Dve miliardy na výskum a inovácie

26. 01. 2015

(25. 1. 2015; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 9/19; Timea Cimermanová /Viliam Stankay)

logo STV 1Viliam Stankay, moderátor: „Slovenskí podnikatelia a výskumníci dostanú pomoc od Európskej únie. Na výskum a inovácie môžeme získať z eurofondov viac ako dve miliardy eur. Peniaze by okrem výskumu mali podporiť aj technologický rozvoj. Ministri od dotácií očakávajú aj minimálne štyritisíc nových pracovných miest."

Timea Cimermanová, redaktorka: „Z dvojmiliardového balíka sú viac ako tri štvrtiny určené na rozvoj výskumu a inovačné technológie a zvyšok je na rozvoj a podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov."

Pavol Pavlis, minister hospodárstva SR (Smer‑SD): „Celková alokácia je dve miliardy dvestosedemdesiattisíc s tým, že na implementáciu pôsobnosti ministerstva hospodárstva pripadá jedna miliarda dvestosedemdesiattisíc."

Timea Cimermanová: „Podľa ministra školstva Juraja Draxlera je však dôležité, aby sa firmy začali spájať s akademickými pracoviskami. Aplikovaný výskum môže podľa neho pomôcť firmám presadiť sa na trhu."

Juraj Draxler, minister školstva, vedy a výskumu SR (nom. Smeru‑SD): „Čaká nás samozrejme naozaj veľmi neľahké obdobie rozbiehania tohto programu. Je to obrovská výzva."

Timea Cimermanová: „Malí a strední podnikatelia môžu využiť peniaze na svoj rozvoj, expanziu a zakladanie nových firiem. Podľa ministra Pavlisa by takto mohlo vzniknúť minimálne štyritisíc nových pracovných miest."

Pavol Pavlis: „Prvýkrát v histórii ministerstvo hospodárstva presadilo, že o tieto prostriedky z európskych fondov sa budú môcť uchádzať aj veľké podniky, čo je akési nóvum."

Timea Cimermanová: „Zástupca Európskej komisie Christopher Todd tvrdí, že peniaze môžu pomôcť aj menej rozvinutým regiónom. Týmto spôsobom sa bojuje aj proti kríze a zvyšuje sa konkurencieschopnosť so Spojenými štátmi."

Christopher Todd, zástupca Európskej komisie: „Chceme zvýšiť podiel podnikov, ktoré budú využívať aplikovaný výskum o viac než desať percent, ak chceme podporiť viac ako dvanásťtisíc podnikov."

Timea Cimermanová: „Podľa zástupcov malých podnikov je však potrebné podnikateľom pomôcť, a to najmä pri spracovaní projektov, s čím majú často problémy."

Vladimír Sirotka, prezident Sloven. asociácie malých podnikov: „Okrem tých finančných injekcií a samozrejme aj vzdelania je potrebné riešiť aj otázku administratívnej záťaže. Naozaj ten malý podnik nemá také personálne vybavenia, aby zvládol nejaké veľké administratívne veci okolo týchto projektov. Vieme z minulosti, že práve tá administratívna zložitosť viedla k tej malej úspešnosti alebo k malému zapojeniu sa malých a stredných podnikov do tých výziev aj doteraz."

Timea Cimermanová: „Na prvé výzvy bude možné reagovať už v jarných mesiacoch."

Publikované z monitoringu STORIN s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Tlač