MFF Agrofilm 2014

08. 09. 2014

Počet prihlásených filmov práve prekročil 100 titulov z 22 krajín a ďalšie sú podľa organizátorov ešte na ceste. Medzinárodný festival filmov Agrofilm 2014 oslavuje jubilejný tridsiaty ročník. Ide o jedinečný festival, ktorý je venovaný poľnohospodárstvu, potravinárstvu, výžive obyvateľstva, problematike vidieka a životu jeho obyvateľstva, ochrane  prírodných zdrojov a zvyšovaniu kvality života ľudí. Organizátorom festivalu je Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra v Lužiankach, ktorý je súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. Uskutoční sa v dňoch   29. 9. 2014  až  3. 10. 2014.

Festival sa opäť vyberie za divákmi

V nastúpenom trende z minulého ročníka sa festivalové podujatia uskutočnia okrem NPPC – VÚŽV Nitra opäť aj v obidvoch nitrianskych univerzitách Slovenskej poľnohospodárskej univerzite a Univerzite Konštantína Filozofa , ale aj v známom obchodnom centre v Nitre.  Tento rok sa do MFF zapojila aj  Technická univerzita vo  Zvolene, kde sa diváci môžu rovnako tešiť na dávku zaujímavých dokumentov.  Tak ako minulý rok budú súčasťou festivalu interaktívne podujatia čo znamená, že premietanie filmov je doplnené prednáškami, diskusiami, ale napríklad pri téme potravín aj výdatnými ochutnávkami. Pre chovateľov mliekových kráv organizátori pripravili interaktívne podujatie, kde sa hrdinovia dokumentov objavia naživo na pódiu a budú čeliť otázkam publika. Do tohto ročníka sa zapojilo aj Centrum vedecko-technických informácií SR a Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre.


Hlavná súťaž

Výberová komisia zatiaľ vybrala do hlavnej súťaže 37 filmov. Hodnotiť ich bude medzinárodná porota, v ktorej sú zastúpení filmári aj odborní výskumní pracovníci z Nemecka, Maďarska, Česka a Slovenska.


„Kvičko“

Výnimočnosť festivalu má potvrdiť aj cena pre jedného z ocenených tvorcov. Bude ním živé prasiatko mangalice Kvičko. Výherca si bude môcť vybrať, či si prasiatko odnesie zo sebou živé, či si ho v NPPC – VÚŽV Nitra nechá odborne spracovať na zabíjačkové špeciality alebo ho nechá v NPPC – VÚŽV Nitra dožiť šťastný život v podmienkach welfare.

V Lužiankach, 28. 7. 2014

Plagát festivalu:

(MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Tlač