Univerzita Komenského otvorila 96. akademický rok

23. 09. 2014


Univerzita Komenského v Bratislave_logo Tlačová správa

Bratislava 22. septembra 2014: Najväčšia a najstaršia slovenská univerzita – Univerzita Komenského v Bratislave (UK) – dnes slávnostne otvorila v poradí 96. akademický rok. Na slávnostnom zhromaždení akademickej obce UK nechýbal okrem predstaviteľov univerzity, fakúlt a súčastí UK, ani minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Peter Pellegrini.

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., osobitne privítal v novom akademickom roku 2014/2015 študentov prvých ročníkov. Ako však poznamenal, demografický vývoj a aktuálny nástup menej početných populačných ročníkov sa odráža v nižšom počte prihlášok na vysokoškolské štúdium. „Aj keď v súčasnosti ešte prebiehajú zápisy, zatiaľ evidujeme približne   26 000 zapísaných študentov v dennej forme štúdia, z toho necelých 6000 prvákov,  ktorým  aktuálne ponúkame 689 študijných programov,“ povedal.

Vo svojom príhovore vyzdvihol aj úspechy, ktoré univerzita zaznamenala v medzinárodnom meradle – 495. miesto v celosvetovom rebríčku univerzít „University Ranking by Academic Performance“, v ktorom je UK jedinou slovenskou vysokou školou v prvej päťstovke svetových univerzít. „Som rád, že sa nám darí udržanie elitnej pozície aj v rámci renomovaného celosvetového rankingu inštitúcie zostavujúcej tiež prestížny Šanghajský rebríček v hodnotení univerzít s najnižšou nezamestnanosťou absolventov doktorandského štúdia. Aj preto som presvedčený, že naši prváci si zvolili svoju alma mater správne,“ dodal rektor UK.

Predstaviteľ UK tiež na slávnostnom zhromaždení predstavil pripravované podujatia: „Teší ma, že môžem na tomto mieste uviesť októbrovú prednášku trojnásobného nositeľa Pulitzerovej ceny, investigatívneho novinára Walta Bogdanicha z New York Times. Ide už o štvrtého nositeľa Pulitzerovej ceny prednášajúceho na našej akademickej pôde, ktorý nadviaže na minuloročnú návštevu novinárky Abigail Goldman. A deň predtým – 20. októbra – pripravujeme udelenie titulu Doctor honoris causa UK fyzičke, političke a medzinárodne uznávanej osobnosti svetového formátu Angele Merkelovej.“

Minister školstva v príhovore vyzdvihol poslanie univerzity: „Rovnako ako vy si uvedomujem, že perspektíva a rozvoj vedomostnej spoločnosti stojí na osobnostiach, odborníkoch, ktorých nám pre praktický život pripravila práve akademická pôda. V tomto význame je vaše poslanie nezastupiteľné a úlohou nás, štátnych predstaviteľov, je preto vytvárať vám čo najlepšie podmienky a zázemie pre vašu prácu.“

Výučba v zimnom semestri 96. akademického roku, ktorý dnes UK slávnostne otvorila, potrvá do 19. decembra 2014. Výučba v letnom semestri bude prebiehať od 15. februára do 22. mája 2015.
Bližšie informácie:
PhDr. Andrea Földváryová
vedúca
Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
Tel.: +421 2 592 44 355
E-mail: andrea.foldvaryova@rec.uniba.sk
www.uniba.sk
www.facebook.com/Comenius.University

(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie

Tlač