyplýva z názvu, je to systém, ktorý už nemožno riešiť nejakým produktom. Preto by sme si v princípe uvedomili, že ministerstvo hospodárstva, ktoré má v kompetencii podporu malého a stredného podnikania a podpora malého a stredného podnikania je horizontálnou témou, čiže zaoberá sa všetkými aspektmi, ktoré vplývajú na podnikanie ako také, tak sme vykreovali produkt, cez ktorý chceme implementovať všetky tieto aj moderné nástroje a volá sa Národné podnikateľské centrum, kde sme Slovak Business Agency a Centrum vedecko-technických informácií, ktoré je pod ministerstvom školstva a ktoré je hlavným partnerom projektu. Je to centrum, ktoré do budúcna má byť konceptom takzvaným one stop shop centrum, to znamená základná idea je uľahčiť život podnikateľovi natoľko, aby sa nemusel zaoberať skúmaním, ktorá agentúra, ktoré ministerstvo čo poskytuje, ale v rámci jedného centra dostal všetky informácie, aby sa čo najviac mohol venovať svojej podnikateľskej činnosti. Samozrejme máme za to, že podnikateľské prostredie, respektíve jeho podpora sa dá robiť v dvoch rovinách. Sú to nástroje, ktoré sa kreujú určitým spôsobom jednoduchšie a teda to chceme implementovať cez Národné podnikateľské centrum. Ale potom je to samotné podnikateľské prostredie, ktoré má dopad na nás všetkých. A v rámci tohto momentálne kreujeme spolu aj s ministerstvom hospodárstva Centrum lepšej regulácie, kde chceme viac, oveľa viac komunikovať s podnikateľmi ako takými a hlavne malými a strednými podnikateľmi a zavádzať think small first, princíp že dbať hlavne na tých malých, ktorí nie sú schopní venovať sa aj podnikateľskej činnosti a všetkým tým ostatným administratívnym záťažiam, ktorým čelia v rámci prostredia."

Marek Mašura: „Pán Solík, teraz máte priestor opäť vy na zhodnotenie toho, čo pripravuje Slovak Business Agency, ako to môže uľahčiť podnikateľom život, prípadne, čo by ste ešte vylepšili, čo vám ešte chýba."

Ján Solík: „Tak k tomu, čo pripravujú, sa dá povedať iba jedno, že im musíme držať palce, aby sa im to podarilo a nezostalo iba pri rečiach. Ale v prípade, že to, čo spomína pán Šafárik, bude implementované, tak to určite je krok veľmi správnym smerom a k tomu, aby sme dobehli okolité krajiny."

Marek Mašura: „Viete byť aj konkrétnejší, ako sa to prejaví v tých biznis plánoch tých firiem alebo ako im to konkrétne pomôže?"

Ján Solík: „Tak často predstavy o podnikaní mladých ľudí sú veľmi naivné a to súvisí so skúsenosťami a niekedy s nedostatkom odborného know how, ale ak majú nejakého mentora, tak samozrejme robia menej chýb a v konečnom dôsledku to pomyselné školné, ktoré zaplatia vo forme nejakých zbytočných nákladov alebo strateného času, vieme to eliminovať týmto spôsobom jednoducho."

Marek Mašura: „Páni, poďme sa posunúť na záver nášho rozhovoru k ešte jednej poslednej téme, aktuálnou informáciou v médiách je návrh ministerstva financií, ktorý hovorí o tom, aby start upy s dobrým nápadom od budúceho roka neplatili dane alebo boli ušetrení od určitého platenia daní, ako vnímate tento návrh pán Solík?"

Ján Solík: „My sme v uplynulom roku, keď ministerstvo financií zavádzalo daňové licencie, upozorňovali na to, že pre začínajúce firmy to môže byť problém a že ak sa viac ako polovica začínajúcich firiem neodžije svojich 5. narodenín, tak jednoducho by tu nemala byť ešte ďalšia finančná záťaž zo strany štátu. Čiže na jednej strane super, že sa tým niekto začal zaoberať toto možno hodnotiť iba pozitívne. Ja som zachytil len v médiách tie informácie o nastavení tej podpory, ale myslím si, že by nemala byť zúžená iba na start upy. Nemal by nejaký úradník niekde rozhodovať o tom, kto má a kto nemá dostať tú podporu. Jednoducho, ak nejaký začínajúci podnikateľ má tu odvahu zobrať osud do vlastných rúk, zamestnávať v tejto krajine ľudí a eventuálne tu v budúcnosti platiť dane, tak by sme v nich nemali rozbiť rozdiely."

Marek Mašura: „Pán Štefánik na záver rozhovoru ste dostali slovo aj vy, môžete zhodnotiť to, čo tu bolo povedané, ale tak isto možno priniesť aj akýsi výhľad do budúcnosti, čo by mal ešte štát urobiť alebo čo plánuje ešte urobiť, aby start upistom uľahčil život?"

Branislav Štefánik: „Veľmi ťažká otázka, respektíve veľmi ťažko sa mi urobí v skratke povedať nejaké konštatovanie. Štát samozrejme musí v tejto oblasti robiť veľa. Podnikateľské prostredie ideálne neexistuje, ale je na nás, aby sme sa približovali k tomu ideálu, ktorý nikdy nedosiahneme. V rámci podpory my sa snažíme predovšetkým ísť konceptom one stop shopu preto, že chceme to dať všetko dokopy a reálne uľahčiť podnikateľom aspoň sa zorientovať vo všetkom tom, čo štát už reálne ponúka, čo si myslím, že momentálne je celkom problém. A taktiež my sme súčasťou Enterprise Europe Network ako Slovak Business Agency, kde robíme stretnutia, hľadáme pre podnikateľov partnerov v rámci single marketu predovšetkým. Taktiež zastávam funkciou envoy, to je funkcia, ktorá reprezentuje malé a stredné podniky pred Európskou komisiou, kde sa stretávame 28 reprezentanti a diskutujeme o problémoch malého a stredného podnikania, kde získavame obrovské best practices v rámci single marketu, ale aj vo vzťahu k tretím krajinám, kde teda uznáme za vhodné, že teda ešte krajina mimo Európskej únie to robí zaujímavejšie a všetky ostatné štáty sa snažia implementovať. Tá implementácia je v rámci národnej úrovne trošku náročnejšia, ale vyústením toho je, že sa snažíme vybudovať Národné podnikateľské centrum a takýmto spôsobom to uľahčiť. Už som rozprával o tom, že podnikateľské prostredie. To sa týka každého, či ho budeme podporovať nejakými nástrojmi alebo nie, najviac mu vieme uľahčiť život podnikateľským prostredím a odbúravaním tých administratívnych bariér. A tu aj Európska komisia si dala za svoje, že sa bude snažiť riešiť aj vlastnú agendu v tejto oblasti a trošku to celé zjednodušiť. Pravda je, že my veľakrát vnášame do nášho prostredia aj niečo, čo by sme nemuseli. A aj toto bude cieľom Centra lepšej regulácie, určitým spôsobom to kvantifikovať a kvantifikovať ten reálny dopad na malé a stredné podniky, ale aj prinášať riešenia na to, ako to vylepšiť a uľahčiť život podnikateľovi, ktorý jediný vytvára reálnu hodnotu a štát by mal dbať na to, aby ju vytváral čím ďalej tým viac a väčšiu."

Marek Mašura: „Páni, to už bola moja posledná otázka, keďže čas na náš rozhovor vypršal. Ďakujem vám veľmi pekne za cenné príspevky do diskusie. Prajem ešte príjemný dobrý deň pán Solík."

Ján Solík: „Ďakujem pekne za pozvanie."

Marek Mašura: „A tak isto aj vám pán Šafárik."

Branislav Šafárik: „Ďakujem veľmi pekne."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MB)

Kľúčové slová:
ekonomické vedy a obchod

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač