Veda v CENTRE: Ako sa tvorí predpoveď počasia?

11. 09. 2014

Veda v CENTRE_25-09-2014 plagátRNDr. Martin Benko, PhD.   

RNDr. Martin Benko, PhD.
Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave

   

Vo štvrtok 25. 9. 2014 o 17.00 hod. príde do vedeckej kaviarne uznávaný slovenský odborník v oblasti meteorológie RNDr. Martin Benko, PhD., generálny riaditeľ Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave.

Vo svojom vedeckom výskume sa zaoberal rádiosondážnymi meraniami a ich priestorovej chybe pri vstupe do numerického predpovedného modelu. V posledných rokoch sa okrem manažérskej práci venuje najmä popularizácii meteorológie v médiách, na prednáškach pre školy a verejnosť. Témou vedeckej  kaviarne bude meteorológia, veda, ktorá sa zaoberá štúdiom atmosféry, jej zložením a vlastnosťami. Podstatnou časťou všetkých javov a dejov, ktoré v nej prebiehajú, sa označujú všeobecne známym pojmom, počasie.

Ako sa tvorí predpoveď počasia? je názov septembrovej Vedy v CENTRE, v ktorej sa dozvieme, že za počasím sa skrýva celý rad meteorologických procesov, fyzikálnych princípov i zákonitostí.  Aké sú to a čo je ich príčinou? Príroda je totiž nevyspytateľná a predpovede počasia sú vždy len predpoveďami. Preto seriózna predpoveď počasia je zložitý proces, ktorý  závisí od množstva faktorov.

Dozvieme sa,  aké rôzne dáta je potrebné, ale aj možné zozbierať na vytvorenie predpovede počasia. Aké typy meteorologických pozorovaní sa najčastejšie využívajú? Poznáme notoricky známe meteorologické stanice, ale aj družice a radary, ale na zber dát slúžia rovnako aj lietadlá, lode, bóje či rádiosondy.  Ktoré sú najviac efektívne? 

V neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete zapojiť do diskusie aj vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) na Lamačskej ceste 8/A, v Bratislave, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

Fotozdroj:

http://skauting.sk/useruploads/images/benko_4110.jpeg.jpg

(MB, ZH)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Tlač