Prof. Ján Turňa je osobnosťou, ktorá prispela k rozvoju EÚ v programovacom období 2007 – 2013

24. 09. 2014

logo EPADňa 8. októbra 2014 bude v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli ocenený prof. Ján Turňa, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR. Stane sa laureátom 4. ročníka ceny European Projects Awards, ktorú organizuje European Project Association (EPA).  

EPA si dala za cieľ vyzdvihnúť osobnosti v rámci EÚ realizujúce projekty financované Európskou komisiou s pozitívnym vplyvom na špecifickú komunitu, územie alebo sektor. Kampaň  EPA s názvom Čo robíš... pre lepšiu spoločnosť? bola cielená na zvýšenie povedomia európskej spoločnosti o pozitívnych dopadoch európskych projektov a mala podporiť rast účasti európskej občianskej spoločnosti v iniciatívach, ktoré sú inovatívne a užitočné pre spoločnosť.

 V rámci nominačnej kampane, ktorú vyhlásila EPA v prvom polroku 2014, bolo možné nominovať osobnosti na ocenenie prostredníctvom webovej stránky EPA. Nominácia prof. Turňu bola odoslaná do Bruselu 23. 5. 2014 a už 11. 6. 2014 prišla do CVTI SR pozitívna správa: European Projects Association Advisory Board ocenil výsledky práce prof. Turňu na európskych projektoch a zaradil ho medzi laureátov 4. ročníka ceny European Projects Awards. V oficiálnom liste z Bruselu sa oceňuje jeho výnimočný prínos k rozvoju EÚ prostredníctvom realizácie europrojektov a konkrétne:

-          za budovanie a prevádzku komplexných informačných systémov pre výskum a vývoj
-          za jeho vedomosti, skúsenosti, zručnosti a vízie, ktoré prispeli k napredovaniu CVTI SR
-          za úspešný štart a realizáciu národných projektov na podporu vedy, výskumu, vývoja
            a vzdelávania
-          za jeho invenčnosť, kreativitu a za úsilie prinášať stále nové idey a realizovať ich
-          za národné projekty SK ANTIPLAG, SK CRIS, NITT SK, NPTT, CREPČ/CREUČ, scientia.sk

Slávnostné udeľovanie cien a prezentácia excelentnosti ocenených laureátov prebehne 8. 10. 2014 v rámci podujatia Impact of EU regional strategies in South East Europe v priestoroch Európskeho parlamentu.

Tohtoroční laureáti European Projects Awards:

 Gian Angelo Bellati,
generálny tajomník Unioncamere del Veneto (Taliansko)
Jerald Cavanagh and Padraig Kirby,
Institute Librarian and Senior Library of the Limerick Institute of Technology (Írsko)
Anna Maria Darmanin,
Chair of the Single Market Observatory of the European Economic and Social Committee (Malta)
Ivan Jakovčić,
poslanec Európskeho parlamentu (Chorvátsko)
Peter Kaiser,
guvernér Korutánska (Rakúsko)
Gregory Makrides,
riaditeľ výskumu a medzinárodných vzťahov University of Cyprus a prezident Cyprus
Mathematical Society (Cyprus)
Philippe Mestre,
riaditeľ EGTC Eurorégion Pyrénées Méditerranée (Francúzsko/Španielsko)
Niki-Eleni Nomidou,
zakladateľ a prezident Sofpsi N. Serron, Association of families for the menthal health of Serres (Grécko)
Erradi Noureddine,
predseda  IEA (Belgicko)
Geoffrey Saliba,
projektový manažér Malta Business Bureau (Malta)
Ján Turňa,
generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR (Slovensko)
Enrique López Veloso,
riaditeľ International Office of the University of Santiago de Compostela (Španielsko)

 

Mgr. J. Kravjar
(autor príspevku je aj autorom nominácie)

Uverejnila: (MI)

Kľúčové slová:
CVTI SR, osobnosti vedy

Tlač