Blíži sa Noc výskumníkov 2014

19. 09. 2014

Ďalší ročník festivalu vedy – Európska Noc výskumníkov  2014 sa uskutoční  26. septembra 2014, posledný piatok v mesiaci a opäť vám v piatich mestách na Slovensku priblíži tie najzaujímavejšie výsledky slovenskej vedy a osobnosti, ktoré sa vďaka svojmu výskumu presadili aj za hranicami nášho štátu.

baner Noc výskumníkov 2014

Projekt FESTIVAL VEDY Noc výskumníkov   na Slovensku bol podporovaný zo 7. rámcového programu pre výskum a technologický rozvoj Európskej komisie, od roku 2014 je to nový rámcový program pre výskum a inovácie Horizont 2020. Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou Európskej komisie je pod mottom „Researchers are among us“ – Výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich ich práca priviedla a kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote.

Noc výskumníkov na Slovensku

Mestá: Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice a  Tatranská Lomnica.

Bratislava


Košice


Banská Bystrica


Žilina


Tatranská LomnicaVeda v osade – 2014

Aj tento rok sa organizátori projektu vydajú  na dlhú cestu, aby zrealizovali Európsku noc výskumníkov 2014 v končinách, kde bežne výskumníci nechodia. Noc výskumníkov si rozložia na dva dni (aby sa stihli presunúť z miesta na miesto a mali na deti dosť času). Dňa 25. 9. 2014 navštívia školu v Novom Živote a nasledujúci deň pôjdu do Plaveckého Štvrtka. Veríme, že na obidvoch miestach prinesú deťom kopu radosti, zábavy a poučenia.

Pre deti sú  pripravené zaujímavosti z chémie, paleontológie, geológie, gemológie a etnológie. Možno sa Vám zdá, že sú to ťažké témy, veď už len vyslovenie a zapamätanie týchto názvov je ťažká vec. Ale opak je pravdou. Tajomstvá skryté za týmito cudzími slovami poodhalia sa  veľmi pútavo a niekedy až napínavo. Prosto tak, že deti budú priamo vtiahnuté do deja.

Program Európskej noci výskumníkov sa neskonči v Plaveckom Štvrtku prezentáciami zaujímavostí deťom zo strany výskumníkov. Deti si pripravujú pre výskumníkov prekvapenie. Popoludní (26. 9. 2014 od 15.hod.) bude pred Základnou školou v Plaveckom Štvrtku skutočný festival a oslava Noci výskumníkov. Deti budú prezentovať pokusy pre našich výskumníkov, pozvaných hostí, rodičov, učiteľov a každého, kto sa tam dostaví. Zahrá country kapela, budú ukážky cirkusového umenia, budú sa spievať rómske a nerómske pesničky a ešte rôzne ďalšie prekvapenia. Všetci ste srdečne vítaní!

logo organizátorov Noci výskumníkov 2014Zdroj:

Noc výskumníkov 2014

(MI)

Kľúčové slová:
CVTI SR, projekty, výstavy, popularizácia vedy a techniky, súťaže

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy, Lekárske vedy , Pôdohospodárske vedy , Spoločenské vedy , Humanitné vedy

Noc výskumníkov na Slovensku

Tlač