Nový šéf SAV vie, že každá krajina potrebuje vedcov

19. 01. 2015

logo Rádia Expres(17. 01. 2015; Rozhlasová stanica Expres; Infoexpres; 12.00; por. 1/2; ‑ / ‑)

 

Moderátorka: „Každá kultúrna krajina potrebuje svojich vedcov. V našej relácii Braňo Závodský Naživo o tom hovoril nový predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík."

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Každá kultúrna krajina musí mať isté atribúty, ja to veľmi budem zjednodušovať. Potrebuje národné divadlo, potrebuje svojich umelcov, maliarov a potrebuje mať aj akúsi časť obyvateľstva, ktorí sa venujú vede a výskumu."

Moderátorka: „Šajgalík dodáva, že bez vlastného výskumu nemôžeme mať aj kvalitné vysoké školy."

Pavol Šajgalík: „Stále voláme po tom, že Slovensko je montážnou dielňou západných krajín, no ale predsa my musíme aj tým zahraničným firmám byť schopní ponúknuť nejakú vyššiu pridanú hodnotu. A tá hodnota sa môže vytvoriť iba výskumom a výskum sa nedá kúpiť v zahraničí."

Moderátorka: „Celý rozhovor s novým šéfom SAV si pozrite aj na našom webe expres.sk."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Tlač