SAV ocenila profesora Pavla Chebeňa

16. 09. 2014

Rozhlasová stanica Slovensko_logo  (9. 9. 2014; Rozhlasová stanica Slovensko; Noc na Slovensku; 04.13; por. 1/1; Ľubica Hargašová)

Moderátor: „Bežný človek častokrát ani len netuší, kde všade, a v ktorých oblastiach bežného života hýbu vedou odborníci zo Slovenska. Presný prehľad má o nich Slovenská akadémia vied. Snaží sa už niekoľko rokov udeľovať medzinárodnú cenu nielen za výskum, ale aj za spoluprácu s krajinou, z ktorej pochádzajú. Tento rok ju udelili profesorovi Pavlovi Chebeňovi, členovi Národnej výskumnej rady Kanady. Na slávnostnom podujatí bola aj naša Ľubica Hargašová."

Ľubica Hargašová, redaktorka: „Na konte má 26 patentov v oblasti integrovanej optiky a fotoniky, špeciálne kremíkovej fotoniky a nanofotonických štruktúr a zariadení, ale to je asi tak všetko, čo sa dá na prvé počutie pochopiť laikovi z odbornej prednášky profesora Pavla Chebeňa. Niežeby nehovoril pekne po slovensky, aj keď žije v Ottave, ale jeho svet je veľmi odborný."

Pavol Chebeň, člen Národnej výskumnej rady Kanady: „Čím viac na niečom pracujete, tým viac zisťujete, že čo ešte nevieme a máme ešte pred sebou veľkú cestu samozrejme."

Ľubica Hargašová: „Spolupracoval s ministerstvom obrany Španielska. Pri výskumne kozmu spolupracuje s NASA a ESA a dnes je vedúcim výskumným pracovníkom vo viacerých kľúčových projektoch v Kanadskej národnej výskumnej rade. Pritom je to rodák z Liptova, mimoriadne skromný, pomerne mladý človek. Pri osobnej gratulácii sa mu triasol hlas."

Pavol Chebeň: „Bol som veľmi šťastný samozrejme a hlboko pohnutý. Som to nečakal a ešte stále o tom rozmýšľam a je to pocit šťastia a vďaky mojej rodnej krajine, rodičom, rodine, priateľom."

Ľubica Hargašová: „Je úspešný vo svete, prednáša na univerzitách v Španielsku, v Kanade, vo Francúzsku, ale nezabúda ani na školu, kde urobil svoj prvý pokus. Pripomína rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Robert Redhammer."

Robert Redhammer, rektor STU Bratislava: „Áno, mňa teší, že priznáva pán profesor Chebeň, že vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave. Vtedy ešte v tom čase, Slovenskú vysokú školu technickú, a že aj spomenul ten prvý pokus, ktorý robil a vlastne následne zužitkoval tú svoju skúsenosť, zručnosť v zahraničí a dneska sa predávajú produkty s takýmito princípami, ktoré už pred dvadsiatimipiatimi rokmi u nás si vyskúšal."

Ľubica Hargašová: „Čo to bolo?"

Robert Redhammer: „To bol pokus naviazať viacero vlnových dĺžiek, viacero farieb svetla do jedného vlnovodu a experimentálne vlastne si overovali už v tom čase na Fakulte elektrotechniky a informatiky a podľa tej prednášky, ako prezentoval, tak vlastne podobné pokusy alebo podobne vlastne už potom prístroje vyvíjali v zahraničí."

Ľubica Hargašová: „Pravidelne prednáša aj na Žilinskej univerzite a otvára dvere našim vedcom do sveta, pripomína predseda Slovenskej akadémie vied profesor Jaromír Pastorek."

Jaromír Pastorek, predseda SAV: „Tá veda je perfektná, pretože nejde len o tú mieru poznania, ale aj o to, ako vieme to poznanie využiť pre lepší život. Je to skutočne výnimočný vedec, a o to viacej si to vážime, že vyrastal tu, tu dostal to základné vzdelanie. My sme veľmi radi, že po tých všetkých zahraničných vedcoch, ktorí veľmi pomáhali Slovensku, toto je taká naša výrazná osobnosť. Preto si to oveľa viacej ceníme."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač