Študijných odborov bude menej

15. 08. 2014
(12.08.2014; Televízna stanica STV 1; Správy STV; 16:00; por. 12/16; Rita Fleischmanová / Miroslav Frindt)

Miroslav Frindt, moderátor: "Vysoké školy budú mať zrejme menej študijných programov aj detašovaných pracovísk. Začala sa komplexná akreditácia. Komisia bude posudzovať kvalitu verejných, aj súkromných vysokých škôl. Vyniknúť by mal rebríček kvality škôl. Kritériá posudzovania v porovnaní s posledným hodnotením spred niekoľkých rokov sa sprísnili."

Rita Fleischmanová, redaktorka: "Od apríla 2013, odkedy platia nové prísnejšie pravidlá akreditácie, stúpol počet študijných programov, ktoré Akreditačná komisia vôbec neschválila."

Ľubor Fišera, predseda Akreditačnej komisie: "Takže predpokladám, že tých študijných programov bude aj teraz oveľa menej schválených ako predtým."

Rita Fleischmanová: "Rektor Ekonomickej univerzity vidí v komplexnej akreditácii príležitosť pre školy, aby navrhli študijné programy porovnateľné s tými, ktoré sa študujú v zahraničí."

Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity: "V neposlednom rade by mala táto akreditácia aj dokumentovať väzbu študijných programov na prax. To znamená, že by univerzity mali navrhovať také študijné programy, ktorých absolventi sa potom po ukončení daného študijného programu v praxi uplatnia."

Rita Fleischmanová: "Rektor Slovenskej technickej univerzity od akreditácie očakáva, že by mohla priniesť nový pohľad na kvalitu vzdelávania na jednotlivých vysokých školách."

Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity: "Ešte druhá otázka je, že či tie kritériá tak ako sú nastavené, sú nastavené porovnateľne medzi jednotlivými odbormi. Nám sa zdá, že niektoré tie disciplíny majú tie kritériá mäkšie a niektoré ich majú tvrdšie."

Rita Fleischmanová: "Akreditačná komisia bude posudzovať aj detašované pracoviská vysokých škôl, ktoré pre nekvalitu kritizoval predchádzajúci minister školstva. Šéf Akreditačnej komisie predpokladá, že detašovaných pracovísk bude menej ako je v súčasnosti. Mnohé školy si totiž nepodali ani žiadosť o ich akreditáciu. Vysoké školy navštívi Akreditačná komisia postupne od októbra do konca roka. Potom napíše svoje hodnotenia. Konečné slovo pri udeľovaní akreditácií bude mať minister školstva."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(AO)

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač