Predchodca škorpióna bol vegetarián

20. 08. 2014

(15.08.2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 21/24; Robert Haas / Jana Košíková)

Jana Košíková, moderátorka: "Miniatúrny živočích, ktorého našli slovenskí biológovia v Ardovskej jaskyni, nie je predátor. Vedci Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach tak vyvrátili doterajší predpoklad, čím sa predchodca škorpióna a pavúka živí. Objav zaujal viaceré svetové vedecké časopisy."

Robert Haas, redaktor: "Vo verejnosti neprístupnej Ardovskej jaskyni v bezprostrednom susedstve Domice objavili košickí vedci pred pätnástimi rokmi miniatúrneho predka škorpióna. Pavúkovca, ktorého nazvali šťúrovka. Ich objav bol nečakaný. Žijú totiž prevažne v tropických oblastiach. Po pätnástich rokov výskumu čakalo vedcov ďalšie prekvapenie."

Muž: "V tráviacom trakte majú sinice, čo bolo dosť také prekvapujúce, pretože väčšinou tie pavúkovce, oni sú dravce."

Robert Haas: "Teóriu o dravcoch potvrdzovali aj veľké hryzáky. Vedci však pri podrobnom skúmaní zistili, že sú pokryté vankúšikmi a miesto funkcie zubov plnia skôr úlohu hrebeňa, ktorým si šťúrovka sčesáva potravu z okolia. Šťúrovky sú prapredkom škorpiónov a pavúkov. Na zemi žijú už milióny rokov, no vie sa o nich málo. Kladú len jedno až dve vajíčka a ich výskumu braní najmä nedostatok exemplárov, ktoré sa vedcom podarí chytiť."

Andrea Parimuchová, Katedra zoológie PF UPJŠ: "Sú veľmi malé, dosť rýchlo sa pohybujú a vadí im svetlo, vadí im teplo a majú tendenciu zaliezať do hlbších vrstiev pôdy."

Robert Haas: "Ardovská jaskyňa je však pravdepodobne svetovým unikátom. V priebehu štyroch hodín sme bez väčších problémov našli päť šťúroviek."

Muž: "Tu je veľmi stabilná mikroklíma, nemení sa počas roka, je tu vysoká vlhkosť vzduchu a ďalšia vec, že je tu sediment, ktorý je bohatý na organickú zložku."

Robert Haas: "Aj napriek hojnému počtu exemplárov však slovenskí biológovia doteraz nemali technické možnosti ako nazrieť do ich tráviaceho traktu. Teraz budú skúmať, ako sa sinice dostali do jaskyne a organizmy chcú podrobiť analýze DNA. Objav už publikovali viaceré svetové vedecké časopisy."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(AO)

Kľúčové slová:
biologické vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač