Budúci predseda SAV Pavol ŠAJGALÍK bol ocenený prezidentom Andrejom Kiskom

15. 01. 2015

logo kancelárie prezidenta SRV Rytierskej sieni Bratislavského hradu udelil v utorok 13. januára prezident Andrej Kiska najvyššie štátne vyznamenania desiatim osobnostiam kultúrneho, vedeckého a spoločenského života. Budúci predseda SAV Pavol ŠAJGALÍK bol ocenený Radom Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy, techniky a školstva. Dlhoročný vedecký pracovník Historického ústavu SAV Milan ZEMKO získal in memoriam najvyšší stupeň Radu Ľudovíta Štúra za mimoriadne celoživotné zásluhy v oblasti slovenskej historiografie a rozvoj demokracie.

Na slávnostnom akte odovzdávania štátnych vyznamenaní bol prítomný premiér Robert Fico, predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini, zástupcovia diplomatického zboru, poslankyne a poslanci Národnej rady SR, členovia vlády SR, vedúci ústredných orgánov štátnej správy SR, predsedovia vyšších územných celkov, členovia diplomatického zboru a predstavitelia cirkví registrovaných v Slovenskej republike a ďalší hostia.

Prezident v príhovore vyzdvihol zásluhy ocenených osobností, ktoré svojou prácou a svojím životom dosiahli výnimočné výsledky.

Z rúk prezidenta si prevzali najvyššie štátne vyznamenania nasledovné osobnosti:

Milan ZEMKO historik a publicista Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam za mimoriadne celoživotné zásluhy v oblasti slovenskej historiografie a rozvoj demokracie

Jozef KAFKA, psychiater a pedagóg Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy, vysokého školstva a sociálnej oblasti zdravotníctva

Štefan KLEIN dizajnér, sochár, konštruktér a pedagóg Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenského dizajnu a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí

Helena WOLEKOVÁ – sociologičkaRad Ľudovíta Štúra II. triedy za za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie a občianskej spoločnosti

Pavol ŠAJGALÍK vedec, výskumník, pedagóg Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy, techniky a školstva

Augusta HERÉNYIOVÁ – STAROSTOVÁ baletná umelkyňa a pedagogička Pribinov kríž I. triedy za mimoriadny celoživotný prínos pre slovenskú kultúru, osobitne v oblasti tanečného umenia

Pavol BRANKOfilmový kritik, historik, prekladateľ a publicista Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne celoživotné zásluhy o rozvoj slovenskej kultúry, osobitne v oblasti filmovej kritiky a publicistiky

Marián VARGAhudobník a skladateľPribinov kríž II. triedy za mimoriadny celoživotný prínos pre slovenskú kultúru, osobitne v oblasti hudobného umenia

Pavol VILIKOVSKÝ prozaik, prekladateľ, publicista Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej kultúry, osobitne v oblasti literatúry

Ján VALACH skladateľ, koncertný organista, dirigent a pedagóg  Medaila prezidenta Slovenskej republiky za významné zásluhy o rozvoj kultúry a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

 

Zdroj:

Kancelária prezidenta

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
ceny za vedu a techniku, osobnosti vedy

Tlač