Otvorenie Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2014

01. 10. 2014

Agrofilm 2014 by Peter RafajMedzinárodný filmový festival Agrofilm 2014, jubilejný 30. ročník sa začal 29. septembra o 10. hodine v Lužiankach pri Nitre. Festival potrvá do 3. októbra 2014. Úvodného slova sa na slávnostnom otvorení  zhostil prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., súčasný prezident festivalu. Nasledoval príhovor ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ľubomíra Jahnátka. Nemožno opomenúť ani príhovory ďalších významných osobností ako napríklad primátora Nitry a pod.

Po príhovoroch sme mali možnosť ako prvý vzhliadnuť súťažný čínsky film Kúzlo reprodukcie. Film tematicky zastrešuje problematiku reprodukcie dobytka. Zaoberá sa najmä technológiou ich rozmnožovania sa. Ako druhý v poradí sa premietal nesúťažný film Vieme čo jeme z produkcie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorý približuje problematiku potravinárskeho priemyslu na Slovensku, vo vzťahu k bezpečnosti, kvalite, ale i pôvodu a podielu na slovenskom trhu.

Organizátorom Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2014 je Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, ktorý je súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra a garantom podujatia je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Festival je špecificky zameraný na agrosektor – poľnohospodárstvo, potravinárstvo, výživu obyvateľstva. Taktiež sa venuje aj problematike vidieka a životu jeho obyvateľstva a v neposlednom rade ochrane prírodných zdrojov a zvyšovaniu kvality života ľudí.

Na tohtoročný festival tvorcovia z 25 krajín celého sveta prihlásili až 120 filmov. Avšak, len 39 dokumentárnych filmov bude posudzovať odborná porota pozostávajúca zo 6 členov, filmárov a odborných výskumných pracovníkov, zo Slovenska, Česka, Maďarska a Nemecka. Víťazov, resp. nositeľov ocenení spoznáme už v piatok 3. októbra, o 14. hodine v areáli Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra v Lužiankach.

Festivalové premietanie i podujatia sa konajú na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, Univerzite Konštantína Filozofa, Technickej univerzite vo Zvolene a v obchodnom centre Mlyny v Nitre. Súčasťou festivalu sú aj prednášky, diskusie a samozrejme ochutnávky slovenských potravín.

Zdroj:
www.agrofilm.sk

Spracovala: Mgr. Bibiana Kubašková
Foto: Peter Rafaj

 

Kľúčové slová:
poľnohospodárske vedy, lesníctvo a rybárstvo

Odbory vedy a techniky:
Pôdohospodárske vedy

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Vieme čo jeme

Tlač