Vedecká cukráreň – Magnetická neviditeľnosť: kvapalný dusík, supravodiče a magnetické pole

04. 09. 2014

Supravodiče sú materiály, ktorých elektrický odpor pri ochladení na dostatočne nízku teplotu úplne vymizne. V prednáške sa dozviete možnosti skúmania využitia takzvaných vysoko-teplotných supravodičov, na ktorých chladenie stačí kvapalný dusík. Ak kúsok supravodiča ochladíme v blízkosti permanentného magnetu, zachytí sa o jeho magnetické pole a snaží sa v tejto polohe zotrvať. To sa dá napríklad využiť na zhotovenie magnetických ložísk, v ktorých nevznikajú straty trením. Ak ho naopak ochladíme bez poľa a neskôr začneme magnetické pole zvyšovať, vzniknú v ňom elektrické prúdy, ktoré budú takéto magnetické pole vytláčať do okolitého priestoru. Preto sa supravodivé trubky používajú na ochranu citlivých prístrojov pred pôsobením zemského magnetického poľa. My sme ukázali, že ak navyše na povrch trubky navinieme feromagnetický materiál vhodných vlastností a rozmerov, odtienenie vnútorného priestoru nespôsobí zmenu magnetického poľa v okolí. Zhotovili sme teda akýsi plášť magnetickej neviditeľnosti, ktorého prítomnosť detektory magnetického poľa neregistrujú.

O tomto všetkom bude septembrová cukráreň. Podujatie sa uskutoční 23. septembra 2014 o 9.00 hod. v budove Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

Koho sme pozvali do vedeckej cukrárne dňa 23. 9. 2014?

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. 
(1952) je  absolventom Elektrotechnickej fakulty SVŠT (1971 – 1976), po ukončení nastúpil na Elektrotechnický ústav SAV do oddelenia supravodičov, kde pracuje dodnes s ýnimkou zahraničných pobytov (1 rok Ústav fyziky vysokých energií Setrpuchov,  Rusko, 2 roky Pirelli Cables and Systems Miláno, Taliansko).

Venuje sa aplikáciám supravodičov v elektrotechnike a energetike. Je vedúcim tímu, ktorý sa úspešne zapája do medzinárodnej spolupráce financovanej rámcovými programami Európskej únie pre podporu výskumu a vývoja. O supravodičoch a elektromagnetizme prednáša na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave.

Organizátori akcie:

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI SR
Tel.: +421 2/69 253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail: ncpvat@cvtisr.sk

Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02/6428 7948
Mobil: 0907/314 352
E-mail:
koordinator@eucontest


Téma vedeckej debaty: Magnetická neviditeľnosť: kvapalný dusík, supravodiče a magnetické pole

Dátum a čas konania: 23. septembra 2014 o 9.00 hod.

Cieľová skupina: študenti stredných škôl

Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Zdroj: Pozvánka

Prihláška je na adrese portálu NCP VAT

Spracovala a publikovala Mgr. Mária Izakovičová

Kľúčové slová:
elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač