Inovácie v podaní mladých talentov

23. 01. 2015

Rozhlasová stanica Slovensko_logo (20. 01. 2015; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18.18; por. 4/4; Michal Katuška)

Michal Katuška, moderátor: „Teraz by mali zbystriť pozornosť stredoškoláci, ktorých zaujíma chémia, a ich rodičia. Vzdelávací portál Chemgeneration vyhlásil pre 14  až 19 ročných študentov súťaž hrdinovia budúcnosti. Úlohu tímu stredoškolských študentov bude na základe vedeckého výskumu vyvinúť nové udržateľné riešenie, ktoré vyrieši zvolený problém v ich lokalite. Na aké konkrétne problémy sa môžu študenti zamerať, to sa už pýtam PR manažérky spoločnosti BASF Slovensko Silvie Tajblikovej. Dobrý večer.  No, riešenia majú byť inovatívne. Sú podľa vás už stredoškoláci v prírodných vedách na takej úrovni, aby dokázali prísť na nejaký nový prístup?"

Silvia Tajbliková, PR manažérka BASF, (telefonát): „My si myslíme, že študenti sú veľmi zvedaví a naozaj získavajú množstvo využiteľných praktický informácií nielen v škole, ale aj z iných zdrojov, a práve teraz je ten správny čas, kedy je možno pretransformovať teoretické vedomosti do praxe. Inovatívne v tomto prípade nemusí hneď znamenať, že to má byť nejako finančne náročné alebo niečo, čo ešte nebolo vymyslené. Inovatívne v tomto prípade skôr znamená využitie možno na prvý pohľad zbytočných predmetov zaujímavým, kreatívnym spôsobom, ktoré môže napomôcť vyriešiť ten daný problém. Napríklad treba porozmýšľať, či nie je možné využiť nejak prázdne PET fľaše, alebo či neexistuje spôsob, ako využiť organický odpad práve v prospech školy.

Pre učiteľov, ale aj pre študentov sme pripravili taký pomocný materiál, ktorý môže aj inšpirovať. Je to tzv. Príručka trvalo udržateľného rozvoja, ktorá je voľne dostupné na webovej stránke, ktorú ste spomínali, chemgeneration.com, kde nájdu mnohé zaujímavé články a nápady, ako je možné riešiť celosvetové problémy."

Michal Katuška: „Pani Tajbliková, keď sme pri tých nápadoch, vy, teda to som si už prečítal, že za úspešné vyriešenie problému ponúkate samozrejme nejakú odmenu, a môžete ešte povedať nejaké ďalšie, napríklad z minulosti, nejaké projekty konkrétne, aby sme si to vedeli vizualizovať?"

Silvia Tajbliková: „Naša spoločnosť každý rok pripravuje pre stredoškolákov iný projekt. Tento projekt Hrdinovia budúcnosti je tento rok akoby začiatočný pilotný projekt. V minulosti sme robili iné súťaže, ktoré boli viacej zamerané na vzdelávanie a tú synchronizáciu vedy a trvalej udržateľnosti, alebo toho trvalo udržateľného rozvoja. Minulý rok to bola súťaž Reťazová reakcia, ktorá práve preverila praktickosť teoretických vedomostí a ukázala, že možno na prvý pohľad jasné chemické reakcie a fyzikálne deje sa v reálnom živote stávajú trošku nejak inak, že sú aj nejaké iné elementy."

Michal Katuška: „Rozumiem. Áno, ďakujem. Teraz pôjde o chémiu. Vy spolupracujete aj s veľkými zväzmi, napríklad Zväz chemického a farmaceutického priemyslu, alebo Ústavom polymérov SAV atď., čiže keď objavíte nejaký mimoriadny talent nejakého chemického génia, dostane nejakú podporu?"

Silvia Tajbliková: „Táto komunita, musím povedať, zatiaľ je veľmi úzka a naozaj všetky deti, ktoré prejavia záujem o vedu a rozhodnú sa ju ďalej študovať, s nimi ostávame v kontakte. Čiže naozaj, talenty sa nestratia a my vieme, že je veľmi dôležité rozvíjať týchto mladých študentov a podporovať."

Michal Katuška: „A ešte na záver krátko. Akým spôsobom sa môžu študenti do súťaže hrdinovia budúcnosti prihlásiť?"

Silvia Tajbliková: „Základná je webstránka, je to chemgeneration.com. kde nájdu jednak prihlasovací formulár, a zároveň aj všetky podstatné informácie k tejto súťaži, ako aj pravidlá súťaže, úlohy a nejaké možnosti na riešenia."

Michal Katuška: „Ďakujeme pekne. Takže toľko PR manažérka spoločnosti BASF Slovensko Silvia Tajbliková. Všetko dobré a dopočutia."

Silvia Tajbliková: „Ďakujem. Dopočutia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MB)

Kľúčové slová:
projekty, súťaže

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač