Aj ECVET môže pomôcť zlepšiť stredné odborné školstvo

05. 01. 2015

BRATISLAVA 18. decembra - Jesenná medzinárodná konferencia o stredoškolskom odbornom vzdelávaní v praxi ECVET TOUR II v Bratislave potvrdila zložitosť situácie, v akej sa nachádzajú školy, zamestnávatelia, aj samotní absolventi SOŠ. Nápomocnou môže byť podpora vo forme praktických projektov – takých, ako bol zmysluplný a Európskou komisiou finančne podporený projekt ECVET TOUR II.

Podľa účastníkov konferencie, základným problémom je nedobrá pripravenosť absolventov SOŠ pre trh práce. V dnešnom globalizovanom svete prichádzajú mladí ľudia do firiem prakticky nepripravení pre prax, bez potrebnej inojazyčnej gramotnosti, chýba im analytické myslenie, soft skills a motivácia.

Podľa Slavomíra Terezku z ASIT je na "adaptáciu absolventa strednej školy potrebných 6-12 mesiacov, pričom náklady na takéhoto zamestnanca dosahujú priemerne 14 000 ." Väčšina firiem je pritom zameraných na výsledky a kvalitne pripravený absolvent by im mohol ušetriť náklady na čas aj financie.

Neodškriepiteľným faktom ostáva, že slovenské stredoškolské a korporátne prostredie nie je motivované pre realizáciu vzájomnej spolupráce. Na firmy je v tomto smere kladená prílišná byrokracia a školám chýbajú možnosti a dobre pripravení žiaci. "Ani legislatívne prostredie tejto spolupráci nepomáha. Príklady funkčného duálneho vzdelávania, kedy firma úspešne spolupracuje so strednou školou, vychováva si riadneho zamestnanca a popritom získava benefity od štátu, by sme našli nielen v Nemecku, ale aj u našich západných susedov – v Rakúsku," hovorí Ján Sadloň, riaditeľ SOŠ IT v Bratislave.

Aj Pavel Korbas, člen národného tímu expertov pre ECVET (Európsky kreditný systém pre odborné vzdelávanie a prípravu) uvádza, že "treba nájsť spoločnú reč medzi zamestnávateľmi a SOŠ v tom, aký výsledok/odbornú spôsobilosť má dosiahnuť študent počas odbornej vzdelávacej stáže." Podľa neho práve ECVET vie byť nástrojom na dosiahnutie porovnateľných zručností, a to s využitím mobilít (výmenných pobytov). Dôležitý je pritom spôsob vzájomného uznávania nadobudnutých vzdelávacích výsledkov. Vďaka ECVET-u sa aj zahraničná mobilita má stať prirodzenou súčasťou vyučovacieho procesu, čím sa zatraktívňuje aj samotné vzdelávanie na SOŠ.

Efektivitu a využiteľnosť takýchto mobilít potvrdili aj výsledky projektu ECVET Tour II, ktorý urobil pilotné popisy vybraných vzdelávacích jednotiek na dosiahnutie porovnateľných zručností v rámci profesie KUCHÁR a RECEPČNÝ a zrealizoval k nim aj mobility. Spolu 13 študentov SOŠ si vyskúšalo začleniť sa do zahraničného kolektívu a chodu rakúskej (Salzburg), troch českých (Praha, Poděbrady, Trutnov) a dvoch slovenských (Bratislava, Stará Ľubovňa) škôl."Učte sa cudzie jazyky", odkazuje bratislavská študentka svojim spolužiakom po návrate a potvrdzuje tak názor väčšiny pedagógov a zamestnávateľov, že veľkým problémom absolventov je aj jazyková príprava.

"Z pohľadu školy si človek uvedomí, kde má slabiny alebo naopak silné stránky a či ide tou správnou cestou. Či skutočne robíme veci tak, ako ich chce študent poznať a či našim žiakom dávame možnosti, ktoré môžu byť považované za svetové," dodáva Eva Krátká z Hotelovej školy v Poděbradoch.

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto správa reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.

Zdroj: PRservis, 18. 12. 2014

Uverejnila: Alena Oravcová

Kľúčové slová:
konferencie, pedagogické vedy , vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač