Radiátory budú v domácnostiach nielen vykurovať, ale aj chladiť

14. 08. 2014

Logo Energia.skZa posledných dvadsať rokov sa priemerná teplota na Slovensku zvýšila o 1° C. Čoraz viac spotrebiteľov si zaobstaráva klimatizačné jednotky na chladenie svojich domácností.

Výrobcovia tepla tvrdia, že radiátory by sa dali využiť nielen ako zdroj tepla, ale v letných mesiacoch by mohli chladiť. Kvalita chladenia radiátormi je podstatne vyššia ako pri klimatizácii a navyše spotrebiteľ aj ušetrí, keďže nemusí investovať do klimatizačných  jednotiek a stavebných úprav.  Zabudované radiátory budú kúriť aj chladiť a odberatelia si teplotu v domácnosti budú môcť regulovať podľa svojich potrieb.

Slovenskí dodávatelia tepla sa už nejaký čas zaoberajú témou chladenia.

„Našim hlavným cieľom je hľadať spôsob ako spotrebiteľom znižovať cenu tepla, pričom výroba chladu by znižovala fixné náklady na teplo. Navyše chladenie využívajúce systémy CZT by mohlo byť ekologickejšie, aj ekonomickejšie ako klasické chladenie,“ vysvetľuje predseda Slovenského zväzu výrobcov tepla Miroslav Obšivaný.  

Využitím výrobných kapacít v systémoch CZT na maximum by významne prispelo k zníženiu nákladov na výrobu. Tak by v zime v radiátoroch prúdila teplá voda a v lete studená.

Pilotné projekty už sú na svete

Konkrétne v meste Zvolen funguje pilotný projekt kúrenia a chladenia v jednom, priblížil Obšivaný. Studená voda, ktorá ochladzuje kancelárie v administratívnej budove miestneho dodávateľa tepla, však  zatiaľ nekoluje v radiátoroch, ale v kapilárnych rohožiach umiestnených na stropoch. Aj keď je tento spôsob chladenie trocha odlišný od riešenia, ktoré by malo v budúcnosti chladiť naše domácnosti, pracuje na rovnakom princípe centrálneho zásobovania teplom v kombinácii s efektívnym zariadením, vysvetlil predseda SZVT.

„Ak by sa slovenským technikom a výskumníkom podarilo vyriešiť problém kondenzácie studenej vody na radiátoroch, mohli by sme túto službu ponúknuť všetkým domácnostiam, ale aj firmám, pripojeným na systémy CZT,“ dodal na záver.

Zdroj: energia.sk

(JN)

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač