Opäť o postavení učiteľov

19. 09. 2014

logo Televízie STV 1 (16. 09. 2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 18/26; Rita Fleischmanová/Viliam Stankay)     


Viliam Stankay, moderátor: „Minister školstva Peter Pellergirini chce, aby boli učitelia viac chránení pred možnými útokmi žiakov a ich rodičov, nemali by sa však stať verejnými činiteľmi ako o tom rezort uvažoval už v minulosti. Zámer politikov z rôznych dôvodov opakovane stroskotal. Školskí odborári nie sú proti sprísnenej ochrane, chcú však, aby sa k nej vyjadrili aj učitelia."


Rita Fleischmanová, redaktorka: „O väčšej ochrane učiteľov sa nehovorí prvý raz. S návrhom prišiel už pred rokmi bývalý minister školstva Ján Mikolaj. Podobné riešenie neprešlo ani pred dvomi rokmi po štrajku učiteľov. Aj súčasný šéf školského rezortu Peter Pellegrini chce chrániť učiteľov viac ako doteraz. S malou zmenou – nechce im priradiť status verejného činiteľa."


Peter Pellegrini, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (Smer‑ SD): „Urýchlene pripravíme legislatívu, ktorá rozšíri ochranu učiteľa pred akýmkoľvek atakom zo strany či už žiakov, alebo rodičov."


Rita Fleischmanová: „Školskí odborári hovoria, že učitelia sú už dnes chránení aspoň zákonom o pedagogických zamestnancoch. Proti prísnejšej ochrane svojich kolegov nenamietajú, keďže napádanie učiteľov je vraj takmer bežný jav."


Pavel Ondek, predseda OZ pracovníkov školstva a vedy: „Trebárs útok žiaka priamo verbálny na daného učiteľa, ale sú aj prípady, že niekedy skôr rodič tiež zasiahne na obranu svojho dieťaťa."


Rita Fleischmanová: „Pavel Ondek hovorí, že prísnejšia ochrana by sa mala viac týkať učiteľov zo základných a stredných škôl, keďže vysokoškolskí pedagógovia sú rizikám útokov vystavení menej."


Pavel Ondek: „Samozrejme nepoznáme ešte žiadne tézy k tomu. A pokiaľ by boli vypracované, tak bolo by dobré, aby išli na odbornú diskusiu. Lebo iné je postavenie učiteľa v triede, v škole, a iné je jeho postavenie na verejnosti."


Rita Fleischmanová: „Vyšší spoločenský status vo forme štatútu verejného činiteľa ponúkal učiteľom pred dvoma rokmi po niekoľkodňovom štrajku premiér. Mnohí to však odmietali. Napríklad aj preto, že status verejného činiteľa nechráni učiteľov pred útokmi žiakov, ktorí majú menej ako štrnásť rokov, keďže maloletí nemajú trestnú zodpovednosť. Navyše s postavením verejného činiteľa nie je spojená len ochrana."

(začiatok archívneho záznamu, 6. 11. 2012)


Lucia Kurilovská, právnička, Právnická fakulta UK, SAV: „Keď sa dopustí verejný činiteľ toho istého trestného činu, ako iná osoba, tak naňho už sa vzťahuje vyššia trestná sadzba."

(koniec archívneho záznamu, 6.11.2012)


Rita Fleischmanová: „Status verejného činiteľa by mohol byť dvojsečnou zbraňou aj pri známkovaní. Nespokojný rodič by totiž podľa právnikov mohol učiteľa obviniť, že zneužil právomoc verejného činiteľa, keď dieťa ohodnotil neobjektívne, a tak žiaka poškodil."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

 

Kľúčové slová:
pedagogické vedy , vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač