Vo Varšave vybrali najlepších mladých európskych vedcov

29. 09. 2014

logo EUCYS 2014Spolu 110 výskumníkov vo veku od 14 do 20 rokov predstavilo svoje projekty v náročnej súťaži v nádeji, že urobia dojem na medzinárodnú porotu. Súťažili o ocenenia v 26. ročníku súťaže Európskej únie pre mladých vedcov (EUCYS), ktorá sa skončila 23. septembra  udeľovaním cien. Okrem práva považovať sa za najlepších mladých vedcov v Európe si víťazi rozdelili aj odmeny v celkovej výške 62 500 EUR a spolu s tým aj ďalšie hodnotné ceny, napríklad vedecké pobyty (MEMO/14/536).

Tri prvé ceny, každú vo výške 7 000 EUR, získali João Pedro Estácio Gaspar Gonçalves de Araújo z Portugalska za projekt venovaný čiastočne usporiadaným množinám („A natural characterization of semilattices of rectangular bands and groups of exponent two“), Mariana De Pinho Garcia and Matilde Gonçalves Moreira da Silva z Portugalska za projekt o slimákoch („Smart Snails“) a Luboš Vozdecký z Českej republiky za projekt venovaný valivému treniu („Rolling Friction“). Tohtoročné druhé ceny putovali do Írska, Bulharska a Slovinska za originálne projekty v oblastiach matematiky a chémie. Tretie ceny boli udelené projektom z Litvy, Spojeného kráľovstva a Nemecka.

V súťaži bola udelená aj cena za medzinárodnú spoluprácu za najlepší projekt jedného z tímov z pozvaných hosťovských krajín, ktoré majú s EÚ dohodu o vedecko-technickej spolupráci: USA, Kanada, Čína, Nový Zéland, Južná Kórea a Švajčiarsko. Cenu, ktorá podčiarkuje výhody medzinárodnej spolupráce vedcov v oblasti výskumu, získal Eric Giles Schertenleib zo Švjčiarska za projekt venovaný interakcii prúdenia vody a povrchových vrstiev mydla („Jet and Film – On the interaction between a laminar jet and a soap film“).

Súťaž do Varšavy priviedla 77 projektov z 36 krajín, medzi ktorými boli členské štáty EÚ a ďalšie pridružené a iné krajiny. Všetky projekty postúpili do súťaže na základe víťazstva v národných vedeckých súťažiach v danom odbore. Venovali sa rôznym témam z celého spektra vedeckých oblastí vrátane biológie, fyziky, chémie, informatiky, spoločenských vied, životného prostredia, matematiky, materiálov, inžinierstva a medicíny. Porotu, ktorej tohto roku predsedal Dr. Henrik Aronsson z Univerzity v Göteborgu, tvoril medzinárodný tím 18 vedcov z rôznych vedeckých odborov.

Všetky podrobnosti týkajúce sa tohtoročnej súťaže sú uverejnené na internetovej stránke http://media.eucys2014.pl. Všetky tri tímy, ktoré sa umiestnili na prvom mieste, získali odmenu v hodnote 7000 EUR; Tímy, ktoré sa umiestnili na druhom a treťom mieste, získali odmenu v hodnote 5000 EUR a 3500 EUR. Medzi ďalšie ceny patrili návštevy Medzinárodného fóra mladých vedcov v Londýne a Medzinárodného seminára pre mladých vedcov v Štokholme, sponzorské dary od partnerov z podnikateľskej obce vrátane účasti na medzinárodnom veľtrhu vedy a techniky Intel ISEF v USA, ako aj ocenenia interného vedeckého útvaru Európskej komisie, Spoločného výskumného centra, Organizačnej skupiny pre celoeurópsky výskum Eiroforum a Európskeho patentového úradu.

Viac informácií o súťaži, ako aj o víťazoch možno nájsť na internetovej stránke http://ec.europa.eu/research/youngscientists/index_en.cfm

 Zdroj

 Tlačová správa EK z 23. septembra 2014

 Uverejnila: (MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky, ceny za vedu a techniku

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy, Lekárske vedy , Pôdohospodárske vedy , Spoločenské vedy , Humanitné vedy

Tlač