E-noviny 2015

12/2015 05. 01. 2016

FIRST LEGO League (FLL) je najväčšia robotická súťaž pre mladých vo veku 10  – 16 rokov. Zúčastňujú sa jej desaťtísíce detí na celom svete a najlepšie tímy postupujú do ďalších  –  semifinálových a finálových kôl, prípadne až na celosvetový festival. Každý rok sú zadané nové úlohy a mladí sa vo svojich triedach/kluboch pripravujú v tímoch  –  postavia a naprogramujú roboty, postavené zo stavebníc LEGO a trénujú na súťaž.

Celý článok

11/2015 12. 05. 2016

9. novembra 2015 bol v Bratislave otvorený Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2015. Hlavným organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. V tomto roku sa koná Týždeň vedy a techniky už dvanásty raz a je venovaný svetlu – pri príležitosti Medzinárodného roku svetla. Slávnostné otvorenie TVT 2015 sa prvý raz konalo v Centre vedy CVTI SR na Bojnickej ulici č. 3 v Bratislave.

Celý článok

10/2015 12. 05. 2016

V dňoch 14. a 15. októbra 2015 sa v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave uskutočnil Študentský kongres o fotonike 2015, ktorý zorganizovalo Medzinárodné laserové centrum. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraja Draxlera.

Celý článok

9/2015 01. 10. 2015

Obšírnu tému – Kométy vo svetle najnovších objavov – priblížil  vo svojej prednáške v Bratislavskej vedeckej cukrárni  ten najpovolanejší  – hosť z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici, doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. Podujatie sa uskutočnilo dňa 22. 9. 2015 v Centre vedecko-technických informácií SR.

Celý článok

8/2015 12. 05. 2016

S dvoma striebornými medailami a jedným čestným uznaním sa z  Medzinárodnej astronomickej a astrofyzikálnej  olympiády (The International Olympiad on Astronomy and Astrophysics – IOAA) v Indonézii vrátila výprava slovenských astronomických nádejí. Podľa dosiahnutého výsledku, Slovenská republika bola v oficiálnom rebríčku úspešnosti najlepšou európskou krajinou a celosvetovo sa umiestnila na 8. mieste.

Celý článok

7/2015 12. 05. 2016

V Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave sa dňa 25. júna 2015 o 17.00 hod. uskutočnilo ďalšie stretnutie verejnosti s osobnosťou vedy a techniky vo vedeckej kaviarni. Hosťom Vedy v CENTRE bol slovenský vedec, molekulárny biológ a uznávaný odborník na biologickú bezpečnosť, kvalitu a bezpečnosť potravín doc. RNDr. Peter Siekel, PhD., riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho NPPC (Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra) v Bratislave a  vysokoškolský pedagóg na Fakulte prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Doc. Peter Siekel vystúpil na tému Bezpečné a kvalitné potraviny.

Celý článok

6/2015 12. 05. 2016

Málokto vie, že na Slovensku sa vyrábajú diamanty už 15 rokov.  Aby sme informácie na túto tému poskytli širšej verejnosti, dňa  23. 6. 2015 o 9.00 hod. prijal pozvanie do Bratislavskej vedeckej cukrárne Ing. Marián Marton, PhD., z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, ktorý sa tejto téme venuje.

Celý článok

5/2015 12. 05. 2016

Dňa 12. 5. 2015 o 10.00 hod. sa v Slovenskom rozhlase v Bratislave konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Vedec roka SR. Na slávnostnom odovzdávaní ocenení sa zúčastnil prezident SR Andrej Kiska,  štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Romana Kanovská, generálny riaditeľ CVTI SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík,  DrSc., a prezident ZSVTS prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING.

Celý článok

4/2015 12. 05. 2016

V Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave sa v dňoch 22. a 23. 4. 2015 uskutočnil workshop PopVaT I. na tému: Popularizácia a komunikácia vo vede. Dvojdňové podujatie zorganizovalo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri CVTI SR v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied.

Celý článok

3/2015 12. 05. 2016

Za prítomnosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera, popredných predstaviteľov programu COST z Bruselu a slovenských vedcov sa 20. marca 2015 v  priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, Bratislava uskutočnil Informačný deň programu COST (COST Info Day).

Celý článok

2/2015 12. 05. 2016

Rozhovor s prof. Ing. Dušanom Pudišom, PhD., slovenským vedcom, uznávaným odborníkom na fotoniku, z Katedry fyziky na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline.

Celý článok

1/2015 12. 05. 2016

V stredu 21. januára 2015 sa v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste v Bratislave uskutočnila Konferencia k predstaveniu operačného programu Výskum a inovácie a k podpore výskumu, vývoja a inovácií z vybraných programov EÚ. Organizátormi podujatia boli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR. Konferencii predchádzala tlačová beseda, na ktorej vystúpili minister školstva Juraj Draxler, minister hospodárstva Pavol Pavlis a zástupca Európskej komisie Christopher Todd.

Celý článok