Mladí vedci predstavili svoje výskumy

12. 09. 2014

(08. 09.2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 24/24; Marek Pivoluska/Viliam Stankay)logo STV 1

Viliam Stankay, moderátor: „Mladí šikovní vedci z rôznych štátov prezentujú tento týždeň v Žiline svoje projekty, s ktorými uspeli v domácich krajinách. Na európskej výstave sa nestratili ani naši študenti."

Marek Pivoluska, redaktor: „Žilinská univerzita hostí tento týždeň tri stovky mladých vedcov z dvadsiatich štyroch krajín Európy vrátane Slovenska, ktorí prezentujú na Expo Sciences Europe deväťdesiatku projektov."

Jozef Ristvej, riaditeľ Expo Sciences Europe 2014: „Môžeme tu vidieť fyziku, astronómiu, matematiku, chémiu, techniku, rôzne oblasti tých trojrozmerných exponátov, práve to, čo ich zaujímalo v tej konkrétnej oblasti vedy a techniky."

Marek Pivoluska: „Luca z Talianska sa prišiel pochváliť vrtuľníkmi, ktoré svojpomocne zostrojil so svojimi piatimi spolužiakmi."

Luca Langgartner, študent strednej vedeckej školy z Talianska: „Náš projekt je o dvoch vrtuľníkoch, ktoré dokážu vzlietnuť samostatne. Projekt môže byť využitý pre rôzne oblasti. Môžeme to použiť aj v oblasti geológie."

Marek Pivoluska: „Marek zo žilinského gymnázia Hlinská zase zaujal zbierkou hmyzu. Svojím projektom „Entomológia, veda, na ktorú sa často zabúda", chce spopularizovať túto vedu zaoberajúcu sa štúdiom hmyzu. Venuje sa tomu od desiatich rokov. Na výstave ukázal časť svojej zbierky, približne šesťstoštyridsať exemplárov z celkového počtu asi tri a pol tisíc."

Marek Ďuríček, študent gymnázia v Žiline: „Sú to vlastne druhy od tých najväčších a najťažších, až po tie najmenšie, ktoré som našiel. Môžeme tu vidieť napríklad druhy Južnej Ameriky, juhovýchodnej Ázie, Afriky, a až po tie, ktoré sa vyskytujú vlastne v Európe."

Marek Pivoluska: „Informácie o hmyze môžeme využívať napríklad v medicíne, rybárstve, či vo vojenskom priemysle."

Marek Ďuríček: „Pavúk Nephila maculata dokáže mať vlastne využitie od rybárčenia, cez zástavu krvácania, až po v podstatne produkciu nepriestrelných viest. V sieti toho pavúka."

Marek Pivoluska: „Čo rastie na starých haldách ako environmentálnych záťažiach z ťažby ťažkých kovov, zisťoval zase Marek Brutovský so svojou spolužiačkou Luciou Svičkovou."

Marek Brutovský, študent gelnického gymnázia: „Sme ešte pozorovali rastliny a živočíchy. Nájdeme tam aj chránené lišajníky z rodu stereocaulon, ktoré sú v Červenej knihe zapísané, a sú jediné v Česku a Slovensku. Jediné, ako na tej halde v Gelnici zatiaľ boli ako nájdené."

Marek Pivoluska: „Výstava bude dostupná verejnosti v utorok a v stredu."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MI)

Kľúčové slová:
projekty, výstavy, súťaže

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač