Vzácny nález reštaurujú v Nemecku

23. 09. 2014

logo Televízie STV1(21. 09. 2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 17/24; Ivana Ratkovská /Viliam Stankay)


Viliam Stankay, moderátor: „Hrobka germánskeho veľmoža, ktorú pred deviatimi rokmi objavili v Poprade‑Matejovciach, sa sťahuje do Nemecka. Tamojší odborníci budú sarkofág skúmať niekoľko mesiacov. Keď rébus starý tisíc šesťsto rokov poskladajú, pamiatku vrátia do podtatranského múzea."


Ivana Ratkovská, redaktorka: „Počas výkopových prác v roku 2005 pod popradským priemyselným parkom našli robotníci zvláštny objekt. Archeológovia vzali spod Tatier štrnásť ton premočeného bahna. Našli v ňom vodou zakonzervovaný sarkofág germánskeho veľmoža so zachovaným nábytkom. Po prvý raz takto držia v rukách to, čo doteraz poznali len z vyobrazení na kamenných náhrobkoch či v rytinách na slonovinových platničkách."


Karol Pieta, archeológ, Archeologický ústav SAV Nitra: „To najväčšie prekvapenie spočíva v tom, že vlastne niekde tu pod Tatrami ľudia používali vlastne antický nábytok."


Ivana Ratkovská: „V sarkofágu objavili posmrtné lôžko z tisového dreva. Tisíc šesťsto rokov staré pozostatky kniežaťa, dobovú hraciu dosku, šperky, či jedinú zlatú mincu, ktorá ušla pozornosti vykrádačom, ktorí plienili hrobku v piatom storočí."


Jana Kušniráková, Podtatranské múzeum v Poprade: „Táto minca pochádza z roku 375 z obdobia cisára Valensa a v podstate potvrdila ešte datovanie hrobky. Pravdepodobne po vlámaní vypadla vlamačom, teda z toho mechu, kde to prenášali, a takýmto spôsobom sa zachovala."


Ivana Ratkovská: „Len pred dvomi týždňami prišli pod Tatry z nemeckého Schleswigu, kde majú skúsenosti s bádaním v mokrom prostredí ďalšie dve zreštaurované časti."


Magdaléna Bekessová, riaditeľka Podtatranského múzea Poprad: „Ale skutočne majú premiéru a sú to súčasti teda tej hornej časti posmrtného lôžka. Takže to je taká zaujímavosť. Na jednom z nich dokonca sa ešte nachádza aj teraz pôvodný strieborný klinec."


Ivana Ratkovská: „Časť reštaurovaného sarkofágu dnes mohli návštevníci vidieť poslednýkrát."


Návštevníčka múzea: „Už devätnásť rokov bývam v Anglicku, a sme zistili, že dnes je posledný deň, preto sme prišli."


Návštevník múzea: „No tak to je fantastické niečo, keď sa otvára história a vieme už, aj čo bolo v štvrtom, piatom storočí."


Ivana Ratkovská: „Tatranci sa však musia na čas pokladu vzdať. Bude uložený na ďalšie dopracovanie. Výskum v Nemecku totiž stále pokračuje a archeológovia skladajú čriepky do skladačky príbehu dvadsaťpäťročného germánskeho veľmoža, ktorého miestom posledného odpočinku sa stal Poprad. Kniežacia hrobka by sa mala pod Tatry vrátiť až na budúci rok. Špeciálne pre tieto artefakty by mali pod Podtatranským múzeom vyhĺbiť unikátnu sieň. Hrobka sa teda vráti opäť do podzemia."


Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

 

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač