Začal sa Bratislava Design Week

26. 09. 2014

(23.09.2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 16/25; Patrícia Pružinská / Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: "Trendy v súčasnom dizajne a tvorbu mladých európskych dizajnérov ukazuje už tradične Bratislava Design Week. Program medzinárodného festivalu je plný výstav a podujatí v rôznych častiach Bratislavy. Novinkou je tento rok miesto festivalovej centrály."

Patrícia Pružinská, redaktorka: "Bratislava Design Week sa presťahoval z Pisztoryho paláca do Starého Mesta, do tejto niekoľko rokov nepoužívanej sedemposchodovej budovy. Organizátori ju vyčistili, upravili a na týždeň sprístupnili. Predstavujú sa v nej mladí slovenskí dizajnéri a hostia z desiatich európskych krajín. Všetci svojimi dielami reagujú na tému tohtoročného festivalu."

Ľubica Hustá, riaditeľka festivalu: "Keď sme uvažovali o tom, akú tému by sme zvolili pre tento ročník, tak nejak úplne prirodzene nám vyplynulo, že to, čo nás najviac ako v živote ako keby definuje, zasahuje a ovplyvňuje, je naša práca, a my dizajn vnímame najmä ako prácu."

Patrícia Pružinská: "Jedným z projektov je videoinštalácia, ktorá v skratke zaznamenáva štyridsaťpäť rokov práce významného slovenského architekta Vladimíra Dedečka."

Peter Szalay, kurátor projektu: "Základom celej výstavy je taký rozhovor, videorozhovor, ktorý sme viedli s architektom, ale poňali sme ho trochu špecifickejšie. Nie je to len čisté rozprávanie, ale sám architekt kreslí, demonštruje, akým spôsobom navrhoval."

Patrícia Pružinská: "S inovovanou tlačiarňou prišiel do Bratislavy Mugi Yamamoto zo Švajčiarska."

Mugi Yamamoto, dizajnér: "Chcel som radikálne urobiť niečo nové. Tak som prišiel s nápadom tlačiarne, ktorá sedí na vrchu papiera, a keď skončí tlačenie, môžete ju jednoducho odložiť do poličky, pretože je naozaj veľmi malá."

Patrícia Pružinská: "Tieto svetelné objekty zas už zdobia galérie v Londýne, New Yorku, či v Miláne."

Jakub Pollág, dizajnér: "Nikdy sme vlastne nezamýšľali z toho robiť komerčný produkt, a je pre nás výnimočné to, že má veľmi špecifickú technológiu, kde vlastne je to celé spojené z jedného kusu skla."

Václav Mlynář, dizajnér (preklad z češtiny): "Nás baví vlastne sklo, drevo, kameň a radi vlastne priznávame ten materiál, aký je. Tým nič nechcem schovávať, takže naschvál priznali všetky šrauby, matky."

Patrícia Pružinská: "Festival Bratislava Design Week chce prilákať ako odborníkov, tak aj širokú verejnosť. V programe festivalu sú okrem výstav aj prednášky, workshoppy, či kreatívne rána."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie) 
Vložila: (AO)

Kľúčové slová:
výstavy, duševné vlastníctvo

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač