Skúšky cez internet, hudba budúcnosti?

25. 08. 2014
(18.08.2014; Televízna stanica JOJ; Noviny o 17:00; 17:00; por. 8/21; Klaudia Suchomel Guzová, Ján Mečiar / Klaudia Suchomel Guzová, Ján Mečiar)

Klaudia Suchomel Guzová, moderátorka: "Žiakov čaká v tomto školskom roku novinka. Vedomosti im budú učitelia priebežne testovať elektronicky."

Ján Mečiar, moderátor: "Na hodinách fyziky, matematiky, či jazyka budú riešiť úlohy, vďaka ktorým budú mať učitelia lepší prehľad o tom, ako na tom naše deti sú. Taký je aspoň plán Národného ústavu certifikovaných meraní na tento školský rok."

Klaudia Suchomel Guzová: "Presne tak, vyzerá to tak, že bifľovaniu a drilovaniu tabuliek a poučiek odzvonilo. Prišlo sa totiž na to, alebo ukazuje sa, že takéto učenie deťom do života nič neprináša a bude sa od nich chcieť, aby viacej premýšľali, to mi povedala hovorkyňa."

Mária Grebeňová - Laczová, hovorkyňa NÚCEM: "Budeme dávať také testy, ktoré sú zamerané na vyššie poznávacie funkcie. Čiže bude to najmä zameranie na čitateľskú gramotnosť, finančnú, štatistickú, prírodovednú, matematickú gramotnosť, aby to, čo sa naučili, vedeli používať aj v praktickom živote."

Ján Mečiar: "Klaudia, čo také v tých testoch bude? Ako budú vyzerať?"

Klaudia Suchomel Guzová: "Na ústave my poskytli jednu takú úlohu, poďme sa pozrieť, ako to vyzerá. Je to matematická úloha a téma je čokoláda. Príjemné vcelku, podľa mňa. Ide o to, že zadaním je vlastne etiketa, ktorú bežne nájdeš na čokoláde, ktorú si v obchode kúpiš s informáciami, ktoré na tej etikete sú. Hovoria o tom, koľko energie vlastne čokoláda má, koľko má kalórií a tak ďalej. Popri tom sa žiaci ešte dozvedia niečo o strome kakaovník, kde rastie, ako vyzerá a tak ďalej. A zadaním je vlastne tá samotná etiketa. Úloha znie. Ak žiak zje pätinu z tej tabuľky čokolády, koľko energie do seba dostane?"

Ján Mečiar: "Pätinu. Správna odpoveď?"

Klaudia Suchomel Guzová: "Áno, aj tak sa to dá povedať. Je to správna odpoveď..."

Ján Mečiar: "A ako to testovanie vlastne bude prebiehať? Budú tie deti nejak doma pri počítači alebo budú ich v škole... sedieť pri počítačoch a budú ich sledovať alebo ako?"

Klaudia Suchomel Guzová: "Nebudú doma, bude sa to diať v škole počas vyučovania. Žiaci sa vždy vopred dozvedia, v akom termíne to zhruba bude. Bude to pod dozorom učiteľa, ale viac mi už opäť prezradila hovorkyňa."

Mária Grebeňová-Laczová: "Žiak sa prihlási do elektronického systému, ktorý je bezpečný a uzavretý a hneď si môže pozrieť aj konkrétne také príklady, podľa ktorých bude vedieť, ako sa má ďalej správať v tomto testovacom prostredí, ak je preňho úplne nové a neznáme. My však v našom projekte už teraz využívame elektronické testovanie a trénujeme žiakov, aby tá technika elektronického testovania mu bola známa, čiže aby sa priamo pri tom vážnom testovaní nestretol s týmto systémom po prvýkrát."

Ján Mečiar: "Pokiaľ viem, v zahraničí je celkom bežné, že žiaci už robia domáce úlohy on-line, komunikujú so školou, s učiteľom, cez počítače, takže možno sa dostávame už do toho, do takéhoto internetového vyučovacieho obdobia aj my."

Klaudia Suchomel Guzová: "No, ktovie. Sčasti takéto vyučovanie funguje aj u nás na niektorých vysokých školách. Ale ako mi dnes odpísalo ministerstvo školstva, predsa len u nás je záujem vlastne toho sociálneho kontaktu. To znamená, zatiaľ to vyzerá tak, že deti budú stále chodiť do školy a nebudú doma pri počítačoch."

Ján Mečiar: "Myslím, že sú dostatočne, takže je to celkom v poriadku."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(AO)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač