Noc výskumníkov v bratislavskom V-klube

25. 09. 2014

Na návštevníkov v rámci Festivalu vedy Európska Noc výskumníkov 2014, v priestoroch V-klubu na námestí SNP v Bratislave čakal bohatý program. Súťaže, prezentácie, vedecké stánky a v neposlednom rade to boli prednášky a diskusie.

Noc výskumníkov v bratislavskom V-klube

Súťaž MerkurHrisko spočívala v stavaní modelov pomocou stavebnice Merkur. Víťazné tímy boli odmenené už spomínanou legendárnou stavebnicou.

V interaktívnom stánku, ktorý prezentoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) si zase návštevníci mohli počas celého podujatia otestovať napríklad svoju pozornosť, logiku a znalosti.

Prednášky a diskusie neboli tematicky jednotvárne. Ba naopak, prekvapili svojou rozmanitosťou: Nauč sa, vytvor, zverejni – verejný priestor pre realizáciu snov tvorivých ľudí; Rádioaktivita okolo nás; Misia na „Mars“; Nové a netradičné možnosti produkcie rastlín;Dá sa vypočítať, ktorá škola je lepšia?; Štatistika nie je nuda!;Reč letokruhov a posolstvo 14C. určovanie veku v archeológii; Genetika je dobrodružstvo: genetická exkurzia a od skúmavky k ľuďom; Veda o sieťach: Inovatívny pohľad na sociálne, reálne a iné siete; Veľký brat (už aj ) na Slovensku; Slovenské objavy nových mayských pyramíd v pralesoch severnej Guatemaly; Obnova náboženstva v Tibete: tibetský budhizmus medzi tradíciou a výzvami súčasnosti; Sú astronauti nad vecou?; Podpora technického vzdelania pre základné a stredné školy s možnosťou využitia aj na univerzitách; Neškodnosť, bezpečnosť a prospešnosť nanomateriálov v našom každodennom živote.

Prednáška – Nauč sa, vytvor, zverejni – verejný priestor pre realizáciu snov tvorivých ľudí – navzdory faktu, že bola v programe rozvrhnutá ako prvá, tešila sa značnej pozornosti návštevníkov. Prednášal Ing. Jozef Vaško, pracovník Centra vedecko-technických informácií SR a Matej Nemček, zakladajúci člen prvého slovenského hackerspace-u Progressbar, nachádzajúceho sa v Bratislave. V prednáške bola predstavená filozofia Fablab, príklady zo sveta, ale aj plány pre Fablab v Bratislave.

Čo je Fablab?

Je to verejne prístupná dieľňa s modernými technológiami digitálnej výroby – 3D tlačiareň, laserový vyrezávač, CNC sústruh a pod. Je to teda priestor, ktorý je otvorený pre širokú verejnosť. Poskytuje možnosť predvádzania realizácií výroby a tvorby, propagáciu vedy a techniky. Výrobky, ktoré sa vyhotovia v dielni musia byť dostupné pre osobné použitie, alebo na vzdelávanie. O spôsobe ochrany autorských práv rozhoduje autor. V takýchto dieľňach si tak môžete vyrobiť rôzne veci na mieru. Čo má samozrejme dopad aj na ochranu prírody, oživenie remeselných zručností atď.

Z histórie

Koncept Fablab v roku 2004 definoval Neil Gershenfeld, riaditeľ Centra pre bity a atómy, Massachusettského technologického inštitútu. Po otvorení Fablabu v Bostone nasledoval vznik aj ďalších, nájdeme ich v USA, Európe, Afrike, Afganistane, Kostarike.

Zámery Fablab Bratislava

Možno heslovite vymenovať: otvorenosť verejnosti (sprístupnenie moderných technológií vývoja, prototypovania a výroby pre verejnosť, poskytovanie moderných a flexibilných nástrojov), vzdelávať a školiť (vzdelávať a zvyšovať povedomie mládeže o moderných metódach a technológiách), pre podnikateľov (prístup k technológiám a nástrojom rýchleho a ekonomického vývoja a prototypovania), podpora lokálneho rozvoja (priestor na málosériovú lokálnu produkciu umelcov a tvorcov), inovácie (podpora inovácie, invencie predmetov, priestorov a foriem zajtrajška).

Vedecký stánok Fablab

Vedecký stánok sa nachádzal v Starej tržnici. Obsahoval rôzne vyfabrikované modely, ktorých funkciu návštevníci častokrát len hádali, pretože výrobky vytlačené na 3D tlačiarni sú jedinečné a originálne, nemajú totiž typizovaný vzhľad.

Prezentácia: Nauč sa, vytvor, zverejni – verejný priestor pre realizáciu snov tvorivých ľudí

Ďalšie prednášky

Zdroj:

http://www.nocvyskumnikov.sk/
http://www.fablab.sk/

Spracovala: Mgr. Bibiana Kubašková
Foto: Ing. Alena Oravcová, Bc. Ondrej Králik

Kľúčové slová:
CVTI SR, výstavy, popularizácia vedy a techniky, súťaže

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

<< < | 1 | 2 | > >>

Noc výskumníkov v bratislavskej Starej tržnici
Blíži sa Noc výskumníkov 2014

Tlač