Európsky týždeň mobility 2014

19. 09. 2014

Očakáva sa, že na 13. ročníku Európskeho týždňa mobility, každoročnej európskej kampane venovanej presúvaniu sa v rámci mesta trvalo udržateľným spôsobom, sa zúčastní viac ako 2 000 menších i väčších európskych miest. Počnúc 16. septembrom, aktivisti na národnej i miestnej úrovni organizujú rôzne podujatia. Cieľom tohto ročníka Európskeho týždňa mobility, ktorého mottom je „Naše ulice, naša voľba“, je povzbudiť občanov, aby sa „domáhali“ vrátenia mestských priestorov, ktoré by im umožňovali vytvoriť si mesto, v akom chcú žiť.

Počas Európskeho týždňa mobility, každoročného podujatia koordinovaného konzorciom podporovaným Európskou komisiou, občania vo viac ako 2 000 mestách v 43 krajinách sa budú môcť zúčastňovať na projektoch zameraných na udržateľné dochádzanie do práce, kampaniach na podporu práce na diaľku, flash moboch, podujatiach v rámci Dňa bez áut, tvorivých súťažiach, festivaloch a na mnohých ďalších činnostiach.

Informácie o miestnych programoch kampane možno nájsť na tejto webovej stránke.

Miestnym orgánom v Európe je určená výzva, aby podpísali Chartu Európskeho týždňa mobility a uverejnili svoje programy na webovej stránke www.mobilityweek.eu. Mestá, ktoré organizujú podujatia po celý týždeň od 16. do 22. septembra, zavádzajú trvalé opatrenia a usporadúvajú Deň bez áut, sa navyše môžu uchádzať o Cenu Európskeho týždňa mobility a zaradiť sa na zoznam doterajších víťazov, ktorými sú Ľubľana (Slovinsko), Záhreb (Chorvátsko), Bologna (Taliansko) a Gävle (Švédsko).

Cena za udržateľné mestské plánovanie

EÚ bude zároveň v roku 2014 udeľovať cenu za Plán udržateľnej mestskej mobility (Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP) v rámci kampane „Zvoľ správny mix“. Vo svojom treťom ročníku sa ocenenie udeľuje za vynikajúcu prácu, ktorú vykonávajú mestá a miestne orgány v celej Európe, aby naplnili dopravné potreby svojich komunít účinným a udržateľným spôsobom. Víťazný región alebo miestny orgán získa za svoje iniciatívy cenu vo výške 10 000 EUR a medzinárodné uznanie.

Žiadosti sa prijímajú od 16. septembra do 3. novembra 2014 na webovej stránke Zvoľ správny mix, kde sa nachádzajú aj podrobnosti týkajúce sa oprávnenosti na účasť a hodnotiacich kritérií. Téma pre udeľovanie ocenenia za rok 2014 je „monitorovanie vykonávania plánu pre zlepšenie udržateľnej mestskej mobility“.

V roku 2013 cena za Plán udržateľnej mestskej mobility putovala do mesta Rivas Vaciamadrid (Španielsko).

Z histórie

História Európskeho týždňa mobility sa začala v roku 1998 vo Francúzsku dňom, ktorý sa niesol pod heslom „V meste bez auta!“. Táto iniciatíva pokračuje každoročne v septembri a kladie si za cieľ podnietiť mestá, aby na jeden deň uzavreli svoje ulice pre motorové vozidlá. To umožňuje ľuďom iný pohľad na vlastné mesto, podporuje využívanie udržateľných spôsobov dopravy a zvyšuje informovanosť občanov o tom, aký vplyv má ich výber spôsobu dopravy na životné prostredie. Úspech tejto francúzskej iniciatívy viedol v roku 2002 k zavedeniu Európskeho týždňa mobility.

Odvtedy vplyv Európskeho týždňa mobility rastie v Európe i na celom svete. V roku 2013 sa do kampane prihlásilo 1 931 miest, v ktorých žije 176 milióna občanov. Dohromady sa realizovalo 8 623 trvalých opatrení zameraných najmä na infraštruktúru pre bicyklovanie a chôdzu, zmiernenie premávky, zlepšenie dostupnosti dopravy a zvyšovanie informovanosti o udržateľnom správaní v doprave.

Európska komisia podporuje Európsky týždeň mobility sumou približne 300 000 EUR za rok, venovanou najmä na celoeurópsku koordináciu a cenu týždňa mobility. Mestá, ktoré sa zúčastňujú, si musia nájsť vlastný spôsob financovania; spolupracujú pritom s verejnými orgánmi, mimovládnymi organizáciami a ďalšími partnermi.

Ďalšie informácie:

Európsky týždeň mobility

Kampaň Zvoľ správny mix

Zdroj:

Tlačová správa – EÚ otvára Európsky týždeň mobility 2014 , Brusel 16. septembra 2014

(MI)

 

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Tlač