Nový šéf Slovenskej akadémie vied

12. 01. 2015

logo STV 1(11. 01. 2015; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 17/24; Monika Hucáková /Janette Štefánková)


Janette Štefánková, moderátorka: „Hospodárenie s chudobnejším rozpočtom, zjednotenie troch tisícok pracovníkov, zmena chodu inštitúcie. To sú výzvy pre nového predsedu Slovenskej akadémie vied, ktorého si vybrala väčšina snemu. Pavol Šajgalík získal v hlasovaní viac ako dvojtretinovú podporu. Funkcie sa ujme, ak ho vymenuje prezident."

Monika Hucáková, redaktorka: „Slovenská akadémia vied dostala na tento rok o dva milióny eur menej a čaká ju transformácia, po ktorej sa zmení chod inštitúcie starej viac ako šesťdesiat rokov. Pracovníci sa zhodujú na tom, že tieto fakty vyvolávajú vo vnútri inštitúcie nervozitu. Prvýkrát v histórii fungovania prišiel o svoj post predseda skôr, ako by sa mu skončilo funkčné obdobie. Na jeho miesto nakoniec kandidoval len podpredseda pre ekonomiku Pavol Šajgalík."

Jozef Noga, predseda Učenej spoločnosti SAV: „Mal by byť tým, ktorý sa pokúsi presvedčiť verejnosť, že naozaj v akadémii sa pôjde po kvalite, a súčasne presvedčiť vládu, aby na to konto tej reštrukturalizácie neznížila rozpočet."

Pavol Šajgalík, nový predseda SAV: „Určite zmením spôsob komunikácie aj v rámci predsedníctva, aj vo vzťahu k snemu, aj k akademickej obci."

Monika Hucáková: „To, že sa z akadémie vied stane verejná výskumná inštitúcia je podľa jeho slov proces, ktorý sa už nedá zvrátiť. Zákon o verejných výskumných inštitúciách už má za sebou pripomienkové konanie a čaká na schválenie vládou. Akadémia však dostala jasnú úlohu – vypracovať model, pri ktorom by ústavy fungovali efektívne a zamestnanci by si v spolupráci s firmami mohli na seba aj zarobiť."

Pavol Šajgalík: „Vláda prijala zákon o stimuloch, kde teda súkromníci si môžu odpočítať dvadsaťpäť percent nákladov na výskum, čo je podľa mňa prvý a vážny krok. Ale nemyslím si, že to zachráni rozpočet Slovenskej akadémie vied v tom najbližšom roku. To je proces, na ktorom treba pracovať."

Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského: „My sme veľmi prepojení cez poviem jednotné školenie doktorandov, cez vzájomné zmluvy, cez akreditácie. To je, dá sa povedať, skoro, poviem, jedna inštitúcia. My už sme ako verejnoprávne inštitúcie, ktoré môžu svojím spôsobom realizovať aj túto, poviem, vedľajšiu činnosť hospodársku a spoluprácu s praxou, čo akadémii vlastne touto transformáciou bude umožnené."

Monika Hucáková: „Hoci akadémia spolupracuje už aj s firmami, predstava, že by si až tridsať percent zarobila sama na seba, je behom na dlhé trate."

Vladimír Soták, generálny riaditeľ, Železiarne Podbrezová (telefonát): „Na tú tému, aby akadémia vied začala robiť alebo pracovníci začali robiť aj v oblasti aplikovaného výskumu, o tom hovoríme tri roky. Predpokladám, že nová akadémia vied pod novým vedením, hej, takýto kurz naberie."

Monika Hucáková: „Ministerstvo školstva už poslalo návrh na odvolanie Jaromíra Pastoreka a návrh na vymenovanie Pavla Šajgalíka prezidentovi. Andrej Kiska bude mať pri zmenách vo vedení akadémie posledné slovo."


Publikovamé z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

 

(MI)

 

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Nový predseda SAV

Tlač