Otvorili výstavu vzácnych dinosaurov

16. 09. 2014

Televízna stanica STV 1_logo (10. 9. 2014; Televízna stanica STV 1; Správy STV; 16:00; por. 15/15; Ivan Janko, Simona Simanová)

Simona Simanová, moderátorka: „Chcete vidieť kostru tarbosaura, ktorá má sedemdesiatštyri miliónov rokov? Môžete si ju ísť pozrieť do Bratislavy. Dnes tam otvorili výstavu najvzácnejších kusov, ktoré priviezli z Moskovského paleontologického inštitútu."

Ivan Janko, redaktor: „V bratislavskej Inchebe vystavili niekoľko desiatok kostier dinosaurov. Ide o originálne kusy, staré milióny rokov. Najvzácnejším exponátom ale nie je žiadna gigantická kostra, ale táto malá dvestoštyridsaťpäť miliónov rokov stará fosília."

Aleksej Lopatin, paleontológ, Ruská akadémia vied: „Z vedeckého hľadiska je najzaujímavejšia malá, iba pätnásťcentimetrová jašterica. Bola jedinečná v tom, že mala na sebe šupiny, ktoré používala ako padák, napríklad pri skoku zo stromu. Nález tejto fosílie je jedinečný a nikde inde na svete nič podobné vidieť nemôžete."

Ivan Janko: „Aby sa do Bratislavy dostali originálne kosti staré milióny rokov, bolo potrebné vybaviť množstvo povolení. Naše ministerstvo kultúry navyše garantuje, že sa exponáty po výstave vrátia do Ruska. Problematická bola aj samotná preprava vzácnych exponátov."

Štepán Janeček, organizátor výstavy (preklad z češtiny): „Nebolo to úplne tak jednoduché, čo samozrejme sem doviezť, pretože všetky tie kostry sa neprepravujú v kompletnom stave, ale je to rozobrané na jednotlivé kostičky."

Ivan Janko: „V Bratislave ich potom do pôvodnej podoby desať dní skladalo šesť ruských paleontológov. A hoci sa cena vystavených kostier nedá vyčísliť, výstavu musel organizátor akcie poistiť na dva milióny eur."


Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MB)

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač