Veda v CENTRE – Nitra: Elektrina v nás. Sme naozaj „na baterky“?

08. 09. 2014

RNDr. Ján Gálik, CSc. je pracovníkom Neurobiologického ústavu SAV v Košiciach. Jeho hlavným predmetom záujmu sú elektrické prejavy nervového tkaniva, hlavným nástrojom je elektrofyziológia. Študuje vlastnosti nervového tkaniva, hlavne miechy a to po mechanickom poškodení (trauma) alebo poškodení dočasným nedostatkom krvného zásobenia (ischémia).

Zúčastnil sa viacerých zahraničných pobytov, kde si osvojil viaceré techniky snímania elektrických prejavov tkaniva snímaných z experimentálnych zvierat (in vivo) alebo z tkanív izolovaných alebo umelo pestovaných v kultúrach (in vitro). Popri práci v SAV vyučuje externe na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach a tiež sa venuje popularizácii vedy.

 

Názov prednášky Elektrina v nás. Sme naozaj „na baterky“?

Obsah prednášky Elektrická energia je s naším životom neoddeliteľne spojená, bez elektrickej energie by sa v našom tele nepohol jediný sval, nevznikla by jediná myšlienka. Elektrické signály nám umožňujú dýchať, vidieť, počuť, cítiť chuť, vôňu, teplo, chlad, hýbať sa, jesť a tráviť, ale aj pociťovať bolesť. Bez elektrických prúdov by sme sa nemohli ani vystrašiť, relaxovať dokonca ani zamilovať sa. V prípade záujmu a dostatku času budú elektrické prejavy tela aj prakticky demonštrované.

Pozvánka

Kedy: 18. septembra 2014

Kde: divadelná kaviareň Tatra v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre

Zdroj: Fakulta prírodných vied UKF

(JN)

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy, biologické vedy, zdravotné vedy, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač