Medzinárodná vedecká konferencia vo Zvolene pod názvom Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín

23. 09. 2014

logo Rádio Lumen(21. 09. 2014; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 9/14; Jana Horniaková/Jana Horniaková)

Jana Horniaková, moderátorka: „Uplynulé dni hostil Ústav ekológie lesa vo zvolenskej pobočke Slovenskej akadémie vied významných odborníkov v oblasti rastlín, šľachtiteľov či lesníckych a poľnohospodárskych poradcov zo Slovenska, aj zahraničia. Konferencia má vyše 10‑ročnú tradíciu, no na Slovensku mala ale svoju premiéru."


Jana Horniaková, redaktorka: „Tak ako aj človek podlieha z času na čas stresu, podobne je to aj rastlín, lenže na tie doliehajú zas nepriaznivé vplyvy z okolitého prostredia. Aj o tom bola medzinárodná vedecká konferencia vo Zvolene pod názvom Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín. Hovorí organizátorka Katarína Sládeková."


Katarína Sládeková, organizátorka  konferencie: „Chemické vplyvy, fyzikálne vplyvy, napríklad znečistenie ovzdušia, pesticídy, toxíny."


Jana Horniaková: „Nielen v parkoch ubúda mestskej zelene. Najviac je to viditeľné práve na pagaštanoch v parkoch, ktoré sú štvrtou najrozšírenejšou okrasnou drevinou na Slovensku. Hovorí Gabriela Juhásová z Ústavu ekológie lesa vo Zvolene."


Gabriela Juhásová, Ústav ekológie lesa vo Zvolene: „Pritom je veľmi účinná ochrana, ale žiaľ zase veľmi drahá."


Jana Horniaková: „Spoluorganizátorom vedeckej konferencie vo Zvolene bola aj česká Zemědělská univerzita v Prahe. Prihlásilo sa vyše 85 účastníkov, väčšina zo zahraničia. Hovorí  účastník František Hnilička zo Zemědělskej univerzity v Prahe."


František Hnilička, Zemědělská univerzita v Prahe: „Poškození houbovými chorobami, škůdci, nebo eventuelně poškození samozřejmě lidskou činností."


Jana Horniaková: „Celkom odznelo 23 vedeckých prednášok, jednotlivé poznatky sa sprostredkovali aj formou posterov. Margita Kuklová z Ústavu ekológie lesa."


Margita Kuklová, Ústav ekológie lesa vo Zvolene: „Problematicky sú prispôsobované vplyvu abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín."


Jana Horniaková: „Organizátori pripravili aj zborník všetkých prednášok, ktoré odzneli vo Zvolene, avšak najviac zaujali verejnosť hlavne panelové diskusie. Jana Horniaková, Rádio Lumen."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

 (MI)

Kľúčové slová:
poľnohospodárske vedy, lesníctvo a rybárstvo, biotechnológie v poľnohospodárstve, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Pôdohospodárske vedy

Tlač