Európska pocta pre Agrofilm

08. 09. 2014

logo Agrofilmu

Pracovná skupina Európskej komisie  EIP-AGRI zaradila medzinárodný  filmový festival Agrofilm do kalendára významných európskych podujatí zameraných na  oblasť inovácií v poľnohospodárstve.

EIP-AGRI  je Európske inovačné partnerstvo v poľnohospodárstve  a je   zamerané na presadzovanie inovačných myšlienok a riešení do praxe. Pracuje v rámci Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.
V poradí 30. jubilejný ročník Medzinárodného filmového festivalu venovaného potravinárstvu a poľnohospodárstvu Agrofilm 2014 tak získal ďalšie významné  medzinárodné ocenenie.

Organizátori sa tešia akceptácii  zo strany  európskych štruktúr,  ktorá potvrdzuje doterajší medzinárodný kredit zo strany filmových tvorcov. Veď do jubilejného 30.r očníka sa prihlásili  tvorcovia z 25. krajín a významnú autoritu má aj  medzinárodná odborná porota.
Usporiadatelia sú presvedčení, že svoju úlohu zohrala výnimočnosť festivalu so špecifickým  zameraním na agrosektor.

Nitra, Lužianky, dňa  28. 8. 2014

agrofilm v rámci Európy

(MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Pôdohospodárske vedy

Tlač