Slovenskí vedci a ich výskum v Egypte

23. 09. 2014

logo Televízie STV 1(20. 09. 2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 13/24; Monika Hucáková / Jana Košíková)

Jana Košíková, moderátorka: „Dýka, časť konského zubadla a takzvané čierne stavby. To sú najnovšie nálezy slovenských archeológov, ktorí robia výskum v Egypte. Lokalita Tell el‑Retábí skrýva asi pol metra pod zemou vývoj egyptských dejín. Slovenskí vedci ich odkrývajú spolu s kolegami z Poľska."


Monika Hucáková, redaktorka: „Tell el‑Retábí má strategickú polohu. Kedysi bolo bránou do Ázie, cez ktorú sa starí Egypťania rýchlo dostali k nerastným surovinám na Sinaji. Pred tritisíc päťsto rokmi tu zanikol miestny kmeň a začali vládnuť faraóni. Naši vedci skúmajú, či si moc vydobyli násilím."


Jozef Hudec, egyptológ, archeológ: „Ten prechod vlastne medzi tými Hyksosmi a novou ríšou, tými mocnými a významnými panovníkmi nebol až taký násilný. Faraón sa upokojil s tým alebo uspokojil s tým, že vyhnal takú tú vládnucu vrstvu, bojovnú a ja neviem, mocnú, ktorá ho mohla ohrozovať, ale takých tých obyčajných ľudí, tých roľníkov, rybárov, remeselníkov nechal tam."


Dušan Magdolen, riaditeľ Ústavu orientalistiky SAV: „Korene európskej civilizácie nezačínajú v Grécku alebo proste v starom Ríme, ale prerastajú oveľa, oveľa hlbšie, a jeden z tých koreňov siaha až do Nílskeho údolia."


Monika Hucáková: „Slovenskí vedci robia v Egypte výskum už od roku 2007. Najviac ich prekvapilo, že na to, aby odhalili tritisíc päťsto rokov staré nálezy, stačí kopať do hĺbky pol metra. Miestne opevnenie postavili panovníci akoby bez základov, na piesku."


Jozef Hudec: „Ramzes III. potreboval veľmi rýchlo postaviť mohutné hradby. Nechal vlastne vojakov, aby vyťažili všetky staršie vrstvy, ktoré tam boli. Z týchto humóznych vrstiev potom narobili tehly."


Monika Hucáková: „Tie mali preto tmavú farbu a získali pomenovanie čierne stavby. Egypt má množstvo pamiatok, ktoré sú stále pod zemou a nedostatok archeológov, ktorí by ich odkrývali. S pribúdajúcim obyvateľstvom rastie potreba osídliť aj lokality, ktoré sú pre historikov vzácne."


Jozef Hudec: „V Egypte za posledných dajme tomu sto rokov narástol počet obyvateľov z dvadsať miliónov na takmer sto miliónov. Tak ten demografický tlak je obrovský."


Monika Hucáková: „Výskumníci budú prehľadávať lokalitu do roku 2017. Ak sa prekopú k nečakaným nálezom, ich pobyt v Egypte sa môže predĺžiť."

 


Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač