Divočinu láka mestský ruch?

29. 09. 2014

logo TV JOJ (28. 09. 2014; Televízna stanica JOJ; Veľké Noviny; 19:30; por. 17/18; Anton Adamčík/Ľuboš Sarnovský, Lucia Barmošová)


Ľuboš Sarnovský, moderátor
: „A teraz pokračujeme tak trochu vedeckou témou. Podľa štúdie BBC sa vraj mestským pavúkom dnes darí lepšie ako ich kamarátom v divokej prírode. A nielen to. Údajne sú viditeľne väčšie a plodnejšie."

Lucia Barmošová, moderátorka: „Podobné je to aj s ďalšími živočíchmi. V mestách sa im dobre darí."

Ľuboš Sarnovský: „Určite si kladiete otázku, prečo je to tak. Odpovede sa podujal odhaliť reportér Anton Adamčík."

Anton Adamčík, redaktor: „Tak napríklad pavúk žijúci v prirodzenom prostredí dnes môže tým mestským iba závidieť. Podľa štúdie BBC majú pavúky v meste oveľa lepšie podmienky a viac potravy ako ich pokrvní bratia v divej prírode."

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., Ústav zoológie SAV: „Je to aj otázka veľmi intenzívneho a v podstate až nadmerného osvetlenia a zvlášť povedzme v tých posledných dvadsiatich rokoch."

Anton Adamčík: „Pouličné lampy i svetelná reklama vábi obrovské roje hmyzu, ktoré sú výdatnou potravou pavúkov. Tie sú potom lepšie vypasené, teda oveľa väčšie, a aj plodnejšie."

Ing. Zbyšek Šustek, CSc.: „Je to možné, samozrejme, ale nemusí to byť úplne pravidlom."

Anton Adamčík: „V tomto roku sa ale pavúkom a živočíchom u nás všeobecne dobre darí vďaka slabej zime. Po najbližšom babom lete sa preto budú zrejme tlačiť do bytov a nielen pavúky. Takéto sídlisko by ste asi nenazvali inak ako betónová džungľa. V minulosti to možno platilo, no dnes je tu už džungľa aj ozajstná. Naznačuje to nielen štúdia BBC, ale aj skúsenosť obyvateľov. Zvieratá, ktoré tradične žili v lese a občas zablúdili do dedín, dnes už trvalo žijú medzi panelákmi. Napríklad hrdlička poľná, či divé holuby hrivnáky a plúžiky."

Muž: „Holuby tu sú, ale to je väčšinou na tejto strane tu, ako idú od Dunaja."

Muž: „Sojky, straky, holuby, hrdličky."

Žena: „Straky tu bežne vídavam."

Ing. Zbyšek Šustek, CSc.: „Dnes populácie strák v meste sú oveľa početnejšie ako v samotnej prírode."

Anton Adamčík: „V mestách žijú aj sovy, na balkónoch hniezdia sokoly myšiare a belorítky. A napríklad z jari tu v Bratislave počujete trilkovať aj sláviky."

Ing. Zbyšek Šustek, CSc.: „Bratislava je mesto veľmi netypické. Do toho mesta z rôznych smerov zasahujú vlastne veľmi dlhé enklávy takmer prírodnej krajiny."

Anton Adamčík: „Napríklad v areáli Slovenskej akadémie vied, kde sme nakrúcali rozhovor, trvalo žije väčšia črieda srniek aj s mláďatami."Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

Uverejnila: (MI)

Kľúčové slová:
biologické vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač